Amerikan Tanrıları-Neil Gaiman

Ölene kadar kimseye mutlu denemez. (Herodot)

İnsanlar sadece havaalanlarında ve hapishanelerde görebileceğiniz gibi donuk ve bitkin görünüyordu. Diğer insanların cehennem olduğu bir dünyada diye düşündü Gölge, havaalanları da Araf’tır.

Gerçekliği yeniden programladığımızı söyle. Ona dilin bir virüs, dinin bir işletme sistemi, duaların ise boktan spam’ler olduğunu söyle.

Chicago bir migren gibi yavaşça kendini gösterdi.

Kare uçlu parmaklarında filtresiz bir sigara tutuyor, avucunda saklayarak ucunu çekiştiriyordu, tıpkı bir mahkum gibi, diye düşündü Gölge, ya da bir asker.

Biz bir sarmal üzerinde yolculuk ediyoruz. Bazen en hızlı yol en uzun olanıdır.

Ölüye duyduğu saygıdan dolayı hamam böceğini olduğu yerde bıraktı.

Gerçekten tehlikeli insanlar, yaptıkları şeyi yalnız ve yalnız, şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğru şey olduğu için yaptıklarına inananlardır.

Derim ki, kitapçısı olmayan kasabaya kasaba denmez.

Sır şudur: İnsanlar para kaybetmek için kumar oynar… Önemli olduklarını bilmek isterler. Kazandıkları geceler, kumarhaneden aldıkları para hakkında böbürlenebilirler, ama asıl kaybettikleri zamanlara değer verirler, gizlice üzerine titrerler. Bu bir tür kurban verme törenidir.

Öyle ya da böyle Las Vegas’ta yaşanmayan pek bir şey kalmadığından şüphelendi. Ve Amerika öylesine büyüktü ki, başkası olmak için çabalayan pek çok insan hep orada olacaktı.

Üç kişi sır saklayabilir. Ama ikisinin ölmüş olması gerekir. (Ben Franklin, Fakir Richard’ın Almanağı)

… ışığın hem dalga, hem partikül olduğuna bir yerlerde bir kutunun içinde canlı ve aynı zamanda ölü olan bir kedi bulunduğuna (ama kediyi beslemek için kutuyu açmazlarsa sonunda yalnızca iki ayrı biçimde ölü olacağına) ve evrende evrenden milyarlarca sene daha yaşlı olan yıldızlar bulunduğuna inanıyorum.

Tanrılar yücedir dedi Atsula yavaşça, büyük bir sır açıklarmış gibi. Ama yürek daha yücedir. Çünkü onlar bizim yüreklerimizden gelir ve yüreklerimize döneceklerdir…

Konu onun ne olduğu değil dedi Bay Nancy. İnsanların onun ne olduğunu düşünmesi. Zaten hepsi hayali. Bu yüzden önemli. İnsanlar ancak hayali şeyler için savaşır.

Kansas, yalnız bulutların, boş pencerelerin ve kaybedilen yüreklerin neşesiz kurşuni rengine sahipti.

Bugünün geleceği, yarının dünüdür.

Halkım bütün bunların arkasında bir şey olabileceğini düşündü, bir yaratıcı, büyük bir ruh; işte bu yüzden ona teşekkür ediyoruz, çünkü teşekkür etmek her zaman iyidir. Ama hiç kilise yapmadık. Yapmamız gerekmedi. Kilise bu topraklardı. Din bu topraklardı. Bu topraklar, üzerinde yürüyen insanlardan daha yaşlı ve daha bilgedir.

İnsanlar inanır diye düşündü Gölge. İnsanların yaptığı budur. İnanırlar. Sonra da inançlarının sorumluluğunu almazlar; bir şeyler yaratırlar ve yarattıklarına güvenmezler.

Geri dönüp baktığımda gördüğüm şey şu: Cüret ettiğimden değil, başka bir seçeneğim olmadığından yazdım.

Aido-Hwedo/Ayida Weddo: Vudu geleneğinde gökkuşağı yılan tanrıçası. Damballo-Wedo’nun (Hwedo) eşi, Afrika mitolojisinde Mawu.

Allvis: İskandinav mitolojisinde cücelerin kralı, Vindalf’ın oğlu, bilge (Allvise) Thor’un kızı Thrud’u almak için dışarı çıkar. Thor soru sorarak oyalar, hepsini bilir. Güneş doğunca taşa döner.

Anansi: Batı Afrikalı oyunbaz. Gökyüzü tanrısı Nyame’nin aracısı. Örümcek şeklinde. Kurnaz, becerikli, insanlara iyilik yapar, tohum ekmeyi öğretmiştir.

Ashtaroth (Astarthe’nin çoğulu) İsthar (Akad) Astarte (Yunan) Fenike ay ve doğurganlık tanrıçası, Ashtaroth (Demonloji) cehennem hazinesini koruyan iblis, insanları aylaklık ve tembelliğe teşvik eder.

Banshee (Bean Sidhe): İrlanda mitolojisinde insanın ölümünden önce ağıt yakarlar. Yakalanırsa ölecek kişinin adını söylemek zorundadır.

Balder: İskandinav mitolojisinde ışık, neşe, saflık, güzellik, masumiyet ve uzlaşmanın tanrısıdır. Odin ve Frigg’in oğludur. Ölümden korkar. Ökse otu onu öldürür.

Baron Samedi: Vudu ölüm tanrısı. Yolların koruyucusu. İnsan yaşamıyla ilgili Loaların (Vudu ruhları) duaları iletir.

Bielebag (Bylebag): Slav mitolojisinde mutluluk, düzen ve şans tanrısı (Beyaz Tanrı- Rusçada)

Belkıs (Bilquis, Bilgis, Balkis): Saba Melikesi. (Günümüzde Etiyopya, Yemen) Habeş kültüründe “bu şekilde değil, böyle değil” gibi anlamlara gelen Makeda ismiyle anılır. İslam kültüründe Belkıs olarak bilinir. Ayrıca bazı kaynaklarda Lilith, Nikaule veya Nicaula (Nikola) olarak da geçer. İsrail kralı Süleyman’la tanışır ve bilgeliğini sınar. Babası cin, yarı cin denir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Belk%C4%B1s

Coatlicue: Aztek mitolojisinde toprak ana. Çıplak göğüslü, belinde kesik ellerden zincir var. 2 elinde keskin bıçaklar tutar, boynunda 2 başlı yılan gövdeleri kıvrık ve birbirine bakar.

Czernobog (Crnobog, Chernobog): Slav mitolojisinde ölüm, gece ve kaos tanrısı (Siyah Tanrı-Rusçada)

Damballo-Wedo: Vudunun baş tanrısı, yılan tanrı. Bereket, dünyayı taşır, depremleri yaratır.

Dul Paris (Marie Laveau): 1830’ların New Orleans Vudu Kraliçesidir.

Elegba (Esu, Eshu): Batı Afrika’da yol ve fırsat tanrısı. Oyunbaz, yol kenarında yaşar, insanları yapabileceklerinin en iyisi için cesaretlendirir. Vududa Papa Legba (Yaşlı adam).

Eostre (Ostara): Anglo-Sakson kültüründe şafak vakti, doğurganlık tanrıçası, çocuklarla dost. Eos (Yunan) Aurora (Roma) Easter (Bahar tanrıçası). Evcil kuşunu tavşana çevirmiştir.

Frau Holle: Kuzey Avrupa’da kış kraliçesi, kar yağdırır. Mother Hulda (İngiltere)

Hershef (Arsaphes, Heryshaf, Herishef): Mısır mitolojisinde su ve bereket tanrısı. Koç şeklindedir.

Hinzelmann: Alman kültüründe Koboltların (Cin, kötü ruh, gulyabani) en bilineni. Çocukları çok sever, onlarla oynamak için çocuk kılığına girer. Yaramazdır, kendine saygı gösterene saygı gösterir ve ödüllendirir. Luring/Heinzelmann da denir. Puck (Robin Goodfellow) benzeri ev cini.

Hubur: Mezopotamya mitolojisinde ilksel okyanus. Tiamat’la ilişkilendirilmiş (Ummu Hubur/ Yaratıkların Anası) Kaosu temsil eder.

Isten: Macar mitolojisinde en üst tanrı. Her şeyi yaratan, aydınlık ve iyi olan her şeyi temsil eder.

Johnny Appleseed: Amerikan halk kahramanı asıl adı John Chapman (1774-1845). 1800’lerin başlarında nişanlısı ölünce elma ağaçları diktiği rivayet edilir.Pennyslvania, Ontario, Ohio, Indiana ve Illinois’nin büyük bölümlerine ve kuzey eyaletlerine elma ağaçları tanıtan Amerikalı öncü bir bahçıvan ve misyoner. https://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_Appleseed&prev=search&pto=aue

İlk elma ağacı fidanlığını 1798 yılında Pennsylvania’daki Allegheny Vadisi’ne dikti ve sonra Ohio’ya doğru batıya doğru yol almaya başladı. Her gün kilometrelerce yürüyor ve açık havada uyuyor, öncülerin çok önünde giderek, fideleri nereye dikeceğini çok iyi biliyordu. Chapman’ın diktiği elma ağaçları,tatlı ve yemek çeşitleri değil, çoğunlukla elma şarabı üretilen cinstendir. Elma şarabı elmaları küçük ve tatsızdır, ancak özellikle her zaman temiz içme suyuna erişimi olmayan öncüler için, Amerikan diyetinin temelini oluşturan alkollü bir içecek olan sert elma şarabı (Cider) üretmek için kullanılabilirler. Chapman’ın yaşamı boyunca, yaptıkları anlatılmaya başladı. Bunların çoğu vahşi doğadaki yeteneklerine ve olağanüstü fiziksel dayanıklılığına odaklandı. Chapman ayrıca eksantrik kıyafetleri için de unutulmazdı: bir gömlek yerine, genellikle başı ve kolları için delikleri olan bir çuval giyiyordu ve ayakları üzerinde yıpranmış ayakkabı vardı ya da hiç ayakkabısı yoktu. Takma adına (hayatının sonlarında ortaya çıkmış gibi görünüyor), bu şekilde ulaştı. Chapman, İsveçli teolog Emanuel Swedenborg’un mistik öğretilerinin dindar bir takipçisiydi ve seyahat ederken Swedenborg’un yazılarını tamamladı ve dağıttı. Seyahatlerinde karşılaştığı en sağlam öncülere, Chapman’ın “din hayatı iyi yapmaktır” diyen İsveçli doktrine uygun olarak tüm hayvanlara – hatta sivrisinek ve çıngıraklı yılanlara – karşı davranma ısrarı çok sıradışı görünüyordu. Chapman 1845’te Fort Wayne, Indiana’da Illinois veya Iowa kadar batıya elma ağaçları dikerek öldü. (Efsane daha sonra seyahatlerini Kaliforniya’ya kadar uzatacaktı.) https://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=en&u=https://www.britannica.com/story/was-johnny-appleseed-a-real-person&prev=search&pto=aue

Kali: Hint mitolojisinde ana tanrıça. Cehaleti yok eder, dünyaya düzen getirir. Bilgeliği arayanı kutsar. Yaratma, koruma ve yok etme ile ilgili. Kan dökerken resmedilir.

Kartal Taşları: Kil ve demir karışımı, şifa ve büyü gücü olduğuna inanılan, sarı renkli taşlar. Kartal yuvalarında yumurtadan çıksınlar diye bulunur. Doğumu kolaylaştırdığına inanılır.

http://www.ibtav.org/eser/347/kartal-tasi,-cingirak-tasi

Kobolt: Alman folkloründe yaramaz ruhlar. Küçük, kıllı, şeytani görünüşlü, genellikle kötü.

Kubera (Dhanopati): Hint mitolojisinde zenginlik tanrısı.

Leprikon: İrlanda mitolojisinde kısa boylu, yeşil renkte giyinen peri/cin. Ayakkabıcılık yapar, altına düşkün. Gökkuşağının bittiği yerde bir kazanda altın saklar. İnsanlar yakalayınca üç dilek hakkı verir.

Leucotios: Kelt mitolojisinde şimşek tanrısı

Maahes: Mısır mitolojisinde aslan tanrı. Masumları korur.

Mawu: Benin (Afrika) mitolojisinde ana tanrıça. Ay, gece, neşe ve anaçlığı temsil eder. Kocası Lisa ile dünyayı yaratmıştır.

Mead: İskandinav mitolojisinde tanrıların içkisi. Bilge Kvasir’in kanı ve balla yapılmıştır. İçeni şair ve bilge yapar. Nektar (Yunan ve Roma) Amrita (Hint) Miel (Maya).

Mithras (Mithra): İran mitolojisinde ışık, anlaşma ve dostluk tanrısı, kozmik düzeni sağlar.

Morrigan: İrlanda mitolojisinde savaş tanrıçası.

Nornlar: İskandinav mitolojisinde kaderden sorumlu 3 yarı tanrı kız kardeşler. Urd (Kader) hayat ipliğini dokur. Verdandi (Gereklilik) ipliği ölçer. Skuld (Mevcudiyet) ipliği keser. Dünya ağacı Yggdrasil’in altında yaşarlar. Kader kuyusundan su çekip ağacı sularlar.

Odin (Woden/ Her şeyin babası): İskandinav mitolojisinde tanrıların kralı. Savaş, bilgelik, şiir ve büyü tanrısı. Bilgelik kuyusundan su içmek için bir gözünü feda eder. Wednesday/Wodensday (Çarşamba). 2 kuzgunu Huginn (Düşünce) ve Muninn (Hafıza) ve 2 kurdu Geri ve Freki vardır.

Ogu (Ogun, Ogum, Ogoum): Batı Afrika vudu geleneğinde demir tanrısı, aletlerin yaratıcısı, savaş tanrısı, demircilerin efendisidir.

Ratatosk (Ratatoskr): İskandinav mitolojisinde Yggdrasil’e tırmanan sincap (Sivridiş anlamında) konuşur, dedikodu yapar ve haber taşır.

Rusalkalar: Slav su perileri, deniz kızlarına benzer. Boğulan kadınların kızgın ve kinci ruhları ya da vaftiz edilmemiş küçük kızların hayaletleridir. Güzel kadın şekline girip, gezginleri suda ölüme çeker.

Shango: Batı Afrika mitolojisinde gök gürültüsü tanrısı. Yoruba halkının atası, zengin eder.

Soma: Hint mitolojisinde ay tanrısı, Amrita aynı zamanda Tanrıları ölümsüz kılar. İçildikçe ay küçülür.

Thoth (Djeheuty): Mısır mitolojisinde bilgelik tanrısı. Yazının mucidi, katiplerin efendisi, Tanrıların ulağı ve aracısıdır. İbis kuşu kafalı bir erkek olarak gösterilir. Horus’un tarafındadır. Ölüler sorgulanırken Anubis’in yanındadır.

Wisakedjak: Oyunbaz, yerli kabilelere göre adı değişir. Ne Tanrı ne insan, ne iyi ne kötüdür. Tehlike ve saçmalıkları gösterir. İnsanlara ölümlü olduklarını hatırlatır. Genelde hayvan şeklindedir.

Zaka (Azacca): Vudu tarım tanrısıdır. Basit bir köylü, ya da çalışkan işçidir. Ayrıntıların gözcüsüdür.

Zoryalar: İskandinav mitolojisinde 3 kız kardeş, şafak tanrıçalarıdır. Utrennyaya (Sabah Yıldızı), Veçernyaya (Akşam Yıldızı) ve Polunaçnaya (Geceyarısı Yıldızı). Köpek takım yıldızının zincirlerini kırıp, küçük ayı takım yıldızını yemesini engeller. Yoksa evrenin sonu gelir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Web sitenizi WordPress.com ile oluşturun
Başla
%d blogcu bunu beğendi: