Semboller Nasıl Okunur-Clare Gibson

https://www.letgo.com/tr-tr/i/semboller-nasil-okunur_84304985-f931-4bb4-a57d-88fa94142440

** Çeviri: Cem Alpan, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) yayın, 2. baskı, Aralık 2013

Hayat Ağacı /Yggdrasil (İskandinav): Kozmik varoluş, yaşam-ölüm Yaprak döken ağaç: Hayat döngüsü Yeşil kalan ağaç: Ölümsüzlük

Gemi: Hayat akışı, ruhun teknesi (Beden), Hıristiyan kilisesi

Kare: Dünya, madde (Sağlam, durağan), 4 kenarı ile ana yönler, elementler, mevsimler

Güneş: Antik Mısır’da tekne, Hindu mitolojisinde Surya at veya savaş arabasıyla hareket eder.

Stilize dalga, su: Verimlilik (Akdeniz bölgesi)

Bulut: Yağış, bolluk, gizem, değişim, arkasındakini gizler, tanrısal tahtlar, araçlar ve gizlenme yolları.

Örümcek: Ağı (Kozmoz) kendisi (Kozmik yaradılış) Navaho yerlileri: Örümcek kadın örmeyi öğretti. Kır Kurdu: Kozmik yaratılış, kahraman, hilekar

Trimurti (Üç Kafa): Hinduizmde Brahma (Yaratıcı), Vişnu (Koruyucu) Şiva (Yokedici), Doğum, yaşam ve ölüm.

Afrika Maskeleri: Takanlara farklı kimlik verir. Kolektif kavim kimliğini vurgular. Chokwe Maskesi: Chihango (Refahın ruhu) Cingelyengelye: Tanrı Nzombi’nin sembolü

https://www.ebay.com/itm/Old-Chokwe-mask-Mwana-Pwo-ANGOLA-Tshokwe-/293057867579

Küre ve üstünde haç: Yeryüzü, hıristiyanlık, İsa’nın dünyevi hükümdarlığı

Minotaurus: Girit Minos kraliçesi Pasiphae ile boğa kılığındaki Zeus’un oğlu yarı insan canavar. İnsanın içindeki pusuya yatmış hayvani güdüler.

Lingam: Hinduizmde Tantrada fallik sembol, Şivayı gösterir. Yoni: Hinduizmde Şiva’nın şaktisi (Yaratıcı enerji)

Moloch: Sami Tanrısı, çocuk kurban edilir.

Üçgen (Eşkenar): Hıristiyanlıkta kutsal üçlü; şimdi, geçmiş, gelecek; ucu yukarı bakıyorsa erillik ve ateş, aşağı bakıyorsa dişilik ve su.

Beyaz/Aydınlık: Gündüz, aydınlanma, iyilik, yaşam, saflık gibi pozitif kavramlar. Siyah/Karanlık: Gece, unutuş, kötülük, ölüm ve yozlaşma gibi negatif kavramlar.

Griffon: Kartal pençeli, başlı ve kanatlı, aslan gövde ve kuyruklu. Altın muhafızı, güneş ve görkem.

Monogram: Bir ya da daha fazla harften oluşan stilize tasarım

Airavata (Hindistan)/ Eravan (Tayvan): 33 başlı fil, Hindistan’da bazen 3 başlı ve beyaz renkli fillerin kralı, yağmur bulutu şeklinde de gösterilir. İndra: Budizm’de devaların (Göksel diyarlar) kralı bineği Airavata, şimşekle gösterilir.

İsis: Eski Mısır’ın ana tanrıçası, Horus’un annesi, başında inek boynuzu süt üretmesini vurgular.

Pelikan: Yavrularını doyurmak için gagasıyla göğüsünü açar, İsa’nın insanlık için kendini kurban etmesi ve yardımseverliği (Caritas) gösterir.

Taç/Başlık: Ayrıcalık, sanatta göksel veya dünyevi hükümdarların ya da yücelmenin (Şehit, azizler vs..) sosyal, dünyevi ya da manevi en üst otoritenin sembolü.

Pergel: Ölçme ve yaratma, daire çizdiği için kozmoz ve sonsuzluğu ifade eder.

Kutsal kitap: Söz, İncil, Tevrat, Kuran, Tanrı

Tantra yantra: Evren ve kozmik bileşenleri. Dış taraf yaratılış, varoluş ve kozmozun sonsuz döngüsü, iç taraf erkeklik, dişilik, nokta merkezi ve mutlak olanı sembolize eder.

https://www.dreamstime.com/yantra-hinduism-symbols-vector-icon-image154245832

Ouroboros: Kuyruğunu ısıran yılan. Evren ve bütünlük, sonsuzluk ve Samsara (Hinduizm ve Budizm’de ölüm ve yeniden doğma)

Arketip: İnsanoğlunun kolektif bilinç dışında bulunan, kuşaklar boyu aktarılarak evrensel deneyimini temsil eder.

Panteon: Bir dinin ilahi varlıkları.

Mızrak: Savaş Tanrısı, genelde erkek, Ares/Mars, fallik sembol, Savaş Tanrıçası ve kahramanların koruyucusu Athena/Minerva Thor’un çekici/Mjöllnir: İki başlıdır, bazen şimşek olarak sembolize edilir.

Dişi domuz: Çok yavrusu olur, besler. Ana Tanrıçaların simgesi İsis, Demeter/Ceres, Ceridwen

Cornucopia: Bereket boynuzu. Demeter/Ceres simgesi ile Zeus/Jüpiter’i emziren Amalthea (Keçi) temsil eder.

Öreke: Dişilik, örme-dokumayı icat eden Athena/Minerva ile Kader Tanrıçası Klotho.

İyilik: Gökyüzü, güneş, gün ışığı, altın sarısı, kuşlar, beyaz kanatlı varlıklar Kötülük: Yeraltı, ay, karanlık, kara yarasalar, sürüngenler Kartal: İyilik. Hinduizm’de yarı kuş Garuda’lar yaşam ağacında yaşar ve yılanları yer. Yılan: Kötülük. Hinduizm’de Naga’ları temsil eder.

Bodhisattvalar: Budistlerde Nirvana’ya ulaşması için insanlara yardım etmek üzere seçilen aydın varlıklar. Kötü ruhlar: Hinduizm ve hıristiyanlıkta sivri diş ve boynuzla gösterilir.

Ba: Antik Mısır’da insanın ölümden sonra hayatta kalan kişiliği ve ruhunun en önemli parçasıdır. Ölenin başını taşıyan kuş ile gösterilir. Melez görüntü gökselliği, kanatlar hareketi simgeler.

Gökkuşağı: Yılan; Aborjin’lerde yağmur; İskandinav Bifröst/Titreyen yol, cennet ve yeryüzünü bağlayan köprü; Yahudi ve hıristiyanlıkta Tanrı’nın insanla akdi, barış, İsa’nın gökyüzündeki tahtı.

Asklepios’un/Aesculapius asası: Hekimlik, deri döküp yeniden doğmuş yılan manevi iyileşme ve yeniden doğum.

Kutsal kase: İsa’nın son yemekte kullandığı sonra Aramatyalı Yusuf’un onun damlayan kanını doldurduğu kup/kase. Bunun günahlardan arındırma gücü, ebedi hayat.

Aziz Georgios haçı: Beyaz zeminde kırmızı haç (İngiliz bayrağı)

Kodeks: Eski el yazmalarının birbirinden ayrı sayfalarının toplandığı cilt ya da ciltler.

Mahmuz: Şövalye, imtiyaz, kendini kanıtlamak (Mahmuzunu hak etmek: Şövalyeliğe layık)

Kızılderili kalkanı, kırmızı el: Cesaret, güç, yaşam enerjisi

Roma Sancağı; Kartal (Aquila), güç ve zafer

SPQR: Senatus Populusque Romanus (Roma Halkının Senatosu)

https://www.bilgeyik.com/roma-imparatorlugunun-en-buyuk-yenilgisi-teutoburg-savasi-561

Mon: Japonların daire şeklindeki aile arma ve sembolleri

Ukiyo-e: Değişen dünyanın resimleri (Japonya, Edo dönemi 1620 sanat akımı)

As/Kakım kürkü: Kuyruk ucu siyah, kalanı beyaz, soyluluk sembolü, toplumun üst basamağı bunu giyebilir.

Beş yapraklı As/Cinquefoil: 5 yapraklı stilize çiçek figürü, önce Beaumont sonra Leicester ailesi armasıdır.

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Beaumont,_4th_Earl_of_Leicester

Deve dikeni: İskoçya da yetişir. Nemo me impune lacesset (Bana saldıran cezasız kalmaz) En kadim ve en soylu Devedikeni Tarikati (İngiliz Şövalyelik Tarikati)

https://kulzos.com/9066/deve-dikeni/

Ogi desenli Mon: Ogi/yelpaze. Taşıyıcı çubuk sayısı, kumaş tipi, rengi,dokusu ile soyluluk statüsü ya da mesleği hakkında bilgi verir.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C5%8Cgi_mon_(Japanese_crests)

Tudor sembolleri: Tazı, ejderha ve gül, VII.Henry kurdu (1485-1603) en parlak dönemlerden biridir. Tazı: Cesaret, sadakat ve uyanıklık. Ejderha: Kırmızı rengi askeri güç ve üstünlük, Gal bayrağı ejderhası Gal kökeni ile cesaret ve koruma. Gül: En güçlü sembolüdür. Kırmızı gül, Gül Savaşları’nda Lancaster sembolüdür ve zarafeti ve güzelliği temsil ettiği söylenir. Beyaz gül, Gül Savaşları sırasında York Evi’nin sembolü oldu ve sevgi ve inancı temsil ettiği söyleniyordu. Birleştirilen bu ikilinin sembolü, iki evin birbiriyle savaştığı Gül Savaşlarına son veren Henry VII (Lancaster) ve York Elizabeth’in evliliğinin görsel temsiliydi.

https://tudorblogger.wordpress.com/2016/07/12/heraldry-badges-and-emblems-of-the-tudors/

Kraliyet güneş ışığı: III. Edward ve VII. Henry sembolü

Veliaht nişanı: Kara Prens Edward (III: Edward’ın oğlu, 1330-1376) ‘ın annesi Hainault’lu Philippa’nın ailesi ile başlar. Tacın içinden 3 devekuşu tüyü çıkar. Altında “Ich dien” Hizmetinizdeyim yazar. Galler Prensi hanedan nişanıdır.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Edward_the_Black_Prince

İdeogram: Bir nesneyi ya da kavramı temsil eden yazılı sembol.

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Ideographic+Writing

Logogram: Bütün bir sözcüğü ya da tümceyi ifade eden yazılı sembol.

https://fbnotify.top/rbessay/

Piktogram: Sözcük ya da sözcükleri ifade eden yazılı sembol.

https://www.bilgiustam.com/piktogram-nedir-nerelerde-kullanilir/

Runik yazı: İlk Çağ Orta Asya toplumları, Etrüskler, Macarlar ve vaktiyle Kuzey Avrupa ülkelerinde (İsveç, Norveç, Finlandiya, Almanya vs.) yaşayanlar tarafından kullanılmış bir yazı sistemidir. Bu yazı sisteminin, Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılmış alfabesine runik alfabe ya da Futhark adı verilir. Bu alfabeye verilen Futhark adı, alfabedeki ilk 6 harfin kullanılmasıyla oluşturulmuş yapay bir addır ve İskandinav mitolojisindeki göksel yaşam kavramını ifade eder. Bu halklar içinde bulunan Vikingler, İskandinavya’da yaşayan topluluklar tarafından belirlenmiş olan 24 takımyıldızdan oluşan hatta ‘run hattı (rune hattı)’ ismini vermişlerdi. Futhark alfabesi de başlangıçta bu takımyıldızlara denk gelecek şekilde 24 harften oluşuyordu. Ama Milattan Sonra 8. Yüzyıl civarında 16 harf içerecek şekilde kullanılıyordu. Runik adı ise, maji ve kahinlikle ilgili görülen bu alfabeyi kullanmış eski Cermen dili halklarının (Angıl’lar, Vikingler vs.) Run’lar (runes) adıyla anılmış olmasıdır.  https://www.alfabesi.com/runik-yazi/

https://www.turkedebiyati.org/runik-alfabe/

Glif: Herhangi bir yazı karakterinde tek bir sözcük ya da tümcenin bütününü ifade eden sembol.

https://ceaksan.com/tr/glif-glyphs-nedir/

Balam (Maya): Jaguar

Çarkıfelek: Hayat öngörüleme, başında tacı gözleri bağlı Kader Hanım (Tyhke/ Fortuna)

https://aminoapps.com/c/pagans-witches/page/blog/tyche-or-fortuna/N4YJ_2EPfMuWBQd78GPXpBxn1o1qnjxXRrV

Üç Kader Tanrıçası/Moiralar/Üç Kız Kardeş/Horalar: Lakhesis: Çubuğuyla ipliği ölçer. Doğum. Klotho: Öreke örer. Yaşam. Atropos: Makasla keser. Ölüm.

http://arkeomito.blogspot.com/2010/10/v-behaviorurldefaultvmlo_29.html

Hamsa/Hameş/ Beş: Fatma’nın eli, mezardan korur.

https://theyogamandala.com/hamsa-hand-meaning-and-origin/

Nigredo: Yeniden doğmak amaçlı ölüm, ayrışma, çürüme. Felsefe taşına giden yolda simyada ilk adımdır.

Kral: Sol/ Güneş

Kraliçe: Luna/Ay

Yıldırım çarpması: Tarot kartlarında kuleden düşen 2 adamla gösterilir. Büyük Sır Kartları’ndandır. Vahiy ya da cezalandırma ile dünyevi bağlardan kurtulmayı sembolize eder.

https://denizinyildizi.com/fal/tarot-kartlari/kule-tarot-karti-anlami.html

Tarot ve Tarot Kartları: Tarot toplam 78 mistik karttan oluşan bir çeşit kehanet yöntemidir. Aslında Tarot serisinin her kartı bize hayata dair bir tavsiye vermektedir. Bu tavsiyeler her çağa, her kültüre ve her devire uygun değişmez kurallardır. Tarot kartları bize bu kuralları tekrar hatırlatarak yolumuzu bulmamızı sağlarlar. Tarot, kendi iç dünyamıza inerek olaylara daha farklı bir açıdan bakmamızı ve daha sağlıklı kararlar vermemizi kolaylaştırıcı bir iç keşif ve analiz yöntemidir. Bir çeşit iç gezinti ve ruhun derinliklerine inme ve saklanmış bilgileri ortaya çıkarma çabasıdır. Tarot katları sadece üzerindeki resimlerden ibaret değildir. Her kartın bir sayısı, bir gezegeni veya burcu, bir de elementi vardır ve kartları tanımak için onların bu bağlantıları hakkında da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Tarot sadece bir araçtır ve nasıl kullanılacakları kişinin kendisine kalmıştır. Kural koyucu kartların sahibi ve Tarota bakan kişidir. Tarot kartları her biri kendi hikayesi, sembolizmi, numerolojik ve astrolojik değerleri olan 78 kartlık bir destedir. Tarot kartları Büyük Arkana ve Küçük Arkana grubu olmak üzere ikiye ayrılır. Küçük Arkana da kendi içinde Değnekler, Kupalar, Kılıçlar ve Tılsımlar olmak üzere 4 seriden ibarettir. Bu dört seride 1-10 arası sıra sayı kartlarından sonra Prens, Şövalye, Kraliçe ve Kral olmak üzere 4 saraylı kart bulunur. Büyük Arkana daha çok büyük sırlarla ilgilidir. Küçük Arkana ise daha detaylı bilgiler taşır.

Büyük Arkana 0 sayısını temsil eden Deli kartıyla başlar ve 21 numaralı Dünya kartıyla yolculuğunu bitirir. Deli 0 sayısıyla temsil edildiği için yeni doğmuş bir bebek gibidir ve Tarotun hiçbir bilgi ya da enerjiyle yüklü olmayan tek kartıdır. Bu kart kendinden sonra gelen 21 kartı gezerek her karttan bir şey öğrenecek ve yolculuğunu Dünya kartıyla tamamlayacaktır. Bu yüzden Büyük Arkana’ ya “Kahramanın Yolculuğu” adı da verilir. Burada bahsedilen kahraman aslında Deli kartının ta kendisidir. Bu yüzden Deli, daha önce yapılan hiçbir şeyle ilgisi olmayan sıfırdan başlangıçların temsilcisidir. Büyük Arkananın Büyücü, İmparator, İmpataroriçe, Ermiş gibi bazı kartları daha karakteristik özellikler içerirken, Güneş ve Ay gibi kartlar daha kozmik anlamlıdır. Bununla beraber Yıkılan Kule ve Kader Çarkı gibi kartları daha çok yapısal ve kurulu bir düzene ait anlamlar içermektedirler. Küçük Arkana 1-10 arası sayılı kartları ise daha çok olayların, süreçlerin ve bu olaylara bakış açılarının temsilcileridir. Büyük Sırlar anlamına gelen Büyük Arkana 22 karttan oluşmaktadır. Küçük Arkana kartlarına göre daha genel anlamlar içerir ve yorumlanmaları daha zordur. Büyük Arkana kartları daha çok kainat kurallarının hatırlatıcısıdır. Anlamları daha komplekstir ve daha fazla konsantrasyon gerektirirler. Bu gruptaki kartlardan her biri sıfır numaralı kart olan Deliye bir şey öğretir ve hayatla ilgili bir ders sunar. Büyük Arkana kartları açılımda Küçük Arkana kartlarından daha güçlü etkide bulunurlar ve sundukları bilgi daha etkili ve ağırdır. Bazı Büyük Arkana kartlarının etkisi o kadar büyüktür ki Küçük Arkana kartlarının anlamını hafifletebilecek ya da yok edebilecek kadar etkili olabilirler. Örneğin Büyük Arkanada Güneş kartı o kadar pozitif ve parlak bir karttır ki bir açılımda belirmiş ise bütün siyah renkli kartların etkisini yok edebilir ve yorum daha pozitif yapılmalıdır.

Küçük Arkananın anlamı Küçük Sırlardır ve bu seri Tarota sonradan eklenmiştir ve kesinlikle Büyük Arkanayı tamamlayıcı ve daha ufak ayrıntılı olaylara değinici özelliktedirler. Büyük Arkana kartları olmaksızın Küçük Arkananın yorumlanması zordur. Küçük Arkana kartları daha spesifik ve numerolojik detaylara değinirler ve yorumlanmaları daha kolaydır. Daha önemsiz ayrıntılar ya da esas kişilere değil arka plandaki insanlar ya da hayatımıza etki eden olaylara değinebilirler. Büyük Arkana kartları kadar yüksek enerji ile yüklü değildirler fakat Küçük Arkana kartlarının sunduğu ufak tefek ayrıntılar ve bilgiler de hayatımıza büyük etkiler yapacak nitelikte olabilir. Küçük Arkananın aynı zamanda ortaçağa ait toplumsal sınıflandırılmaya yani Soylular, din adamları, tüccarlar ve işçi sınıfındaki serfleri temsil ettiğine inanılmaktadır. Paralar soyluları ya da zenginleri temsil eder. Küçük Arkanada Değnekler, Kupalar, Kılıçlar ve Tılsımlar olmak üzere dört temel grup  vardır. Tılsımlar hayatın parayla ilgili yönüne daha çok ışık tutarken Kupalar duygusal kartlardır ve Değnekler ile Kılıçlar mücadele ve başarı için verdiğimiz savaşa ışık tutar. Değneklerle başlayıp tılsımlarla biten 4 grup aslında soyuttan somuta doğru ilerlemektedir. Değnekler henüz elle tutulur olmayan zihinsel enerjinin temsilcisi iken tılsımlar fiziksel enerjinin temsilcidir. Yani değnekler serisinde bahsi geçen olaylar aslında kişinin sadece zihninde cereyan etmekte ve somut anlam içermemektedir fakat tılsımlardaki yaşananlar, olaylar ya da başarılar elle tutulur somut gerçeklerdir.

Değnekler Serisi (Yaratıcı Enerji): Değnekler ateş elementine mensupturlar.  Temsil ettiği burçlar Aslan, Koç ve Yaydır. İlk yaratıcı enerji ve bir oluşumu başlatan ilk hareketin ve ekilen ilk tohumların temsilcisidirler. Girişken ve başlatıcıdırlar fakat iş bitirici değildirler. Başlattıkları işi diğer gruplara devreder ve tamamlanmasını beklerler. Sonuca odaklı değildirler fakat girişimcidirler. Küçük Arkananın ilk serisi olduğu için bazen bu grup amaca giden ilk hamleler serisi ya da ilk motivasyonun simgesi de olabilirken bazen sadece içimizdeki hırs ve bizi amacımıza yönlendiren ilhamın simgesi olabilirler. Bu kartlar büyük oluşumdan önce aşılması gereken ilk engellerin simgesidir.

Kupalar Serisi (Duygusal Enerji): Su elementine mensupturlar. Temsil ettiği burçlar Akrep, Balık ve Yengeçtir. Kadınsı ve yumuşak bir seridir. Bu kart grubu Tarotun en duygusal yanına işaret eder. Aynı zamanda yaratıcılık, romantizm, fantezi ve hayal gücü ile bağlantılı bir seridir. Beynimizle değil kalbimizle düşündüğümüzde belirirler. Sundukları bilgiler bazen aşk hayatına dair bilgiler bazen duygusal içerikli bilgilerdir. Aynı zamanda bilinçaltını temsil ederler. Savaşçı değil barışçıldırlar. Oldukça yavaş hareket eden bir gruptur ve diğer serilere oranla daha durağandır. Kupalar serisi daha çok iç dünyamızda olup bitenlere ışık tutar. Bazen maddi konulara duygusal yaklaşım da sunabilirler. Bu kartların sunduğu değişim ve geçişler hiçbir zaman kılıç ya da hava serisi kadar ani ve sert değildir. Daha yumuşak ve ılımlı değişimleri temsil ederler. Bu seri kartları duyguların temsilcisi olduğundan ters belirdiğinde bastırılmış duyguların ya da kendini ifade edememek hatta yaratıcılık eksikliği gibi sorunların altını çizebilir.

Kılıçlar Serisi (Zihinsel Enerji): Hava elementine mensupturlar. Temsil ettiği burçlar Kova, İkizler ve Terazidir. Hava grubuna mensup seri olduğu için oldukça hızlı gelişmelerin ve aniden gelişen olayların temsilcileridir. Hırslı, savaşçı ve yok edicidirler. Başarıya ulaşmadan hemen önceki kart serisidir. Bu serinin amacı Tılsım serisiyle gelecek başarının önündeki tüm engelleri yok etmek ve ortadan kaldırmaktır. Bu yüzden genellikle büyük bir başarının arifesindeki son engellerin aşılması ve bu engelleri aşma uğruna verilen savaşların simgecisidir. Bundan dolayı bütün kılıç kartlarında tema savaş ve kılıcın keskinliğidir. Başarı için zor kullanmaya ya da gerektiğinde güce de başvurabilirler. Başarının oluşumu için en çok çabayı bu grup sarf eder fakat en büyük ödülü tılsımlar alırlar. Zorlu mücadeleleri temsil ederler. Bu yüzden bir açılımda en çok kılıç grubu kartları belirmiş ise o kişinin hayatında zorluklar, kavgalar, münakaşalar ve yarışlar ağır basmaktadır. Bir açılımda bu grubun kartlarını çok gören kişi bir uğurda büyük bir savaş vermekte ve engelleri aşmak için uğraşmaktadır. Kılıçlar iki taraflıdır ve bu kartlar aslında gücün hem iyiye hem de kötüye kullanılabileceğinin hatırlatıcısıdırlar. Kartta ortaya çıkan bu güç kontrol altında tutulması gereken bir güçtür ve kişi elindeki bu gücü dengelemeye çalışmalıdır. Çünkü kılıç aslında yok edici ve öldürücü bir savaş aletidir. Bu güç sadece kötülükleri ve engelleri yok etmek için kullanılmalıdır.

Tılsımlar Serisi (Fiziksel Enerji): Toprak elementine mensupturlar. Temsil ettiği burçlar Boğa, Başak ve Oğlaktır. Bu seri dünyanın dokunsal elementi olan toprak elementine mensuptur ve tüm elementler içinde en sert ve en yavaş hareket edenidir. Bu yüzden aynı zamanda yavaşlama ve istikrarın da temsilcileridir. Daha çok maddi konularda bilgi içerirler fakat bununla beraber başarının ta kendisini de simgelerler. Tarottaki en somut bilgi içeren gruptur ve bütün engellerin aşılıp artık başarıyı yakalama evresinde bulunulduğuna işaret ederler. Tüm serilerde aşılan engeller ve karşılaşılan zorluklar aslında tılsımlara ulaşmak içindir. Bu yüzden bu grup diğer serilerin getirip kişinin kucağına bıraktığı başarıları da temsil eder. Tılsımlar aynı zamanda kişinin yaratıcılığı ya da ilhamıyla gelen bir projenin artık son şekillerini almış elle tutulur bir hale gelmiş evresini gösterir. Çok istediğimiz o proje eskiden belki sadece aklımızda idi ama bu seri belirdiğinde artık oluşmuş ve şekillenmiş bir şekilde bize bakmaktadır. Kısacası Tılsımlar diğer serilerde ekilenlerin biçildiği ve geçmişteki çalışmaların sonuçlarının alındığı evrelerin temsilcisidir. İşin en zor kısmı geçmişte halledilmiş ve bu seride maddi istikrarın keyfini çıkarma zamanı gelmiştir. Tüm seriler içinde en somut ve en fiziksel anlam içeren seri tılsımlar serisidir. Bu yüzden genellikle elle tutulur başarıları, parayla ilgili durumları hatta fiziksel sağlık ile ilgili haberleri de temsil edebilirler. Bu seride yaşanan olaylar kişinin sadece zihninde yaşanmamakta fiziksel hayatta da etkili olmaktadırlar. Yaşanan şey her ne ise gerçek ve bilinç düzeyinde yaşanmaktadır ve kesinlikle bir algı yanılması değildir.

Saraylı Kartlar: Saraylı kartlar Küçük Arkana serisinde 1-10 sayılarından sonra gelen Prens, Şövalye, Kraliçe ve Krallara verilen addır. Çoğu zaman bir kişinin temsilcisi olduklarına inanılarak yorumlansalar da bazen bir amaca ulaşırken geçilmesi gereken acemilik (prens), ustalık (şövalye), rütbe kazanma (kraliçe) ve zirveye çıkma (kral) evresine de işaret edebilirler. Saraylı kartlar kesinlikle 1-10 sayısından daha üstün ve önemli kartlardır ve numerolojik olarak da bir serinin bitişinden sonra daha yüksek seviyede açılan yeni sayfaları temsil ederler.

Küçük Arkana Prensler: Prensler Tarotta karşımıza çıkan ilk saraylı kartlardır. Onlar tıpkı sarayın kapısını bize açan bireyler gibidirler. Bu yüzden bazen amaca giden yolda bir işin olmasına vesile olan bireyleri bazen yolda karşımıza çıkan ilk insanı temsil edebilirler. Bu kartlar bazen hiç pratik yapılmamış acemi bir evrenin temsilcisi de olabilirler. Prensler aynı zamanda genç ve idealist enerjinin simgesidir. Kendi çizgisinde ilerlemek isteyen ve bağımsızlığa adım atmış bireylerdir. 1-10 arası sayılarda süregelen bir düzenden çıkış ve bağımsız yeni bir düzen ya da sistem kurmak için sabırsızlanan bir gençtir. 1-10 sayıları arasında öğrenilen bilgi burada uygulanacaktır fakat kişi daha önceki sistemden bağımsız kendi özgür iradesini kullanabileceği bir düzene geçmiştir. Prensler fikir, bilgi ve iletişim kartlarıdır. 1-10 arası kartlarda alınan bilgi Saraylı kartlarıyla bu kartla bağlantıya geçer. Bir amaca ulaşmak için atılması gereken olmazsa olmaz bir ön adımın simgesi de olabilirler. Bir prens kartı bazen bizi bir amaca ulaştıracak aracı bazen bir amaca ulaşmamız için mutlaka geçmemiz gereken bir sınavın temsilcisi olabilir. Hatta bazen prensler 1-10 sayılarında  tamamlanan eğitim ve öğrenme süreci sonucunda elimize verilen diplomayı temsil edebilirler. Prensler aynı zamanda 1-10 sayıları arasında alınan bilgi ve tamamlanan seri sonrası süreçte geçmişe kesin ve net bir set çekerek geleceğe attığımız ilk büyük adımdır. Bu yüzden bazen bir kişiyi temsil etmezler ve bunun yerine ilham ya da verilen önemli kararların temsilcileridir. Tamamlanmış bir süreç sonrası ‘evet yapmaya kararlıyım’ dediğimiz anda beliren kartlar olabilirler. Fikir ve teorilerin birileriyle paylaşıldığı, büyük bir projenin taslağının çizildiği ya da fizibilite çalışması yapılan dönemlerde beliren kartlardırlar.

Küçük Arkana Şövalyeler: Şövalye becerikli, kral tarafından onurlandırılmış ve ödüllendirilmiş kişidir. Burası prensin acemiliğini atıp artık özgüven kazandığı yerdir. Şövalye gideceği yolu bilir, planlıdır ve atacağı adımlardan emindir. Onun amacı bellidir ve amacına ulaşmak için atması gereken adımları atmaya kararlıdır. Şövalye aynı zamanda risk almayı da sever ve cesur bir savaşçıdır. Savaşa her zaman hazırlıklı ve donanımlıdır, bu yüzden şövalyelerin bol olduğu açılımlar bazen zaferin ufukta olduğunun göstergesidir. Bütün şövalyelerin bir ortak özellikleri vardır ki bu da durağan değil aksine hareketli olmalarıdır. Hepsinde bir at, yani amaçlarına onları ulaştıracak araçları ve donanımları bulunmaktadır. Şövalye başarıya tam anlamıyla hazır ve başarıyı almaya hevesli bir kişidir. Aynı zamanda acemi değil eğitimli ve başarı için yetiştirilmiştir. Atlardaki bu hareketlilik sürekli iyiye gidiş ve her günün bir öncekinden daha iyi olacağının ve yarın zirveye bugünkünden daha yakın olunacağının müjdecisidir. Şövalyeler birçok Tarotçu tarafından mesajcı olarak da nitelendirilmektedir. Her şövalye ait olduğu gruba ait bir mesaj getirmektedir. Bir konuda büyük bir gelişme ya da güzel bir haberin müjdecisi de olabilirler. Örneğin Tılsım Şövalyesi iş ya da kazançla ilgili güzel bir haberin işareti olabilir. Kupa Şövalyesi hayatımızın duygusal yanıyla ilgili bir mesaj getirecektir. Kılıç Şövalyesi ise bizi savaşa ve mücadeleye davet eder. Şövalyeler aynı zamanda aksiyon kartlarıdır ve durağan dönemden artık hareketli döneme girişi temsil ederler. Tüm şövalye kartlarında bir at bulunur ve atın bir bacağı bir adım öne gitmeyi temsil edecek şekilde kıvrıktır. Ya da at mutlaka hareket halindedir. Bu da şövalye kartlarını gören kişi için kaderde büyük bir atılım yapmanın ya da merdivende bir basamak yukarı çıkmanın zamanı geldiğini gösterir. Şu kesindir ki bu kartlar uyuşuk ya da durgun kartlar değildir ve mutlaka bir ilerleme vadederler.

Küçük Arkana Kraliçeler: Kraliçeler Tarotta kadınsı otorite ve gücün temsilcisi kartlardır. Kralın eşi yani kralla fiziksel bağı olan bireylerdir. Ayrıca bize krala artık çok yaklaştığımızı hatırlatan kartlardır. Kraliçeler Krallar kadar yetkili olmasalar da kendi çaplarında güçlüdürler ve güçlü insanları temsil ederler. Bazen bir anne figürü ya da koruyucu bir kadın olarak karşımıza çıkarlar. Bazen mevki sahibi ve güçlü bir kadını bazen hayatımızdaki en önemli kadını gösterirler. Krallar aktif ve vericiyken kraliçeler pasif ve alıcıdır. Krala ulaşmak için mutlaka ziyaret edilmesi gereken kart kraliçelerdir. Krallar zirve noktalarken kraliçeler zirvenin arifesi ve amaca ulaşmadan önceki atılması gereken son adımlardır. Bazen aşmamız gereken son engellerdir ve amacın olmazsa olmaz son vuruş hamleleridir. Kraliçeler büyük bir ihtimalle güçlü bir kadının simgesi olsalar da bazen güçlü bir erkeğe de işaret edebilirler. Krallar gibi en tepede oturmaz fakat kural koyucu ve emir verme yetkisi bulunan bir bireydir. Kraliçe Kral kadar karar verme özgürlüğüne sahip değildir ve sonuçta yine de verdiği kararları kendisinden bir yüksek seviyede bulunan daha otoriter bir kişiye sormak zorundadır. Kısacası Kraliçe yüksekte oturur fakat onun üstünde oturan bir üst akıl ya da otorite her zaman bulunmaktadır. Kraliçeler aynı zamanda bir zirveye ulaşan son basamaktan bir önceki basamağa işaret ederler. Kraliçe bazen kralın sağ kolu bazense krala ulaşmamız için bize aracı olabilecek bir kişidir. Krala yani zirveye giden yol sadece ama sadece Kraliçeden geçmektedir. Kraliçenin izni ya da bilgisi olmadan Krala varmak mümkün değildir.

Küçük Arkana Krallar: Krallar ödül kartları ve ulaşılan amaçlardır. Ödül ve ikramiyenin alınacağı evreyi simgelerler. Kral kartları zirve noktaların temsilcisidir. Varmak istediğimiz yerler ve amaçlarımızdır. Bir alan ya da sanatta en üst seviyeye gelmek, bir diploma almak ya da kariyerde en güzel yere gelmek gibi güzel haberlerin temsilcileridir. Güçlü ve karizmatiktirler. Erkeksi otorite, baba, patron ya da devleti simgeleyebilirler. Kural koyucu, kaosu engelleyici, düzen kurucu kişiliklerdir. Verdikleri kararlar etkilidir ve sadece kendi hayatlarını değil çevredeki kişilerin hayatlarını da etkiler. Kralın verdiği emir ve kararlar kraldan as kartlarına tüm kartların anlamını değiştirecek kadar güçlü etkilidir. Kral kartları aynı zamanda başarılı ve mevki sahibi kişileri temsil ederler. Kral kartlarıyla temsil edilen kişiler geçmişte birçok başarıya ulaşmış ve en yüksek seviyeye yükselmiş kendi alanında tahta oturmuş kişilerdir. Fakat ters belirdiklerinde tahttan düşmüş ya da zirveyi başkasına kaptırmış kişileri temsil edebilirler. Bu kartlar bazen iş alanında istediğimiz tahta oturmaya ya da yüksek rütbedeki bir kişiden gelecek haberlere veya devletten gelecek bir haber ya da yardıma işaret ederler. Bütün kralların her ne kadar kişiliği birbirine benzese de her kral kendi grubunun özelliklerini taşımaktadır. Kılıç Kralı verdiği emirlerin yerine getirilmesini sağlamak için elindeki kılıcı ve o kılıcın öldürücü gücünü kullanmak için tereddüt etmez, Para Kralının gücü sahip olduğu finans gücüdür ve Para Kralı maddi dünyanın da kralıdır, parayı önüne çıkan kapalı kapıları açmak için kullanmaya hazırdır ve cömerttir hatta yeri geldiğinde rüşvetçi olabilir. Kupa Kralı duygusal alemin kralıdır ve duygularına göre hareket eder. Değnek Kralının en büyük gücü sahip olduğu enerji ve motivasyonudur. Krallar düz belirdiğinde zirve ve tavan noktaları olduğu gibi ters belirdiklerinde taban noktaları ve çöküşlerin simgesidir. Bazen bir şirketin iflası, bazen çok istediğimiz bir arzumuza veda etme anımızdır. Ters krallar kayıp ve dibe vuruşa işaret ederler ve ters belirmeleri Tarotta kötü haber olarak algılanır. Bazen ters kral kaos ve kargaşadır ve kapanması gereken bir sayfanın kapatılamamasından kaynaklanan denge bozulmalarına işarettir. Aynı zamanda taht ya da rütbe kaybı ve ani bir şekilde işten çıkarılma ve kariyer kaybına da işaret olabilirler. https://www.tarotika.com/tarot

https://www.tarotarbak.com/p/kucuk-arkana-kart.html

Triton: Poseidon ve Amphitrite’nin oğlu, denizlere hükmeden güç, yarısı balık deniz adamları, deniz kabuğuna üfler.

Khimaira: Aslan başlı, keçi gövdeli, yılan kuyruklu. Bazen fazladan hayvan kafası olur. Fırtına yapar.

Sirenler: Deniz perileri. Haz düşkünlüğünün yol açabileceği olası felaketler.

Cerberus: Ölüler diyarı Hades’in kapısını korur. Canlıları içeriye almaz, ölüyü dışarı çıkarmaz. 3 başlı yırtıcı bir köpek. Dehşet veren ölüm ve ölümün kaçınılmazlığını simgeler.

Alegori: Sanat eserlerinde derin ya da soyut bir anlam veya fikri sembolik araştırma.

Vanitas: Boşunalık, boşluk. Hayatın gelip geçiciliği ve ölümün kaçınılmazlığını simgeleyen alegorik natürmortlardan oluşan üslup.

https://www.posterlounge.com/p/128654.html

Beş duyu: Ellerinde her birine özgü sembol taşıyan 5 kadın. (Çiçek taşıyan: Koku vs.)

As/Kakım: İffet, bekaret

Defne yapraklarından çelenk: Zafer, başarıyı onurlandırmak

Memento mori: Unutma ki bir gün öleceksin.

Pschent: Eski Mısır’da hükümdarların giydiği çifte taç. Deshret: Kırmızı renkli Aşağı Mısır tacı. Hedjet: Beyaz renkli Yukarı Mısır tacı.

https://www.clipartmax.com/middle/m2i8b1b1K9d3b1i8_image-result-for-the-deshret-crown-pschent/

Yab-yum(Tibet): Baba-anne, Şiva- Şakti vs…

Ahtapot: Deniz, hareket enerjisi, yaratıcı- yıkıcı güç, şimşek.

El izi: Kimlik, kan bağı, korunma.

Fıskiye: Esin/ bilgi kaynağı, yaşam, yaratıcılık, şifa, pozitif sembol.

Tavaret: Antik Mısır’da doğum tanrıçası, bedeni hipopotam (Yavrularını saldırganca savunur), kuyruğu timsah, aslan pençeli yırtıcı.

https://www.pinterest.ca/pin/331507222547836089/

Fil: Kabile reisi, kral, bilge, müşfik ve güçlü lider.

Ankh: Kulplu haç, Nil’in anahtarı, Ebedi yaşam,Ölümü yenmek. En çok İsis’in elinde görülür. İsis ve Osiris’in birleşmesini simgeler.

https://www.pinterest.ca/pin/648799890048419916/

Sankofa: Ashanti’lerde yumurtasını geri koymak için kafasını çeviren kuş. Geri dön, onu getir. Kişinin geleceği verimli kılması için geçmişine dönmesi gerekir.

https://hopeforafrica.org/sankofa-ecovillage/

Oşun: Elinde ayna bulunan Şango’nun 3 eşinden biri. Nijerya’da tatlı su, cinsel aşk, güzellik tanrıçası

https://www.ancientpages.com/2019/03/29/oshun-goddess-of-yoruba-people-who-brings-all-things-that-make-life-worth-living/

Orişa: Batı Afrika’da Yorubaların taptıkları tüm tanrılar.

Şango: Fırtına tanrısı, 2 başlı baltası (Oşe) İkizlerin koruyucusu, Gök gürültüsü ve şimşek tanrısı. Oyo’nun savaşçı ve büyücü kralı. Aslında bir insan öldükten sonra tanrılaştırılmış.

https://aminoapps.com/c/mythology/page/blog/shango-of-yoruba/54Kv_4NFVuLq6mGpVwNNgERN5Q2lkj2DqX

Yemoja: Annelik, Ogun nehri, su ve doğurganlık, balık kuyruklu.

https://tr.pinterest.com/pin/821977369472526308/

Ogun: Savaş, kurban etmek, demir-çelik tanrısı. Pala ve kılıçlar bulunur.

https://www.pinterest.ca/pin/374995106444463269/

Oşosi: Hayvan ve düşman avlama tanrısı. Ok ve yay taşır.

https://www.pinterest.co.uk/amp/pin/448389706650658012/

Osiris: Yeryüzü tanrısı Geb ile gökyüzü tanrıçası Nut’un büyük çocuklarıdır. Diğerleri İsis, Seth ve Nephytis’dir. Geb, gökyüzüne çıkınca hükümdar olur. Tarımı, tapınak yapmak ve tapınmayı öğretir. Kardeşi İsis’den Horus, Nephytis’den Anubis olur. Seth öldürür 14-16 parçaya ayrılır. Bunları Anubis toplar, İsis diriltir. Yeraltı ve yaşamdan sonraki dünyanın hükümdarı olur. Gürz, değnek ve Atef tacı (Yukarı Mısır’ın beyaz tacı ile etrafı akbaba tüyleriyle süslüdür)dır.

https://www.gizliilimler.org/Osiris-K.ue.lt.ue.ne-Farkli-Bir-Bakis.htm

Ra: Doğan kafalıdır. (Re- Horakti) Şaha kalkmış kobra şeklinde de gösterilir. (Ureaus) Başında etrafına yılan dolanmış güneş diski bulunur.

https://www.nkfu.com/misir-gunes-tanrisi-ra/
https://theancientsymbol.com/collections/uraeus-symbol

Başlangıçta, hiçbir kara parçası yokken ve Mısır daha oluşmamışken sadece büyük bir karanlık ve Nun adı verilen büyük bir su kaynağı vardı. Nun’un gücü o kadar fazlaydı ki karanlıkta parlayan bir yumurta oluşturdu. Bu yumurtanın adı Ra’ydı. Ra çok güçlüydü, istediği şekle bürünebilirdi ve bu gücünün sırrı gizli isminde yatıyordu; eğer başka bir isim verseydi kendine bu gücü yine o isminde olurdu. ”Ben şafakta Khepera’yım, ve Ra’yim öğle vakti, akşam Atum’um.” dedi ve güneş ilk kez yükseldi, gökyüzünü geçti ve battı.Daha sonra Ra, Shu ismini seçti ve ilk rüzgar esmeye başladı, Tefnu ismini seçti ve ilk nehir oluştu. Geb’i seçti ve yeryüzü ortaya çıktı. Tanrıça Nut olarak bir ayağı yeryüzünde diğeri ufukta gök kubeyi oluşturdu. Hapi olarak isimlendi ve muhteşem nehir Nil Mısır üzerinde akmaya başladı ve onu verimli bir yer haline getirdi. Ra dünya üzerindeki her şeyin adını aldı ve her şey büyüdü, oluştu. Son olarak da insanlığın adını aldı ve sonunda dünyada insanlar vardı. https://www.kozmosungenetigi.org/misir-mitolojisinde-yaratilis-ra/

Horus: Firavunla özdeşleştirilir. Bazen başı doğan şeklinde gösterilir. Tanrısal krallığı sembolize ederse pschent takar. Re-Horakti gösterilince tacı güneş diskidir.

http://ancientegyptmag.com/heru-horus/

Horus’ın gözü (Udjat): Osiris’i yeniden diriltmek için kendi gözlerinden biri kurban etti. Başka bir hikâyeye göreyse Horus, Set ile olan bir mücadelesi sırasında tek gözünü kaybetti. Bu sebeple göz sembolü iyileşme ve yenilenmeyle de bağlantılıdır. Sağ gözü güneşi gösterir. Sağlık, kuvvet, bütünlük ve mükemmelliyeti temsil eder. Kötülükten korur.

https://kayiprihtim.com/dosya/horusun-gozu-antik-misir-sembolleri/

Horus’un gözü, Antik Mısır tasvirlerinde “Ay gözü” de denilen sol gözüne verilen addır.  Bu karmaşık göz; tılsımlardan korunmayı, botlara yol göstermekten tutun da ölümden sonraki hayatı göstermeye kadar birçok önemli güce sahipti. Horusun gözü, vicdanın gözü olarak da anılır çünkü her daim süre gelen taht kavgalarının kökleri Antik Mısır’a kadar dayanmıştır. Mısırda yaygın olarak un veya tahıl miktarını ölçmek için kullanılmış ve adına hekat (yaklaşık 4.8 litre) denilmiştir. Daha küçük miktarlar için 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64…şeklinde sürekli bir bütünün 2 ye bölünmesi şeklinde giden bu kesir dizisine wadjet gözü olarak da bilinen Şahin başlı Horus’un gözünün bir parçası olarak tanımlanır. Rhind Papirus’unda açıkça ifade edilen bu durum Horusun Gözü de, “glif” diye isimlendirilen parçalardan oluşur. Bu 6 parça da sırasıyla ½ lik kısım duyma, ¼ lük kısım görme, 1/8 lik kısım düşünme, 1/16 kısım koklama ve 1/32 lik kısım tatmayı,1/64 lük kısım ise gözyaşını (merhamet) temsil eder. Ve toplamları 63/64’tür.1 ile 1/64 arasında olup toplamlarının 1 yani tam olmayışıdır. Bir bütün, sürekli olarak ikiye bölünmeye devam edilirse, toplam değerde, sonsuzluk hariç, hiçbir zaman bire veya birliğe ulaşılamaz. Yalnızca Mutlak Tanrı Bir’dir.

https://indigodergisi.com/2017/03/horus-un-gozu-matematik/

İsis: Osiris’in eşi, kardeşi, Horus’un annesi. Başında taht ile sembolize edilir. (Aset)

https://ders-konulari.tr.gg/IS%26%23304%3BS-NE-TANRI%C7ASI.htm
https://www.nkfu.com/tanrica-isis-hakkinda-bilgi/

Neftis: İsis, Osiris’in kardeşi, evin hanımı.

http://lundistanbul.blogspot.com/2011/02/neftis.html

Neftis: (Neftis, Nephthys ya da Nebt-het) İsminin manası Evin Hanımı demekti ancak bu bildiğimiz ev değil Horus’a bağlı olan gökyüzü kısmı anlamına geliyordu. Eski Mısır’da Geb ve Nut’un kızıydı. Kötü bir tanrı olan Seth’in karısı olarak da tapınılırdı. Her manada İsis’in tersi idi. İsis doğum, büyüme ve gelişmeyi temsil ederken Neftis ölümü, yok olmayı temsil ediyordu. http://msrmitolojisi.blogspot.com/2015/02/rken-donem-inanclar-bes-farkl-gruba.html

Ennead: eski Mısır dilinde “dokuz” demektir ve Antik Mısır’da tanrıları sınıflandırmak için kullanılan terimlerden biridir. “Heliopolis Dokuzlusu” (Ennead of Heliopolis) diye geçen bu grupta: baştanrı; yaratıcı Atum, çocukları Şu ve Tefnut, torunları Geb, Nut ve onların çocukları Osiris, İsis, Seth ve Neftis. Büyük Ennead olarak bilinir. Ayrıca bir de“Küçük Ennead” vardır. Bu ise Horus, Anubis, Thoth ve Maat’ı içerir. Atum, Büyük Ennead’ın başı olarak kabul edilirdi; ancak sonradan onun yerine ya Râ geçmiş ya da Atum-Râ şeklinde bir kombinasyon oluşmuştur. https://www.gizliilimler.org/Eski-Misir-ve-Heliopolis-Ennead–k1-Heliopolis-Dokuzlusu-k2-.htm

Hathor: Emziren inek, güneş diski taşıyan sığır boynuzu (İsis’de de var). Doğum, bereket.

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/hathor-ancient-goddess-of-love-symbol-of-vector-19447479

Ma’at: Evrensel düzen, uyum, adalet ve hakikat tanrıçası, kafasına devekuşu tüyü takar. Thoth’un eşi. Amon’un annesi.

https://www.wannart.com/kadim-misirda-adalet-tanricasi-maat/

Kalp tartma töreni: Antik Mısır’da ölenin kalbini Anubis Ma’at’ın tüyü ile tartar. Thoth kaydeder, Re-Horakti karar verir.

Anubis: Nekropolis tanrısı, siyah çakal veya köpek başlıdır. Psychopomp (Ruh kılavuzu) olarak ölüleri Osiris’in mahkemesine götürür.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anubis

Thoth: Ay, bilgelik,bilgi, ölçüm tanrısı ve ilahi yazıcı. Habeş maymunu ve ibis kuşu ile gösterilir. Başında hilal şeklinde ay vardır.

https://www.felsefe.net/konu/thoth-thoth-hakkinda-bilgiler.76335/

Sekhmet: Savaş tanrıçası ve hastalık getiren. Kudretli ve saldırgan, dişi aslanla gösterilir. Güneşi de sembolize eder. Ra’nın kızı (göz)dır.

https://tr.pinterest.com/pin/671317888185676249/?autologin=true

Khepri: Bokböceği, Güneş tanrısını, sabahı simgeler. Güneş tanrısı güneşi yuvarlayarak yükseltir. Bokböceği de benzer hareketi yapar.

https://hu.pinterest.com/pin/411164640985039250/

Asa (Was): Zenginlik ve esenlik, iktidar ve hükümdarlık.

Shen halkası: Yaşam ve ölüm döngüsü, sonsuzluk, güneşle ilgili ve pozitif.

https://www.facebook.com/MitolojiSembolizm/posts/1120343431356497/

Lotus bitkisi: Kadim sularda yaşamın doğmasını, doğurganlığı ve ölümden sonra dirilişi, Yukarı Mısır’ı simgeler.

https://soyluedebiyat.tr.gg/m%26%23305%3Bs%26%23305%3Br-resim-sanat.htm

Papirüs bitkisi: Yaratılıştan sonra oluşan ilk tepede yetiştiğine ve gökyüzünü tutuğuna inanılırdı. Yaşamın serpilmesi, sağlık, mutluluk ve Aşağı Mısır’ı simgeler.

https://tr.aliexpress.com/i/32948912008.html

Sema-taui: İki ülkenin birliği (Aşağı ve Yukarı Mısır) Lotus ve papirüs çiçekleri ortada soluk borusu ve ciğerlerle gösterilir.

https://www.pinterest.co.uk/pin/744923594598783780/

Djed: Doğurganlık, Osiris’in belkemiği, istikrar.

https://www.eixdelmon.com/djed-pillar-fragment-of-an-antropoid-inner-coffin/

Moran: Doğu Afrika’da Masai savaşçısı

Sirata segira: Stilize deniz salyangozu kabuğu. Kalkanın ortasındadır. Güç ve talih sembolü.

https://artislands.com/simbolos/

Sirata el langarbwali: Kırmızı leke/çiçek. Savaşta sıradışı cesaret, şefin izniyle yapılır. Karşı tarafa yaş ve klan sembolleri çizilir. Çiçek/lekenin üst tarafı kişisel başarı veya aile sembolleri içindir.

https://artislands.com/simbolos/

Nemes başlığı: Şeritli sert keten bezden, aslan yelesi taklidi, güneş ve Ra ile ilişkilidir.

https://tr.pinterest.com/pin/508906826620663176/

Atef başlığı: Hedjet üzerine kırmızı tüyleri var. Osiris’i temsil eder.

https://tr.pinterest.com/pin/320881542176854920/

Firavunun takma sakalının ucu kıvrıksa Osiris yani yeraltı dünyasının ilahı arasında bağ vardır.

https://www.turkcebilgi.com/firavunlar

Değnek ve gürz (Sinek kovucu/kamçı): Kralın otoritesi ile Osiris arasında bağ kurar.

http://cenkgundogan.blogspot.com/2014/12/firavun-buyuk-evin-sahibi.html

Boğa kuyruğu: Firavunun kuvveti, saldırganlığı, cinsel gücünü gösterir.İdeal özellikleri temsil eder.

Firavun: Büyük ve gösterişli ev demek daha sonraları eski Mısır hükümdarları için kullanıldı. 5 adları vardır:1- Horus (Konutun tepesine yazılır), 2- İki Hanım’ın ismi (Nekhbet ve Wadjed), 3- Altın Horus, 4- Taht ismi (Praenomen), 5- Doğuştan gelen (Nomen). Örneğin: III. Amenhotep’in beşli adı: 1- Ka-Nehbet-Kâem-Maât, 2- Semen-hepsu-segerhtau …. diye devam eder. İki Hanım: Akbaba(Nekhbet) Yukarı Mısır, Kobra (Wadjet) Aşağı Mısır, bir sepette otururlar. Altın Horus: Süslü bir tabure üzerinde doğan oturur. Taht adı: Saz bitkisi (Yukarı Mısır) ve arı (Aşağı Mısır) Praenomeni: Nesu bityii (Yukarı ve Aşağı Mısır Kralı) Doğuştan gelen isim: Başına kaz/ördek (Se) ve güneş (Re) hiyeroglifleri konur. Se-re (Se: oğul,re: Ra) Ra’nın oğlu.

https://arkeokur.tumblr.com/post/35152434335/kara-firavunlarin-piramitleri

Adinkra (Akan / Twi Dilinin, Gana Akan halkı “Dinkra” ):  “Dinkra” : ayrılmak, izin almak ve veda etmek. 7. yüzyılda yaşayan Akan halkının ilk baş rahibinin göklerden altın tabureyi, Ashanti krallarının gücünü simgeleyen kraliyet tahtını çağırdığını açıklıyor. Şu anda Gana ve Fildişi Sahili olarak bilinen Akan halkı, 16. yüzyılda Nsoko ile (günümüzde Begho) o zamanın önemli bir dokuma merkezi olan kayda değer dokuma becerileri geliştirebildi. Gana Akan halkı arasında bir efsaneye göre, 19. yüzyılın başlarında Nana kofi Adinkra adlı Gyamaan kralı, güç sembolü ve kabile birliğini temsil eden ‘Altın Tabure’yi kopyalamaya çalıştığında askeri bir çatışma gördü. Gyamaan kralı öldürüldü ve toprakları Asante krallığı tarafından da ele geçirildi. Gyamaan kralının Adinkra cübbesi, Asante kralı Nana Osei Bonsu tarafından savaşın ganimeti olarak alındı. Zamanla Akan halkı Adinkra sembolojisini kendi halk masallarını, felsefelerini ve kültürlerini entegre ederek daha da geliştirdi. https://www.adinkrabrand.com/adinkra-what-is-adinkra/

Batı Afrika’da Gana’daki Ashanti (Asante) topluluğu Adinkra sembollerini kullanır.

http://christicenter.org/2012/10/ghanaian-adinkra-symbols-and-honoring-the-deceased/

Owuo atwedee: Ölüm merdiveni, ölünce öteki dünyaya çıkaracak merdiven, erdemli yaşam.

http://www.adinkrasymbols.org/symbols/owuo-atwedee

Nyame biribi wo soro: Tanrı cennettir.

https://www.symbols.com/symbol/nyame-biribi-wo-soro

Gye nyame: Tanrı yüzünü çevirene yol gösterir.

http://www.adinkrasymbols.org/

Mmusuyidee: Kutsiyet, iyi talih, saflık, kötü talihin defedilmesi, kutsanmışlık (Kedi temizliği)

https://www.symbols.com/symbol/mmusuyidee

Adinkrahene: En önemlisi, liderlik, şeflik, yayılma ve yandaşlar.

http://www.adinkrasymbols.org/symbols/adinkrahene

Mmere dane: Zaman geçiyor. Sonsuz. Hiçbir şey sabit kalmaz, zaman sürekli hareket eder.

https://www.pinterest.es/pin/770045236259016217/

Nyme nnwu na mawu: Tanrı ölmez, öyleyse ben de ölmeyeceğim.

http://www.adinkrasymbols.org/

Dwennimmen: Alçak gönüllülük

https://www.documentsanddesigns.com/resources/symbols-meanings-religion-ethnic-culture/adinkra-symbols/

Duafe: Başkalarının bakımını üstlenmek, güzellik, kadınsı yetenekler.

http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/duafe.htm

Akoko an: Anne ve babalar hem sert hem sevgi doludur.

https://tr.pinterest.com/pin/413275703295081978/

Hidatsa: Siyu halkı, Bozkır yerlisi. Siyular ya da Siular (Siyuca  Lakȟóta/Dakȟóta), Kuzey Amerika’da önceleri Superior gölü çevresinde yaşayan, Kızılderili kabilesidir. Ova Kızılderilileri kültür grubuna dahildirler. Avrupalı sömürgecilerle yaptıkları savaşlar sonucunda yenildiler ve Minnesota ve Dakota’ya sürüldüler ve toplama kamplarına yerleştirildiler. 1876 yılında ayaklanarak bağımsızlık ve özgürlük savaşını yeniden başlattılar. Liderleri Oturan Boğa öldürüldü. 1890 yılında büyük bir katliamla direnişleri kırıldı. Siu kelimesi, Fransızca “Sioux” kelimesinden gelir. Bu kelimenin ilk kaynağı, Fransız kâşiflerin günümüz Kanada sınırları içinde karşılaştıkları Ojibva kızılderililerinin beyazlara komşu kabileleri aşağılamak için kullandıkları “nahdossiu” kelimesidir. Zamanla bu kelimenin ilk heceleri kaybolmuş, Fransızca çoğul anlamı yükleyecek “x” harfi eklenmiş, aşağılayıcı anlamını yitirmiştir. Siular günümüzde bu kelimeyi benimsemez, kendilerine “Dakota”, “Lakota” veya “Nakota” derler. Çılgın At, Oglala Siu kabilesinin şeflerindendir. 1876 senesinde General Custer’ı tepeleyen şef olarak da bilinir. Paha Sapa, Güney Dakota eyaletinde, Nebraska sınırı yakınlarındaki Black Hills de denilen Siular için manevi değer taşıyan, kutsal toprak sayılan tepelerdir. Paha Sapa Siu dilinde varolan her şeyin merkezi anlamına gelir. https://www.wikiwand.com/tr/Siyular

Hopiler: Kuzey Amerika’da Arizona’da yaşayan ve dilleri Uto-Aztek dillerine giren Pueblo Kızılderili halkı. Hopiler kiremitler ile inşa ettikleri çok katlı evler ile dikkati çekerler. Çok iyi gelişmiş bir tarım kültürüne sahip oldukları bilinmektedir. Adlarının sözcük anlamı “iyi, barışçı” ya da “akıllı” anlamına gelen Hopi Kızılderilileri, güneybatılı Pueblo adındaki gruptan gelmektedirler. Hopi kültürü metafizik bir görüşe sahiptir; bu görüşte zaman kaybolur; mekan başkalaşır. Hopi kültüründe evreni tarif eden öyle kavram ve soyutlamalar vardır ki, Batılı dillerde bunları açıklamaya yeterli sözcükler yoktur. Örneğin Hopi evren anlayışındaki “tezahür etmemiş evren” ile bizim yaşadığımız “tezahür etmiş ya da etmekte olan evren” kavramını bir Batı dilinin sözcükleriyle ifade etmek olanaklı değildir. Yine Hopiler’de rastlanan bir başka kavram yataylıktan dikeyliğe geçiş kavramıdır ki, bu kavrama yalnızca Asya şamanizminde rastlanmaktadır. Hopi kültüründeki zaman anlayışı modern uygarlığın zaman anlayışından çok farklıdır; Hopi lisanında geçmişe, şimdiye ve geleceğe doğrudan değinen hiçbir sözcük ya da deyim yoktur. Buna rağmen olayları açıklamada hiçbir zorluk çekmezler. Hopiler dünyanın üç kez yıkım geçirmiş olduğuna inanırlar. Üçüncü yıkımda baş rolü su oynamıştır. Tüm evrenin titreştiğini, titreşim içinde olduğunu ve yıldızların meskun olduklarını kabul eden Hopi inanışına göre, ataları Dünya-dışı kökenliydi. Hopiler’i inceleyen Dr. George Hunt Williamson’a göre, bu Dünya-dışı köken Mars gezegeni ve Sirius Sistemi ile ilgili olmalıydı. Mu araştırmacısı James Churchward, Hopiler’in, Pueblo Zuniler’inin ve Uygur Türklerinin kullandığı pek çok sembolün aynı olduğunu ve ortak kökenin Mu kıtası olduğunu ileri sürer. Hopiler’in 1970’li yıllardaki şefinin adı Beyaz Ayı’dır. https://tr.wikipedia.org/wiki/Hopiler

‘Kachina (Kaçina) Kültü’nün nasıl ortaya çıktığını bilinmiyor olsa da, günümüzde, M.S. 1150’den kalma ‘Taşlaşmış Orman Ulusal Parkı’ndaki Puerco Kalıntıları’nda görülen ‘kaçina’ sanatı ve M.S. 1325’te kaya resimlerinde ortaya çıkan kaçina maskeleri ve dansçı figürleri gibi birçok bulgu söz konusu. Kaçinalar, tanrıların, doğal unsurların, hayvanların veya ölen Hopi atalarının ruhlarını temsil eder.

https://ozgurdenizli.com/zamanin-otesine-uzanan-bir-halk-hopiler/

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya-forum/2018/10/07/dunya-forum-hopiler-zamanin-otesine-uzanan-bir-halk/

Angwusnasomtaka kachinasi: Karga Ana. Özellikle çocuklar için bir kabile içindeki anne liderliğinin bir figürü olan “şef” dir. Birçok Hopi efsanesinde, tüm Kachina’nın annesidir. Sık sık yiyecek veya hasat stokları taşıyan Karga, yüzünde baş aşağı üçgen ve başının yanlarından gelen iki tüy yayılması ile boyanır. Karga Anne’nin birçok insan için rehberlik eden bir ruh olduğuna inanılıyor. Sağlık anlamı sadece tıpta değil, vicdan ve aklın saflaştırılmasından da gelir. Servet getireceğine de inanılmaktadır.

https://kachina.us/crow-mother.htm

Mısır: Mezoamerika’nın bereket ve yaşam sembolü.

Ayı: Avcılık, ev idaresinde güçlü ve yetenekli.

Tavşan: Azteklerin 260 günlük takviminde 20 günden, 8. günü (Tochtli) temsil eder. Doğurganlıkla da ilişkili. Ay ve pulque (Bulanık süte benzer alkollü bir içecek) doğurganlık ve annelik simgesidir.

Navaho: (veya Diné), Arizona, Utah ve New Mexico eyaletlerinde yaşayan ve Navahoca konuşan Atabaskların Güney grubundan olan bir Kızılderili halkıdır. ABD’deki federal olarak tanınan en büyük yerli halktır. En yakın akrabaları Apaçilerle  ile birlikte Güney Atabaskları adı altında toplanırlar.Geleneksel anayurtları Dinetah adı verilen bölgedir. Meksika, güneybatıyı ABD’ne bırakınca Navaholarla olan sürtüşmeler arttı. Navaholar, İspanyol, Pueblo ve beyaz Amerikalıların yerleşim bölgelerine saldırmaya başladılar. Bu arada beyazlar Navaho topraklarını istilâ etmekle meşguldüler. Daha sonra Birleşik Devletler orduları Navaho topraklarına baskınlar düzenlemeye başladılar ve çeşitli yerlerde askeri karargâhlar kurdular. Nihayet, federal hükûmet, Navahoları, New Mexico’nun doğusuna yerleştirmeyi kararlaştırdı. Albay Kit Carson yönetiminde bir grup asker Navaho topraklarına girerek çiftliklerini ve sürülerini yok etmiş ve sürmüştür. Tarihte bu, “Uzun Yürüyüş” olarak bilinir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Navaholar

 Yei: Navaho yerlilerine göre kutsal insanlar, uzun ve dik vücutlular. İyileştirici güçlerini bugün hâlâ yapılan tıbbi törenlere getiren yardımsever doğaüstü varlıklar. https://www.garlandsjewelry.com/collections/yei-yei-be-chai

Hasteyalti/ Konuşan Tanrı/Sessiz Konuşan: Doğu, gündoğumu, mısırla ilişkili. Beyaz yüzlü, liderliği gösteren tüylü dik başlıklı, içinde mısır poleni olan sincap derisi çantalı.

https://bagofanything.com/2014/09/19/talking-gods-prayer/

Erkek Yei: Siyah- sarı renkli, yuvarlak kafalı, şimşek/ çarpık çizgi süsleri var.

Kadın Yei: Mavi- beyaz renkli, kare/dikdörtgen kafalı, süslemeler düz çizgi şeklinde.

https://www.ebay.com/itm/Navajo-Native-American-Southwestern-Sand-painting-Art-Female-Yei-Male-Yei-/254186743387

Gökkuşağı Tanrıçası: Diğer yei figürlerini çevreler, doğu veya üst tarafta boşluk kalır. Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki yolu simgeler. Uzun ve çok renkli bir bedeni vardır.

Original Painting of Whirling Log Sandpainting with Masks Fine Art Native American Paintings Diné Navajo Beatien Yazz

Kachina: Hopi ve Zunilerde yağmur getiren doğa ve bereket ruhları.

Zuniler: ABD’de New Mexico’da yaşayan ve dilleri izole dillerden olan,Güneybatı Kızılderilileri kültür grubundan pueblo Kızılderili halkı.  Awonawilona yaratıcı tanrıdır. Bulut ve okyanusları yaratır. Okyanus yeşil alglerle kaplıydı, bunlar sertleşip yarılmış ve gök-baba Awitelin Tsita ile dünya-ana Apoyan Taçu’yu oluşturmuştur. Awitelin Tsita ile Apoyan Taçu Dünya’daki tüm yaşamın ebeveyni, sebebidirler. İnanışa göre ilk insanlar yer altı dünyasındaki dört mağaradan gelmiştirler. Arz su ve canavarlarla kaplı tehlikeli bir yerdi. Güneş’in çocukları insanlara acımış ve arzı yıldırımlarla kurutup sertleştirmiş, onların zamanına (yani bugüne) kalan hayvanlar dışındaki çoğu hayvanı taşa dönüştürmüştürler. Böylece arz insanlar için yaşanabilecek, uygun bir yer olmuştur. Açiyalatopa tüy yerine bıçakları olan bir canavardır. Uhepono yer altı dünyasında yaşayan kıllı bir devdir. İnsan gibi kol bacaklara sahip bu canavarın çok büyük gözleri vardır. Bunların dışında diğer yakın halklardaki gibi ruh kavramı da mevcuttur; örneğin Amitolane, gökkuşağı ruhudur. Yanauluha isimli bir kültürel kahraman vardır. Zunilere tarım, tıp ve adetlerini getirmiş, başlatmış olan bu kahramandır. Birçok güneybatı kabilesinde tapınılan Kokopelli isimli tanrıya Zuniler de tapınırdı. Zunilerde bu tanrı aynı zamanda bir yağmur tanrısıydı ve Ololowişkya olarak da anılırdı. https://www.dunyadinleri.com/tr-TR/dunya-dinleri/amerika-kabile-dinleri/oku_zuni-kizilderilileri-dini-ve-mitolojisi

Güneş kachinası /Tawa: Sıcaklık, ışık, mutluluk.

https://witherells.com/lot/hopi-sun-kachina-tawa-leo-lacapa-jr-3224111

Tableta: Büyük başlık

Kelebek kız/ Palhik Mana: Kelebek ve mısır sembolleri. Bereket ve yaşam ile tabletası yağmur bulutuna benzer.

http://www.ancientnations.com/Gallery%20HTML/mira/cecil_calnimptewa_palhik_mana.html

Kartal kachinası/Kwahu: Hopilere göre ruhlar aleminden mesaj taşır, kutsaldır.

https://www.manitouj.com/pardell/kwahu.htm

Beyaz buffalo kachinası/Mosairu: Nadir olduğu için kutsaldır, talihi sembolize eder.

https://www.invaluable.com/auction-lot/hopi-mosairu-white-buffalo-kachina-tony-espinoza-2210-c-e3a48f2bda

Aztekler (1483- 1521): Meksika’da merkezi ve büyük bir güç olarak ortaya çıkan Aztek uygarlığı, gelişmiş bir sosyal, politik, dini ve ticari bir organizasyon kurarak, bu bölgede yaşayan diğer şehir devletlerini hâkimiyeti altına aldı. Uygarlığın temelinde Tanrılar, çok önemli bir yer tutar. Günlük yaşamlarının bir ya da daha fazla yönünü kontrol ettiğine inandıkları pek çok tanrı ve tanrıçaya inanan Aztekler, şehirlerinde bu tanrılar için büyük piramitler inşa etmiştir. Bu piramitler, Azteklerin mimari açıdan ne kadar gelişmiş bir medeniyet olduklarını göstermesi açısından da oldukça önemlidir. Bu tanrıların en önemli ikisi, savaş tanrısı Huitzilopochtli ve güneş,yağmur ve bitki tanrısı Tlaloc’dur. Bilginin ve uygarlığın tanrısı olan Quetzalcoatl (tüylü yılan olarak tasvir edilir) ise bir diğer önemli tanrıdır. Aztekler, bildikleri her şeyi bu tanrıya borçlu olduklarını düşünmüşlerdir. Azteklerin bir diğer önemli özelliği, savaşlarda esir aldıkları insanları tanrılar adına kurban etmeleridir. Aztekler, kurbanlardan gelen kalbin ve kanların iyi tanrılara, şeytani tanrılarla savaşabilmek için gerekli olan gücü verdiklerine inanmışlardır. Aztek uygarlığının başkenti, Texoco gölü üzerine kurulmuş olan Tenochtitlan şehridir. Ayrıca Aztekler, şehrin su ihtiyacını karşılamak için su geçitleri ve kemerler inşa ettiler. Bugün Meksika’nın başkenti olan Mexico şehri, büyük oranda Tenochtitlan şehrinin olduğu bölgeye kurulmuştur. Ekonomik faaliyeti büyük oranda tarıma dayanan Aztekler, tarım alanlarını sulamak için gelişmiş sulama sistemleri kurmuşlardı. Mısır, Domates, Fasulye, Kabak ve Kakao gibi ürünler, Aztekler tarafından üretilen başlıca tarım ürünleridir. Aztek uygarlığının başında Tlatoni denen krallar bulunurdu. Aztek Uygarlığı, en parlak dönemini bu krallardan, Kral Montezuma döneminde yaşamıştır. Aztek uygarlığı, bölgede Aztek uygarlığının düşmanı olan diğer topluluklarla işbirliği yapan Hernan Cortes adlı İspanyol komutan tarafından, istila edildi ve yıkıldı. Meksikalılar, kendilerini Aztek uygarlığının torunları saymakta ve Aztek uygarlığının birçok sembolü, bugünün çağdaş Meksikası’nda hala kullanılmaktadır. Örneğin Meksika bayrağındaki, ağzında yılan bulunan Kartal tasviri, Aztek uygarlığının başkenti olan Tenochtitlan şehrinin kuruluşuyla ilgilidir. https://tarihibilgi.org/aztek-uygarligi-ve-aztekler-hakkinda-kisa-bilgi/

Xochiquetzal/Quetzal çiçeği: Azteklerde,Doğurganlık ve hamile kadınların koruyucu tanrıçası. Bir rahibi baştan çıkaran ve sonra onu gücünün bir işareti olarak bir akrep haline getiren tanrıça. Gençliği, sevgiyi ve güzelliği temsil eder. Çiçekler ve renkli tüyler ile karakterize edilen Xochiquetzal, aşıkların ve fahişelerin hamisi idi. Diğer doğurganlık tanrıçalarının aksine, sevişmeyi üreme değil bir zevk aracı olarak teşvik etti, ancak cinsel doğası olmayan günahları insanlardan kurtulma gücüne sahipti. Su tanrısı Tlaloc’un karısı ve yaratıcı tanrıya eşlik eden Tezcatlipoca, Xochiquetzal, Tamoanchan’ın Aztek cenneti içinde yaşadı. Geniş çapta ibadet edildi ve onuruna birçok büyük ritüel yapıldı. Beşinci “Ayın Tanrısı” . Kuşlar, kelebekler, şarkı, dans ve aşk tanrıçası. https://www.mexicolore.co.uk/aztecs/gods/goddess-of-the-month-xochiquetzal

https://www.ancient-origins.net/ancient-places-americas/xochiquetzal-aztec-goddess-0010372

Quetzalcoatl/ Sorguçlu/Tüylü Yılan: İyi Tanrı, Gök ve bereketle ilişkili.

https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/q/Quetzalcoatl.htm

Huitzilopochtli/Soldaki/Güneydeki Sinekkuşu: Güneş ve savaş tanrısı. Altın sarısı ve kartal simgeleri.

https://www.amazon.com/Huitzilopochtli-audiobook/dp/B07WHCYWMK

Coatlicue/Eteği yılandan dokunmuş kadın: Huitzilopochtli’nin annesi. Doğurup öldürülmüş, deri değiştiren yılanlar gibi. Ölüm ve yeniden doğumu simgeler.

https://tr.pinterest.com/pin/417005246747249769/

Osha’na (Aramice): Bizi kurtar.

Mayalar (MÖ 600- MS 900): Kentleri zamanının çok ötesinde, karmaşık toplulukları bir arada barındıran geniş varlıklardı. Avrupa’nın karanlık çağlarında bu Orta Amerika kültürü sanat ve bilimsel anlamda büyük bir ilerleme kaydetti. Bütün ilerlemelere rağmen modernleşme belirtileri veya aydınlanma ile gelebilecek büyük atılımları gösteremedi. Mayalar bilgimiz dahilinde, olasılıkla kauçuk üretimini başlatan, bugün hepimizin olmazsa olmazları arasına giren kakao gibi bir besini yetiştiren, bununla birlikte papaya, aguacate, avakado ve armut gibi bitkileri ilk yetiştiren kültürdü. Bunların yanında karmaşık sayı ve takvim sistemine sahip olmakla birlikte hiçbir zaman fonetik bir alfabe geliştirme konusunda adım atmamış veya tekerleği icat etmeyi denememişlerdi. Geçmişe ait kayıtlar bizlere yüzyıllarca süregelen bu görkemli kültürün hiçbir belirgin sebep olmaksızın kültürlerinin çevresinde şekillenen kentlerini ve yaşam alanlarını terk ettiklerini göstermekte. İspanyollar acımasızca Orta ve Güney Amerika’da işgale giriştiğinde Mayalardan onlara kalan tek şey bu büyük uygarlığın görkemli kalıntılarıydı. Mayalar hakkında yüzeyel bilgilerin çoğu hiyerogliflerin çözümlenmesi ve arkeolojik kazıların yorumlanması sayesinde öğrenildi. Mayalar hakkındaki en karmaşık konulardan biri de bölgenin kültürel veya doğal kaynakların dağılımı konusunda homojen bir yapıda olmaması. Bugünkü Guatemala olarak isimlendirilen çekirdek bölgeden başladığı düşünülen kültürün Orta Amerika’daki yayılımı sırasında kültürel özelliklerine uygun ve şekillendirici bir yapıda gelişmediği düşünülüyor. Farklı grupların yani bununla beraber farklı kültürel verilerin birbiri içerisinde yaşadığı çatı kültürün adı Maya olarak değerlendirilebilir. Bu çatı içerisinde bulunan grupların birbiri  ile etkileşimi ise kaynaklara duyulan ihtiyaç doğrultusunda, ticaret sayesinde olmuştur. Zaman zaman tarım pratiklerinde veya ritüel anlayışında bir ortaklaşma görülse dahi her grubun kendine özgü bir kültüre ve tarza sahip olduğu biliniyor. Maya uygarlığının genel yayılım alanı ise medeniyetin azami şekilde geliştiği tropik ormanlarla kaplı alçak ovalar olarak gösterilebilir.Bu alandaki en önemli örnek kentlerden biri ise karmaşık mimarisi ve çok sayıdaki hiyeroglif buluntusu ile beraber “Tikal” kentidir. Bu büyük uygarlığın tepe noktasına, taş alet ve ateş dışında hiçbir savaş aracı olmadan bir orman içerisinde ulaşmış olması da onlar hakkındaki merakımızı perçinliyor. Mayalar aktif tüccarlar ve çiftçilerdi. Fasulye ve mısır odaklı çiftçilik için bu zorlu ekin alanında ormanları yakarak temizlemişler ve kendilerine yeni tarım arazileri oluşturmuşlardı. Bu besin kaynakları dışında ticaret ise kakao, yeşim ve benzeri bölgesel kaynakların takası ile sürdürülüyordu. Böylesine vahşi bir doğa içerisinde, insanoğlu için gelişmenin oldukça kısıtlı olabileceği bu alanda Mayalar ticaret merkezleri olarak gelişen şehirlerinde, yaptıkları ticaret ve tarım sayesinde büyük bir uygarlık kurmayı başardılar. Mayaların sanatı ve bilimi, modern dünyamızda modern insanlar üzerinde kalıcı bir etki bırakmayı başardı. Heykel sanatı, resim, süslü sunaklar, çok renkli ve hikayeci seramik motifler, obsidyen veya yeşim taşından kült objeleri Mayaların sanat konusundaki başarılarına güzel örneklerden. Sanatla beraber mimaride, piramitlerin görkemli varlıkları ya da Tikal gibi büyük bir şehrin oldukça düzenli bir planlama ile yaratılmış olması gibi özellikler, Mayaların  büyük başarılarına başka örneklendirmeler olarak karşımıza çıkıyor. Sadece tasarımsal anlamda değil mühendislik anlamında da oldukça başarılı bir uygarlıktan söz ediyoruz. Mayalar statik problemler üzerine kafa yorarak yapıların gerilme paylarını hesaplayabilecek kadar gelişkin bir mühendislik bilgisini de sahiptiler. Bilimsel olarak ele aldığımızda Mayalar, kendi ihtiyaçlarının ve dönem uygarlıklarının çok ötesinde bir ilericilikle hareket ediyorlardı. Mayaların icat ettiği takvim sistemi, önümüzdeki milyon yıllık süreçleri hesaplayabildikleri, güneş ve ay tutulmaları hakkında oldukça doğru tahminler yapabildikleri çok gelişkin bir bilimsel atılım. Sayı sistemleri sayesinde milyonlarca kişinin düzenli alışverişini sağlamışlar ve sıfır olarak bilinen sayıyı Cebir bilimine kazandırmışlardı. Mekanik anlamda gelişkin aletler tasarlamış olan Maya uygarlığının özellikle mimaride yüksek kalitede ve nicelikte bir iş gücüne sahip olduğu tahmin ediliyor. https://arkeofili.com/bilginin-sanatin-cokusun-ve-savasin-golgesinde-bir-halk-mayalar/

Küçük adam Asa/ Tanrı K/GII/Kwaiil: Maya tanrısı, şimşekle sembolize edilir. İlahi açıdan onaylanmış hükümdarlık.

https://art.famsf.org/flanged-cylinder-vessel-god-kawiil-2009136

Tlaloc: Aztek yağmur tanrısı. Şimşek ve gökgürültüsü ile savaş baltası ve yılan taşır.

https://tr.pinterest.com/pin/456271005991727599/

Xiuhtecuhtli ve Xiuhcoatl: Mezoamerika’nın Ateş tanrısı ve simgesi turkuaz renkli ateş yılanı (Huitzilopochtli’nin savaş aleti) .Ateş ve güneş ışınlarının sembolü.

https://www.hist-chron.com/kol/ENGL/col03-4_American-Holocaust-Mexico.htm

Tezcatlipoca/Tüten ayna: Mezoamerika’nın büyücülük tanrısının kehanet gücünü simgeler. Cilalanmış siyah akikten yapılır.

https://tr.pinterest.com/pin/318981586100598878/

Voodoo: Afrikalıların köle olarak yaşadıkları New Orleans, Louisiana, Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya’da ortaya çıkmıştır. Vodoun ( Voodoo ) insanlığın varoluşundan bu yana dünyanın eski dinlerinin yer aldığı Afrika’da ki dinlerin bir türevidir. Birçok kaynak bu toplum ve dinlerin 10.000 yıl öncesine gittiğini kabul eder. Vodoun dini Togo ve Benin’in Ewe, Kabye, Mina ve Fon aşiretleriyle, Nijerya’nın güneybatısında yaşayan Yoruba aşiretlerinde aynen yoğun bir şekilde yaşanmakta olup isim yada varyasyon farklılıklarıyla Afrika’nın tüm animist dinlerinde ve diasporada da aynı inanç yoğunluğuyla yaşanmaktadır. Vudu tabiri literatür babında Türkçeye inançları paylaşan herkesin hamisi yılan olarak tercüme edilebilir. Çoğunlukla papa ( erkek) yada maman ( kadın ) olarak adlandırılan din insanları yılanın gücünü tebliğ ederler. En üst ilahi varlık Bon Dieu’dur. Loa olarak adlandırılan ve görevi tabiatı, sağlığı, zenginliği ve insanoğlunun mutluluğunu kontrol etmek olan yüzlerce ruh vardır. Loa, Damballah, Ezili, Ogu, Agwe, Legba gibi tüm ilahi varlıkların penteizmini oluşturur. Vudu animist bir inanç sistemidir beyazlarca Vudu yada Geceyarısı Dansı olarak adlandırılan özgün danslar ve müzikler Vudu seremonilerinin baş aktörüdür. Şef tanrı Mawu’ya Sêgbo lisa, Dada Sêgbo, Sêmêdo ( Varoluş ilkesi ) yada Gbêdoto ( Hayat ) gibi isimlerde atfederler. Mawu’ya atfedilen en büyük üstünlük insanlık ile arasındaki bağı kimsenin idrak edebilmesine izin vermemesidir. İnsanlığın onun varoluşundaki vicdansal yaklaşımı manen anlamaya ihtiyacı vardır yalnızca. Güney Beninlilere göre Mawu iyidir ama insanla doğrudan ilgilenmez. Onun her şeye gücü yeter ama Vuduları temsilcisi tayin etmiştir.  VUDU VE GBE ( Yaşam / Dünya ) : Gbe kelimesi hayat ve dolayısıyla kainat anlamına gelmektedir. Kozmik bir düzenle yaratılan kainat Vudu düzenine yabancı değildir. Dünyanın Vudusu Sakpata, Uzayın Vudusu Xevioso, Denizlerin Vudusu Agbe ve ataları ( Toxwyo ) temsil eden Vudular Vudu’nun kozmolojik düzenini ifade etmektedirler. Gerçekten de kainatın tüm elementleri Vudu fenomeninde de yer alır. Güney Beninlilerin kozmo-yaradılış felsefesine göre Vudular ne kainatın yaratıcısı nede varoluş nedeni değildirler. Fakat kainatta var olan her şey insanla ilgilidir. VUDU VE GBETO ( Erkek ): Vudu fenomoninin dinsel nedenlemesinde erkek onu sembolize eden konulara hizmet etmeye konumlandırılmıştır. Vudu kavramıyla özdeş erkekler bilinmez, gizemli, doğa karşısında güçsüz, sıra dışı, kahraman ve güçlüdür. İnanışa göre kendilerine Vudu adı verilmeden önce Nu Mê Sên ( kutsal şey, tapınılan ) olarak adlandırılır. Erkek Vudu olarak adlandırıldıktan sonra kendisini bulmuştur.Bundan böyle yaşam kutsiyetinde yalnız değildir. Vuduların özel habercisi Fa çocuk annesinin karnındayken kaderini tayin etmek ve gerektiğinde düzeltmekle görevlidir. Vudu doğumdan itibaren hayatın tüm evrelerinde şükür edecek ve tanrının şefaatinden nasiplenecektir. Fakat tuhaf ve paradoksal olarak Vudu ölüme ve ölüm sonrasına kayıtsız ve vefasızdır. Usta bir Vudunun cenazesinde ölenin kaderinden ayırmak için ruhunu çıkartma ayini düzenlenir. Buradan iki mana çıkartılabilir. Birincisi Vudular ölüme değil hayata bağlıdır. İkincisi Vudular Tanrı ve adam arasında aracıdır ki Tanrı erkek öldüğünde onu kendi dünyası için teslim alır. VUDU : HENNU’dan ( Aile ) TO’ya ( Toplum ): Hennu kavramı sosyal olgunun temeli olan ailedir. Atadan gelen kan bağıyla oluşur. To bir araya gelen çok sayıda aileden yada xwe yani akrabalardan oluşan topluluktur. Aile içindeki Tosu olarak adlandırılan hiyerarşik düzen kutsal uygulamaları, koruyucu Vuduları ( Tovodun ) ve kültün devamı olan din adamlarını belirler. Burada aile seviyesinin üzerinde politik ve dini anlamda bir otorite gözlemlenir. Bu sistemde bir Vudu geleneksel şeften üstündür. Ve genellikle Vudu büyücüleri asla değiştirilemez statüdedir. Geleneksel toplum yapısında herhangi bir sosyal oluşum Vudusuz olmaz. http://www.afroturk.com/icerik/3372/51/vodoun-dini

Loa: Yüce varlık ve insanoğlu arasındaki aracılar.

Veve: Loa’nın varlığını vudu töreninde ritüel dahilinde bireysel sembolü çizilerek uyandırılır.

https://tr.pinterest.com/pin/333759022370423149/

Erzulie Dantor: Vudu kraliçesi. Kılıcın deldiği kalple gösterilir. Dişi loa, ayla ilişkili. Güzel, erotik, kibirlidir. Mal varlığı ve aşka düşkünlükle özdeşleştirilir.

Dambalia/Damballa-Wedo/ Damballah-Wedo: En önemli, hepsinin babasıdır. Büyük yılan (piton/boa) ile sembolize edilir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Damballa

Papa Legba: Kesişen yolların efendisi. Güneş ve büyücülükle ilişkilidir. Ölümlü dünya ile yoldaşı loalar arasında kapıcılık yapar.

https://aminoapps.com/c/wiccaebruxaria/page/blog/loa-papa-legba/vdEm_7BYFnunnXbKjRdp0jWeJK1gxorMKJ5

Baron Samedi/Cumartesi: Guedeler grubundan loalardandır. Tehlikelidir. Şehvet düşkünü, ölümle bağlantılıdır. Mezar, tabutla sembolize edilir.

https://villains.fandom.com/wiki/Baron_Samedi_(folklore)

Haidalar:  Kanada’nın British Colombia eyaletinin Haida Gwaii adasında (eski adı: Queen Charlotte Adası) ve ABD’ne bağlı Alaska eyaletinin Prince of Wales adasında yaşayan şamanist ve Hıristiyan, Alaska ve Kanada kızılderilileridir. Pasifik kuzeybatısı kızılderilileri kültür grubuna dahildirler. Sanatları hem Alaska yerli hem de Pasifik kuzeybatısı sanatı içinde değerlendirilir. Bugün daha çok Masset, Skidegate ve Hydaburg köylerinde yaşamaktadırlar. https://tr.wikipedia.org/wiki/Haydalar

Kartal: Haida yerlilerinin avcılık, duyma, görme, liderlik simgesidir.

https://tr.pinterest.com/pin/461407924317347232/

Katil balina/Orka: Haidalara göre tüm canlıların ve iktidar sembollerinin en kudretlisidir.

https://spiritsofthewestcoast.com/products/haida-killer-whale

Kunduz: Yaratılış, inşa etme, çalışkanlık.

https://tr.pinterest.com/pin/364510163577067788/

Kuzgun: İnsanoğluna gök cisimlerini, ışığı, ateşi vermiş, hileci,düzenci.

https://ravenreads.org/blogs/news/the-raven-in-haida-culture

Kurbağa: Haberci, büyü, talih.

https://www.pinterest.ca/picassokp/haida-frogs/

Kuzey Amerika bozkır yerlileri: Siu, Karga, Karaayak, Anapaho, Komançi, Cheyenne ve Pawnee.

Yıldırım kuşu: En büyük göksel güç.

https://tr.pinterest.com/pin/401524123000167773/

Ayı pençesi: Güç ve koruma

https://tr.pinterest.com/pin/278097345716619152/

Buffalo: Güç, bolluk, bilgelik.

https://tr.pinterest.com/pin/313140980315187236/

Tüylü çember: Güneş, göklere hakimiyet, korunma.

https://thoughtcatalog.com/daniella-urdinlaiz/2018/10/native-american-symbols/

Savaş yılanı: Maya, Aztekler’de savaşçının başlığını/miğferini oluşturur. Yıldırım ve ateşi simgeler.

Kartal şövalye: Miğfer kartal başından oluşur.

Kartal savaşçı tarikati: Aztekler’de göklerin kralı, gündüz güneşini simgeler.

Yeraltı dünyası tanrısı jaguar: Yeraltı dünyası, gece güneşi, ölüler diyarı, Mayalar’da ölümcül vahşet.

Jaguar savaşçı tarikati: Aztekler’de egemenlik, güç, beceri, amansız avcı, ölüm

Güneybatı Amerika Yerlileri: Pueblo, Hopi, Navaho, Apaçi, Zuniler.

Zia: Güneybatı güneşi, merkez ve 4 ana yön

https://www.pngindir.com/png-hby3z4/

Sabah yıldızı: 4 sivri uçlu yıldız. Apaçiler’de doğaüstü güçleri sembolize eder.

Apaçi : Zuni kelimesi olan apachu’dan gelmektedir ve anlamı “düşman” dır. Kendi aralarındaki adları N’de ya da Dineh’tir, insanlar anlamına gelir. 1500!li yılların başlarında Athapascan halkından bir grup, anavatanları olan batı Kanada’yı terkederek şimdi Arizona, New Mexico ve dört köşe bölgesi olarak bilinen yerlere indiler. Chiricahua, Tonto, Mescalero ve Beyaz Dağ Apaçileri olarak küçük kabile ve gruplara ayrıldılar. Apaçiler göçebe insanlardı ve konik biçimde yapılmış, dört ayakla tepeye desteklenen çadırlarda (wicki-up) yaşarlardı. Avlanır ve yabani bitkiler toplarlardı; çok sonraları mısır ve kabak da ekmeye başladılar. Genellikle geyik derisi elbiseler giyerler, saçlarını uzatır ve açık bırakırlar, başlarına bir bant takarlardı. Erkekler de uzun, uçuşan edep yerlerini örten kalça etrafıyla bacak arsına sarılan örtü giyerlerdi. Yumuşak, hassas deri çarıkları kayalık, dikenli ve engebeli arazilerde çok önemliydi, çünkü binicilikten önce inanılmaz uzun mesafelerde iyi koşuculardı (buna rağmen atı ehlileştirmeyi kısa sürede öğrenmiş ve mükemmel biner hale gelmişlerdi). Temel silahları yaydı ve ateşli silahları aldıktan sonra bile uzun süre bunu kullandılar. Apaçi kadınları özellikle gösterişili sepetler örerlerdi, bazıları lifleri arasından bir iğnenin bile geçemeyeceği kadar sıkı dokunurdu. Bebeklerini sırtlarında taşırlardı. Kadınlar aile yaşamında önemli rol oynarlardı; tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilir, gerektiğinde büyücü hekimlik yapabilirlerdi. Lipan Apaçileri, önceleri beyazlarla barış içindeydiler. 16. yüzyılda onlarla savaşmaya başladılar. Haşin göçebe istilacılar olarak Lipanlar batı Teksas ve Rio Grande’nin doğusunda kalan New Mexico’nun büyük bölümünü ele geçirmiş ve özellikle Meksika’da madenci veya göçmen haline gelmişlerdir. Cochise, Mangus Colorado ve Goyathlay, Esneyen Adam (gerenimo olarak tanınır) gibi ünlü şefleri vardı. Apaçilerin beyazlara yaptıkları saldırılar planlı değildi, bu kabilelerin çoğu beyaz Amerikalı ve Meksikalı’ların hilelerine, anlaşmaları bozmalarına ve katliamlarına kurban gitmişlerdir. 1880’lere kadar yine de boyun eğmemişlerdir. http://bianet.org/bianet/kultur/13860-apaciler

Dönen kütük: Svastika’ya benzer. Güneş, kozmoz, sonsuz devinim ve hareket döngüsünü simgeler.

Yağmur bulutu: Pueblo inancında ölmüş değerli insanların ruhları, nefesleridir.

Pueblolar: ABD’nin güneybatısında New Mexico, Arizona ve Teksas eyaletlerinde İspanyolca «köy; halk» anlamına gelen pueblo yerleşimlerinde yaşayan Kızılderilileri ve kültürlerini belirten ortak addır. Bu kültürün karakteristik bir özelliği kurutulmuş çamurdan yapılmış evleridir. Geçimleri tarım ve ticaret üzerinedir. En iyi bilinenleri Taoslar, Akomalar, Zuniler ve Hopilerdir. Yerli tarihinde en ileri medeniyet ve en kalabalık yerleşim bu bölgededir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Pueblo_K%C4%B1z%C4%B1lderilileri#:~:text=Pueblo%20K%C4%B1z%C4%B1lderilileri%2C%20Amerika%20Birle%C5%9Fik%20Devletleri,ve%20k%C3%BClt%C3%BCrlerini%20belirten%20ortak%20ad.

Yağmur: Yarım daire altından çizgiler çıkar.

Kar: Noktalardan oluşan piramit

Yılan ve Şimşek: Su, yağmur, bereket.

Geyik izi: Yaşam kaynağı, sağlık, güvence.

Sorguçlu yılan: Su, gökyüzü, fırtına, mevsim değişimi

Makav ve papağan: Güneş, yaz mevsimi, bolluk.

Tonalpohualli: Azteklerde 260 günlük yıl (20 gün ismi ve 13 gün sayısından oluşur) Miquizli: Kafatası demek 6. gün, ölüm Atl: Su akıntısı, 9. gün, uğurlu Tecpatl: Çakmak taşı, 18.gün, yararlı İzcuintli: Köpek, 10.gün, ruh kılavuzu

Kurma: Hindu tanrısı Vişnu’nun insan suretli üstü erkek, belden aşağı kaplumbağadır. Soma sıvısını okyanus yaratırken çalkalanma sırasında, Mandara Dağı’nı taşır.

Bambu desenli mon: Sho (Bambu) uzun yaşam, dayanıklılık

Tai-chi ve pa kua şans tılsımı: Çin inancına göre temel kozmik enerjileri simgeler. Beş zehir (Chi enerjilerinin akışını bozan negatif enerjiler) dahil zararlı etkilere karşı en kuvvetli tılsımlardan biridir.

https://nwfighting.com/thirteen-postures-tai-chi-chuan/

Lamassu: Boğa gövdeli, kanatlı, insan başlı. Gücü, doğaüstü ya da dünyevi yetkiyi simgeler. Şeytan kovucu olarak şehir kapısı ve girişlerinde bulunur.

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/322609

İnanna (Sümer) ve İştar (Asur ve Babil): Aşk ve savaş tanrıçası. Sekiz uçlu yıldız, venüsü temsil eder.

Marduk: Fırtına tanrısı. Gökyüzü, yeryüzü ve insanı yaratır. Tarımı öğretir. Sembolü üçgen kürek (Marru)

Kalp sembolü: Üst kısım İştar/İnanna’nın kalçaları, alt kısımdaki üçgen Marru, Marduk’un simgesidir.

https://www.pngresmi.com/png-clipart-zwkjn

Tiamat: Enuma Eliş (Babil destanı) Kocası Apsu (Tatlı su tanrısı) öldürülünce Marduk’la savaşır. Tuzlu su tanrıçasıdır. Ejderha-yılan karışımıdır.

Adad (Asur- Babil)/Hadad (Batı Samiler) /İşkur (Akad): Göktanrısı, yağmur ve fırtına getirir. İki ucu üç çatallı sembolle gösterilir.

On emir: İsrailoğulları ile Tanrı’nın Exodus (Mısır’dan çıkış) sonrası yenilenen akdini simgeler.

Efod: Antik Yahudi başrahip giysisidir. 12 İsrail kavminin adı bulunur.

https://ephodsandpomegranates.com/of-ephods-and-pomegranates/

Ahit sandığı: Tanrı’nın varlığının sembolüdür. 10 emir tabletlerini muhafaza eder. (İlk takımın bir kısmı ile ikinci takımın tamamı)

https://seyler.eksisozluk.com/icinde-on-emirin-saklandigi-dusunulen-gizemli-ahit-sandigi-nedir

Keruv: Yahudi ve Hıristiyan dininde bir melek sınıfı.

Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Meleklerde hiyerarşik bir düzen bulunur. Yetmişler olarak adlandırılan elçilerden biri olan, Aziz Elçi Pavlos tarafından Atina başpiskoposu atanan ve en önemlisi Aziz Elçi Pavlos’un üçüncü göğe dair bildiklerini (II.Kor.12:2) aktardığı öğrencisi, Kutsal Şehit Aziz Dionysius (Areopagite) tarafından döküman halinde aktarılan “Göksel Hiyerarşi” adlı yazılarda, “Meleklerde dokuz farklı rütbe vardır; hiyerarşik düzen içerisinde üç kola ayrılan ve her kol içerisinde üç farklı rütbeye sahiptirler” demektedir. Hiyerarşik yapılanma içerisindeki birinci grup, Tanrı’ya yakın olanlar; Serafim, Keruvim ve Tahtlar’dır. İkinci sıradakiler, bir nevi göksel yöneticilerdir; Hükümdarlar, Yöneticiler ve Güçler. Üçüncü hiyerarşik grup ise, insanların yakınında olanlar; İdareciler, Başmelekler ve Melekler. https://www.ortodokslartoplulugu.org/kilise/tanri-kralliginin-bedensiz-varliklari-melekler-2/

Tetragrammaton: Yahveh/Yahova (İbranice: יהוה), Kitab-ı Mukaddes’te geçen Tanrı’nın gerçek ismidir. Yahveh kelimesinin Latin harfleriyle yazımında kullanılan harflerden birisi “v” değil “w”dur. Türk alfabesinde “w” harfi yer almadığı için Türkçe kaynaklarda “v” harfiyle yazılabilmektedir. Bu kelime, orijinalinin yalnızca dört sessiz harfle (YHWH) yazılabildiği İbranice bir kelimedir, fakat Tetragrammaton’un orijinal telaffuzu bilinmemektedir. İsmin genel olarak bilinen anlamı “Varlığı ne olursa olsun var olanları getirir”dir fakat bu söylem kesin olarak kabul edilmemektedir. Bu ismin geleneksel tercümesi İngilizce Kitab-ı Mukaddes’te şu şekilde geçmektedir: “Ben kimim” veya “Ben benimdir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton

Yahudilikte canlı varlıkların doğal tasvirleri yasaktır.

Şofar: İçi oyuk koç boynuzu. Roş Aşana (Yahudi yeni yılı) ve Yom Kippur ‘da çalınan, Mahşer gününde de çalınacak olan borudur. Ruhani aydınlanma, tövbe etme ve bayram sevinci ile Hazreti İbrahim’in İshak yerine kurban ettiği koçu simgeler.

Sefer Tora: Tevrat parşömeni. Eski Ahit’in ilk beş kitabına (Pentateukhos) Tora/Tevrat denir.

Davut’un yıldızı (Süleyman’ın mührü): Altı köşeli yıldız (Hegzagram). Koruyucu güçle donatıldığına inanılır. Magen David (Davut’un kalkanı)

Menora/ Candela brum: Yedi kollu şamdan. Işık, ruhani aydınlanmayı, yedi yaratılışın yedi gününü işaret eder.

Trimurti (Sanskritçe): Üç biçimi olan. Hindu tanrıları Brahma, Vişnu ve Şiva’dır. Üç tanrının taşıdıkları anlamlar birbiri içine geçer ve varoluşun tümüne zemin yapan kozmik dengeyi sağlarlar. Brahma: Yaratıcı, kozmik enerji. Herbiri farklı yönlere bakan 4 başı ve tacı vardır. Dünyanın 4 zamanı (Yuga) ve en önemli 4 vedayı simgeler. Ahenk veren soyut bir tanrıdır. Vahanası (aracı) Hamsa (Kuğu/kaz) dır. Zekayı temsil eder.

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%9E%E3%83%BC

Yuga: Dört çeşittir: 1- Satya Yuga: ( Krita Yuga , “gerçeğin çağı “veya ” Hindu altın çağı “): İlk ve en iyi yuga. Gerçeğin ve mükemmelliğin çağıdır. Bu yuga’da bir suç veya günah yok ve tüm insanlar kibar ve arkadaş canlısı. Dini törenleri gerçekleştirmek gerekli değildir. İnsanlar uzun ömürlü, güçlü, dürüst, genç, dinç, bilgili ve erdemlidir. Vedalar birdir. Bütün insanlık yüce kutsamaya ulaşabilir. Dünya bu zenginlikleri kendi başına verdiğinden, tarım veya madencilik yoktur. Hava güzel ve herkes mutlu. Dini bir mezhep yoktur. Hiçbir hastalık, uyuşmazlık veya hiçbir şey korkusu yoktur. Fazilet üstün. İnsan boyu ve ömrü çok uzun. 2- Treta Yuga: Bu kronolojik sırada ikinci yuga. “Treta” “üçüncü” anlamına gelir, 3 çeyrek erdem ya da gerçek ve 1 çeyrek günah ya da yalan vardır. Bu çağda erdem biraz azalır. Çağın başında birçok imparator egemenliğe yükselir ve dünyayı fetheder. Savaşlar sıklaşır ve hava aşırı uçlara dönüşmeye başlar. İnsanlar öncekilere göre biraz azalıyor. Tarım, emek ve madencilik var olmaya başlar. İnsan boyu ve ömrü öncekine göre kısadır. 3- Dvapara Yuga: Bu sırasıyla üçüncü yuga. “Dvapara”, “iki” / “saniye anlamına gelir, 2 çeyrek erdem ya da gerçek ve 2 çeyrek günah ya da yalan vardır.Bu çağda insanlar niteliklerle lekelenir ve ataları kadar güçlü olmazlar. Vedalar dört bölüme ayrılmıştır.İnsanlar hala yaşlılıkta gençlik özelliklerine sahiptir. İnsan boyu ve ömrü daha kısalır. 4- Kali Yuga: Son yaş. Karanlığın ve cehaletin çağı. İnsanlar Dharma’yı takip etmeyi bırakır ve erdemden yoksundur. Tutkularının kölesi olurlar ve Satya Yuga’daki en eski ataları kadar güçsüzdürler. Toplum bozulur ve insanlar yalancı ve ikiyüzlü olurlar. Bilgi kaybolur ve kutsal metinler azalır. İnsanlar yasak ve kirli yiyecekler yer. Çevre kirlenir, su ve yiyecek kıt hale gelir. Zenginlik çok azalır. Aileler yok olur. 1 çeyrek erdem ve 3 çeyrek günah vardır. Normal insan yapısı ve ömrü vardır. https://en.wikipedia.org/wiki/Yuga

Vedalar: Sanskritçe’de vid (bilmek) kökünden türeyen veda “ilâhî ya da kutsal bilgi” anlamına gelir ve genellikle Hinduizm’in Rig Veda, Yacur Veda, Sama Veda ve Atharva Veda’dan meydana gelen kutsal metinlerini ifade eder. Asılları Sanskritçe olan bu kitapların genelde milâttan önce 5000-2000 yılları arasında oluşturulduğu kabul edilse de ne zaman düzenlenip yazıya geçirildikleri kesin şekilde bilinmemektedir. Vedalar’ı teşkil eden her cümle “mantra” adıyla bilinir ve bunlar melodiyle okunur. Vedalar Sanskritçe’den farklı bir dille okunamaz, okumaya da bir tür besmele olan “om” kelimesiyle başlanır. Her Veda kendi içinde “mandala” denilen kitapçıklara bölünmüştür. Ayrıca her bir Veda kitabı dört kısımdan oluşur: Mantra (Samhita), Brahmaran, Aramyaka ve Upanişad. Bugün konuları ve ortaya çıkış zamanları itibariyle Rig, Yacur, Sama ve Atharva olmak üzere dört çeşit Veda koleksiyonu mevcuttur. 1- Rig Veda : Vedalar içinde en eskiye uzananıdır (m.ö. 1500 civarı). Çeşitli ilâhlara niyaz ve yakarış içeren ilâhilerden oluşur. 10.600 mısraı kapsayan Rig Veda 1017 veya -sonradan ilâve edildikleri ileri sürülen on bir ilâhiyle birlikte- 1028 ilâhiden oluşur. Buna göre bir ilâhinin ortalama uzunluğu on kıtadır. Ancak tek mısralık ilâhilere rastlandığı gibi elli sekiz mısralık ilâhilere de rastlanır. Büyü amaçlı uygulamalarda (zararlı böcek zehirlemeleri, akrep-yılan sokmaları, uykusuzluk, düşmana galip gelme gibi), bölgenin coğrafî durumuna, dönemin âdetleri, ahlâkî problemleri ve sıkıntılarına veya kozmogonik düşüncesine dair dünyevî şiirlerdir. Ârîler’in Dasyu/Dasa diye isimlendirdikleri yerli halkla mücadeleleri ve İndra’nın yardımıyla onlara galip gelmeleri de bu ilâhilerde anlatılır. Bu arada siyasî kavgaların ve toplulukların birbiriyle yaptığı ardı arkası kesilmeyen mücadeleler de kutsal metinlerde hikâye edilir. 2-Yacur Veda : Genelde kurban törenleriyle ilgili bir kutsal metin olup Vedalar’da emredilen dinî tören ve âyinleri düzenlemekle görevli “adhvaryas” rahiplerinin el kitabı niteliğindedir. Bu metinde kurban törenleri, esnasında okunacak dualar ve yapılacak işler konusunda bilgi verilir.  3-Sama Veda : Hindu dinsel törenlerinde veya özellikle “soma” adı verilen törenlerde okunan ilâhileri kapsar. Nesir halinde kaleme alınmış bazı kısımları olsa da çoğunluğu manzum ilâhilerden meydana gelir. 1549 beyitlik Sama Veda’nın yetmiş beş ilâhisi hariç tamamı Rig Veda ilâhilerinden aynen alınmıştır. “Brahmanalar” bölümü, içerdiği zengin mâlûmat sebebiyle Hindu dinî tarihinin ilk dönemleri açısından önemli sayılır. 4- Atharva Veda : Kronolojik bakımdan diğer Vedalar’dan oldukça sonra düzenlendiği anlaşılmaktadır ve Atharva Veda, Yacur Veda ve Sama Veda gibi dinî âyin ve törenlerde okunan dua ve niyazları içeren bir ilâhi koleksiyonudur. Her ne kadar diğerlerine göre geç bir tarihe ait olsa da bu metinde yer alan konular insan düşüncesinin erken dönemleriyle ilgili örneklerdir. Kitapta yer alan ilâhilerin yaklaşık altıda biri Rig Veda ilâhilerinden, özellikle onuncu bölümünden alınmıştır. Dolayısıyla bu büyü ve tılsım kitabının Rig Veda’nın onuncu mandalasından hemen sonra veya onunla aynı dönemde kaleme alınmış olabileceği düşünülür. Atharva Veda sıtma, baş ağrısı, öksürük gibi bazı hastalıklara karşı okunacak dualar ve yapılacak tılsımlarla uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek, şeytan, cin ve düşmanların kötülüklerinden korunmak, insanların sevgisini kazanmak, iyi bir eş bulmak, erkek evlât, mal-mülk sahibi olmak gibi çeşitli amaçlar için okunacak efsun ve yapılacak tılsımlar hakkında bilgi verir. Atharva Veda’da yer alan bilhassa hastalıkların tedavisine dair bilgiler, bu eserin “Ayur Veda” denilen geleneksel Hint tıbbının tarihî kaynakları arasında zikredilmesini gerektirecek kadar önemlidir. https://islamansiklopedisi.org.tr/vedalar

Vişnu: Koruyucu tanrıdır. Biri henüz görünmemiş 10 avatarı (dünyevi görünümü) vardır. 4 kollu ve ellerinde birer simge tutar. Deniz kabuğu (savaş borusu), topuz/darje veya vajra (yetke ve bilgi), lotus çiçeği (yaratılış) ve disk/teker (çakra, güneş sembolü ve silah)

https://www.dizih.com/visnu-american-gods-terimleri/

Vişnu visvarupa: Evren biçimli Vişnu, mavi renklidir.

https://corvusfugit.com/2017/09/11/1820-vishnu-as-vishvarupa/

Krişna: Vişnu’nun 8. avatarıdır. Mavi tenli insan görünümlü, flüt çalar, herkesi aşık eder.

http://dinlertarihikulubum.blogspot.com/2018/02/hindu-tanr-ve-tanrcalar.html

Şiva: Yokedici tanrı, üçüncü gözü var. Saçında hilal şeklinde ay bulunur. Üç dişli mızrağı (Trişula) vardır.

https://dharma.wikia.org/wiki/Shiva

Kali: Şiva’nın şaktisi (Dişil enerjisi ve eşi) Üçüncü gözü açık, sağ eli ve dilinde kan var, sol elinde kesik bir baş tutar. Siyah tenli, kafatası kolyeli, kesik ellerden kemeri olan devi (Tanrıça) suretindedir.

https://www.uludagsozluk.com/k/kali/

Durga Devi: Manda iblisi Mahişa’yı yok etmiştir. Büyük tanrıçanın saldırgan yüzüdür. Aslan veya kaplan sırtında gösterilir. Erkek tanrılardan silah alır.

https://apkpure.com/durga-devi-wallpapers-navaratri-dussehra-special/com.bmksservices.goddessdurgadeviwallpapers
https://www.alamy.com/stock-photo/mahisha.html

Lakşmi: Vişnu’nun eşi. Güzellik,iyilikseverlik, nezaket, sadakati temsil eder. Simgesi kusursuz Lotus (Dişil doğurganlık) Şans getirir.

https://tr.pinterest.com/pin/519110294539093268/

Ragnoli motifli Lakşmi :

https://in.pinterest.com/pin/72402407756660286

Ganeşa: Şiva ile Parvati’nin oğlu. Fil kafalı, alnında üç dişli mızrak var. Bir dişi kırık, kırık dişi ile Mahabharata’yı (Dünyanın en uzun destanı) yazar. Faresi engelleri aşındırır, kemirir ve aşar.

https://tr.pinterest.com/pin/340514421824604105/

Buda: Prens adı Siddartha Gautama, gezgin çileci (Sadhu), el hareketine Mudra, duruşuna Asana derler. 32 lakshana denilen işareti vardır: Kıllı alın beni (Urna): Ruhsal görü, Tepesindeki topuz (Ushnisha): Bilgiyi temsil eder. Sağ elinin toprağa dokunması ( Bhunisparsha): Aydınlanma anı, Lotus duruşu (Padmasana): Oturuş şekli, Yana dönmüş yatışı (Parinirvanasana): Ölüm döşeğini temsil eder.

https://www.google.com/search?q=buda&rlz=1C1GGRV_enTR751TR752&hl=tr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj34quFgejqAhUfDmMBHTYyBDgQ_AUoAXoECBwQAw&biw=1440&bih=740#imgrc=RFMZfbtcq19MLM
http://www.aliexpress.com/item/32964071288.html?aff_platform=api-new-product-detail&aff_trace_key=31b3797f56b14ff7b9a4b83eb962e360-1595667013452-00290&terminal_id=e031cf95ad7d450689044e33eed41352&tmLog=new_Detail&aff_request_id=31b3797f56b14ff7b9a4b83eb962e360-1595667013452-00290

Bodhisattva Avalokiteshvara: Özü aydınlanmış olanlar, insanoğluna yardımcı Budist varlıklar, değerli giysileri olan ve rahat asanalıdırlar.

Merhamet, Buda Amitabha’nın tepesini saran ve erdemleri ifade eden 11 başla gösterilir.

https://buddhaweekly.com/amitabha-buddha-infinite-light-whats-name-merits-vast-name-amitabha-practice-synonymous-compassion-happiness/

Buddhapada: Buda’nın ayak izleri. Aydınlanmaya götürür.

http://www.catchnews.com/national-news/first-ever-buddha-footprints-found-in-central-india-here-s-all-you-need-to-know-1438501292.html

Alev: Yoğunlaşmış enerji, yakıp tüketir ve yok eder. Aydınlatıcıdır ve iyi yönde gücü vardır. Buda ateşi sütun olarak gösterilir. Tanrısallık, arınma, aydınlanmayı sembolize eder.

Svastika: Güneş ve şans sembolü. Buda’nın aklı ve kalbini gösterir. Kolları saat yönünde bükülüdür.

https://www.pinterest.fr/pin/815644182490417631/

Sauvastika: Svastikanın bacakları saat yönünün tersine bükülüdür.

Vajra: Şimşek veya elmas asası. Tek veya iki uçlu, üç veya daha çok çatallı, aydınlatıcı, yok edici silah.

https://eden-saga.com/en/vajra-thunder-diamond-symbol-of-enlightenment.html

Budizmin 8 uğurlu sembolü: Ashtamangala/Pa chi hsiang: Şans işaretleri 1- Şemsiye (Chattra): Yüksek sosyal statü, cennet ve dünya arasında bağlantı, ruhani güç

https://tr.pinterest.com/pin/348043877430207970/

2- İki altın balık (Surarnamatsya): Tek altın balık zenginlik, ikisi birlikte doğurganlık, iyi şeylerin bolluğu, dünyevi bağlar ve kaygılardan kurtulmak.

https://gizliilimveinsan.blogspot.com/2018/08/budist-isaretleri.html

3- Hazine vazosu/kavanozu (Kalasha): Kapaklı olduğu için insan bedeni, içindeki hazine ruhani zenginliği ve lütfu simgeler.

https://www.pngindir.com/png-6sqza5/

4- Lotus çiçeği (Padma): Ruhani saflık, aydınlanma, Buda ve Budist Yasa.

https://www.pngindir.com/png-2hws19/

5- Deniz kabuğu (Sankha): Buda’nın sesi, öğretisinin yayılmasını simgeler. 6- Sonsuz Düğüm (Shrivasta): Uzun ömür, evrendekilerin birbirlerine bağlılığı, Buda’nın sonsuz bilgeliği. 7- Zafer sancağı/bayrağı (Dhvaja): Budizmin cehalet ve kötücül güçlere zaferini gösterir. Korunmayı, gücü simgeler. 8- Sekiz parmaklı teker (Dharma çakra): Budanın ilk vaazı ile hareket ettiği, Budizmin aydınlanmaya giden 8 yolunu simgeler.

https://tr.clipartlogo.com/istock/buddhist-symbols-607506.html

Çakravartin: Dharma- çakrayı harekete geçiren kişi. Buda ile özdeşleşmiştir. Evrenin kusursuz kralı, 7 hazine veya kraliyet gücünün 7 mücevherinin (Saptaratna) sahibidir.Bunlar: 1- Teker (Dharma-çakra) 2- Rahip (Hazine sorumlusudur) 3- General (Askeri lider) 4- Fil: Bazen ışık saçan mücevheri sırtında taşırken gösterilir. Bilgelik, sabır, güç ve egemenlik sembolüdür. Annesi Siddartha Gautama’yı doğurmadan önce rüyasında beyaz fil görmüş. Buda’yı simgeler.

https://www.dreamstime.com/stock-photo-lingshan-buddha-mountain-scenic-area-lingshan-vatican-palace-myanmar-white-marble-white-elephant-one-attractions-spot-image78596519

5- At: Buda’nın prens yaşamından, Kanthaka adlı atla ayakları yere değmeden kaçtığı anlatılır.

http://budistturk.blogspot.com/2010/08/gautama-buda-1-buyuk-yola-ckstan-once.html

6- Işık saçan mücevher: Dilek gerçekleştirir, inci ile özdeşleştirilir. Oval/gözyaşı damlası şeklinde alevlerle çevrelenmiş veya kaplanmıştır. Görüş açıklığı, aydınlanmanın paha biçilmez armağanını simgeler. Buda’nın sunduğu içgörü, anlayış ve ruhani zenginlikleri gösterir.

http://www.rotadisi.com.tr/budizm-nedir/

7- Kraliçe: Bakire. Çakravartinin ideal eşini simgeler. Kadın güzelliği, erdemini simgeler. Geleceğin Budha’sı Siddartha Gautama’nın annesi Kraliçe Maya böyle biridir.

Budizmin 5 mistik bilgi kralı/ Bilgelik kralları: Çevrelerindeki alevlerin yardımıyla tutku, cehalet ve dünyadaki kötülüklerle savaşan Dhyani (Meditasyon) Budaları, öfkeli görünüşlü, silahlıdırlar. (Vidyaraja -Sanskritçe/ Myo-o-Japonca)

https://www.onmarkproductions.com/html/myo-o.shtml

1- Yamantaka /Daiitoku Myoo : Ölümü yok eden, ölümün efendisi Yama’yı öldürür. Manda başı veya beyaz manda ile birliktedir. Batıda gösterilir.

https://www.wikiwand.com/en/Yamantaka

2- Acalanatha/ Fudo Myoo: Sabit olan. Mandalaların ortasında resmedilir. Sol elinde açgözlülük, öfke ve cehaleti yok eden kılıç, sağ elinde kötücül güçleri hareketsiz kılan ip tutar.

https://picclick.com/Chinese-Tibet-Buddhism-old-Bronze-colour-drawing-Acalanatha-162954392952.html

3- Trailokyavijaya/Gozanze Myoo: 3 dünyanın fatihi. Silah tutan sayısız eli ile Şiva ve Parvati’nin üzerine basmış olarak temsil edilir. Öndeki elleri içiçe geçerek kendisi ile bağdaştırılan mudra yapar. Akshobhya (Doğu)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:102_Trailokyavijaya_(35057212071).jpg4-

4- Kundali/Gundari Myoo: Boynu, kolları, bileklerini yılanlar sarmıştır. Dhyani- buda Ratnasambhava’ya karşılık gelir. (Güney)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ku%E1%B9%87%E1%B8%8Dali

5- Vajrayaksha/Kongoyasha Myoo: Sağ elinde 5 uçlu vajrayla (eril üreme gücü) sol elinde çan (dişil üreme gücü) Amoghasiddhi’nin tezahürüdür. (Kuzey)

https://www.buddhistdoor.net/features/diamond-like-strength-the-propagation-of-kongo-yasha-myoo-iconography

Budizmin 4 kutsal kralı (Lokapala)/Muhafız krallar/Göksel krallar: Kozmozun 4 tarafını/Budist yasayı korurlar. Herbiri bir ana yön ya da mevsimle ilişkilidir. Farklı silahları vardır. Toplu olarak mandalanın etrafındadırlar. Budist stupa (Kubbeli Tapınak) ve sunakları korurlar. Hindu versiyonları daha hiddetli görünüşe sahiptir.

https://www.buddhistdoor.net/features/protected-on-all-four-sides-the-propagation-of-guardian-king-iconography

1- Vaishravana/Mo-li Shou/Bishamon: Biliyor olan, Kuzey, kışın muhafızı, elinde pagoda/stupa (zenginlik) ve mızrak tutar.

https://www.artsy.net/artwork/anonymous-bishamonten-vaisravana

2- Dhrtarashtra/Mo-li Qing: En yaşlısı. Yasanın hükümranlığını korur. Doğu, bahar muhafızı. Kılıcını savurunca siyah rüzgar, ateş ve dumanla öldürür.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mo_Li_Ching_(37007454110).jpg

3- Virudhaka/ Mo-li Hang: Krallığın sınırlarını genişleten. Güney ve yaz muhafızı. Elindeki şemsiye (Kaos şemsiyesi) açınca evren karanlığa gömülür, indirince deprem ve fırtına yaratır.

https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/virudhaka.html

4- Virupaksha/ Mo-li Hai: Krallıkta herşeyi gören, çaldığında düşman kamplarının alev alıp yok olmasını sağlayan dört telli lavta taşır. Batı ve güz muhafızıdır.

http://www.geocities.ws/menyoti/page1.html

Banasura: 1000 kollu Asura. Krişna’ya meydan okuyup yenilmiştir.

https://www.wikiwand.com/en/Banasura

Çok kollu tanrılar doğaüstü karakter ve kutsallıklarını gösterir. Ellerinin işareti ve ellerinde tuttuğu semboller karakterini anlatır.

Üçüncü göz: Ruhsal görü. Şiva’yla ilgilidir.

Aum/Om: Brahma, Şiva ve Vişnu’nun kozmik güçlerinin bileşkesini temsil eder.

https://tr.pinterest.com/pin/548031848379821809/

Lotus: Hinduizmde tanrısal dişilik, kozmik rahim, yaratılışın sembolüdür.

Taoizm: Lao-Tzu (Laotzi) geliştirmiştir. 8 ölümsüz tanrıyı içerir.

Lao-Tzu: Taoizm Dininin kurucusu Lao Zi . Kimi kaynaklarda adı Lao Tsu, Lao Tse, Laotze, Laotsı veya Laozi)olarak da geçer. Lao Çince ‘yaşlı’, Zi da ‘hoca’, ‘bilge’ demektir. Laozi Çin efsanelerine göre milattan önce 6. yüzyılda Chǔ Devletinin Ku ilinde (Kǔ Xiàn), yani günümüzdeki Henan eyaletinin Lùyì kasabasında doğmuştur. Akademisyenler ise, Çin’in Yüz Düşünce Okulu ve Savaşan Beylikler Dönemi olan MÖ 4. yüzyılda yaşamış olabileceğini söylerler. Hakkında pek çok efsane vardır. Bir rivayete göre Zhou Hanedanlığının imparatorluk kütüphanesinde arşivciydi; 80 yaşına geldiğinde insanların doğal güzelliklerin ve iyiliğin yolundan gitmemesinden yorulmuş ve üzülmüş olarak Çin’i terk etti. Hangu sınır kapısından geçerken muhafız Yin Xi, Laozi’dan gitmeden önce öğretilerini kaleme almasını istedi ve o da Tao Te Ching kitabını yazdı. Bazılarına göre ise Laozi Çin’in efsanevi sarı imparatoru Huang-di’ydi. Başka bir görüşe göre ise Tao Te Ching hepsi de Laozi takma ismini kullanan farklı yazarın kaleme aldığı metinlerden oluşur. Çin’in ünlü tarihçilerinden Sima Qian MÖ 100 yılında yazdığı Shiji (şı-ci) adlı eserinde Laozi’nın biyografisini şu şekilde yazmiştir: ‘‘Lao-Tzu Chou devletinin Ku mıntıkasında Li-hsiangg’da Chü-jen köyünde doğmuştur. Kendi adı Erh, aile adı Li, müstear adı Tan’dır. Chou sülalesi imparatorluğunun tarihçisi ve kütüphane muhafızıdır.”Buna göre onun asıl adı Li Tan (Lao-Tan)’dır. Lao-Tzu, ona verilmiş bir lakaptır; ‘‘İhtiyar Bilge’’ anlamına gelir. Çin sözlü geleneğinde MÖ 604 diye bilinen doğum yılı, Shiji’de kayıtlı değildir. Bununla beraber bu belge onun yaşadığını gösteren en iyi kanıt olarak kabul edilmektedir. Mitolojiye göre, Laozi’nın annesi nurdan gebe kalmış, 80 yıl sonra ak saçlı, ak sakallı bir çocuk doğurmuş. İşte Laozi, yani ihtiyar çocuk lakabı buradan gelmektedir. Bu efsane daha ileriye götürülerek doğum tarihi MÖ 1321 yılına kadar çıkarılmış ve kutsal bir kişi olarak gösterilmiştir. O zaman Lao-chun adını almıştır. https://www.dunyadinleri.com/dunya-dinleri/taoizm/oku_taoizm-dininin-kurucusu-laozi-lao-tsu-lao-tse-laotze-laotsi-laozi

https://www.dunyadinleri.com/dunya-dinleri/taoizm/oku_taoizm-dininin-kurucusu-laozi-lao-tsu-lao-tse-laotze-laotsi-laozi

Hsi Wang Mu/ Xi Wang Mu: Batının ölümsüz kraliçesi, soylu görünümlü bir kadına eşlik eden 2 kadın hizmetçi, şeftali ve yelpaze taşırlar. Uzun ömür ve tanrısal haberci olan beyaz turna bulunur.

https://www.alamy.com/hsi-wang-mu-the-western-royal-mother-image268834771.html

Şeftali: Çinlilerin en etkili ölümsüzlük ve yenilenme sembolü. Tao’da evlilik anlamına gelir. Batının Ana Kraliçesinin bahçesinde yetişir. 3000 yılda bir sürgün verir.

Ölümsüzlük bitkisi/Lingzi/ Ling-Chih: Polyporus lucidus (Kutsal mantar) Reishi mantarı

https://www.ahaber.com.tr/galeri/yasam/binlerce-yillik-mucize-olumsuzluk-mantari

Taoizmin 8 ölümsüz tanrısı/Pa Hsien/ Baxian: 8 uğurlu sayı ve bütünsellik simgesi. 1- Li T’ieh- kuai/Li Tieguali: Demirden bir değneğe (sakatlık simgesi) dayanmış, ikili su kabağı (Hulu) üzerinde duman tüter. Yeryüzü ve cennetin birliğini simgeler. ölümsüzlük iksiri doludur. Laotzi’nin öğrencisi olduğu ve astral seyahat yapabildiği söylenir. Eczacıların koruyucusu.

http://community.fortunecity.ws/victorian/memorial/27/court.html

2- Chang Kuo/Zhang Gualao: İçi oyuk ve 2 çubuk sokulmuş davul gibi çalınan bambu kamıştan müzik aleti taşır, eşeğe biner. Meditasyon öğretir. Sihir gücü vardır.

https://thomasmdbrooke.com/2015/09/02/process-of-building-a-character-books-writingtips/

3- Lu-Tung-pin/ Lu Dongbin: Çinli berberlerin koruyucusu. Kılıç ve sinek kovucu sembolleridir. Kötülüğü yok eden kılıç taşır.

https://displate.com/displate/893538

4- Lan Ts’ai-ho/Lan Caihe: Çinli çiçekçilerin koruyucusu. Çiçek sepeti taşır. Tek ayakkabılıdır. Yoksulların koruyucudur.

https://journeyingtothegoddess.wordpress.com/2012/09/09/goddess-lan-caihe/

5- Chung-li Chuan/Zong-li Quan: Grubun lideridir. Sakallı, çıplak göğüslü ve yaşlıdır. Uzun ve düz yelpaze (Shan/Shanzi) ile ölülerin ruhuna can verir. Hayat iksirini keşfettiğine inanılır. Askerlerin koruyucudur.

https://tr.pinterest.com/pin/430586414348046906/

6- Ts’ao Kuo-chiu/Cao Guojici: Çin tiyatrosunda çalışanların koruyucusudur. Çift kastanyet taşır. Sakallı ve yaşlıdır.

https://www.tsingtaobeer.co.uk/the-immortals/cao-guojiu/cao-guojiu-heritage-inset/

7- Han Hsiang-tzu/ Han Xiangzi: Çinli müzisyenlerin koruyucudur. Flütü vardır.

https://tr.pinterest.com/pin/520165825690640505/

8- Ho Hsien-ku/ He Xianghu: Lotus çiçeği sapı tutar. Doğanın bereketi, yazın simgesidir. Bakirelerin koruyucusudur.

https://www.olegcherne.ru/people/61-he-xiangu/

https://novelgunleri.com/blog/mitoloji-kosesi-sekiz-olumsuz

Sekiz ölümsüz doğada canlandırılır. Uzun ömür ya da ölümsüzlüğe ancak doğa güçleriyle uyum içinde olunca ulaşılır. Doğu Denizi’nde Kutsanmışların Üç Adası ya da Uzun Ömür Tepeleri (Shou Shan)’nde yaşadıklarına inanılır.

Japon Şintoizmin başlıca tanrısı, Japon İmparatorlarının tanrısal atası kabul edilen Amaterasu (Güneş Tanrıçası)dur.

Üç kutsal emaneti tutarken gösterilir. Ayna, kılıç ve mücevher. Bunlar Uji Yamada’da kraliyet tapınağı İse- Jingu’da saklı tutulur. Ayna ruhunu (Shintai), kılıç gücünü, mücevher güzellik ve zenginliği gösterir.

https://plaza.rakuten.co.jp/momokurikaki338/diary/200608010001/

7 Saadet Tanrısı /Shichi Fukujin: Genelde grup halinde, hazine gemileri (Takarebune) denizde yolculuk ederken canlandırılırlar. Gemide 21 hazine (Takara-mono) vardır. Bu gemi yılbaşı arifesinde Japonya’ya gelir. 1- Hotei: Mutluluk, ferahlık, bolluk sembolü. Kel, hantal, gülen keşiş. Simgesi içinde pirinç ve takara mono olan çuval.

https://jyuluck-do.com/SS30022.html

2- Fukurokuju: Uzun ömür, turna, şeftali, kaplumbağa, geyik ile gösterilir. 2 parşömen tomarının (bilgelik) olduğu asa da taşıyabilir.

https://www.wikiwand.com/tr/Fukurokuju

3- Ebisu: Balıkçı ve tacirlerin tanrısı. Olta ve balık taşır. Meslekteki başarının mutluluğu ve doğanın bereketini (balık) simgeler.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebisu_-_color.jpg

4- Bishamon : Kuzeyin muhafızı, savaşçı, zırhlı, mızrak ve pagoda (Budizmin değeri) tutar.

https://www.alamy.com/bishamon-god-of-glory-image6557766.html

5- Daikoku: Çekiç ve çıkını dünya nimetlerini gösterir. Çekiç yeraltındaki maden zenginliğini, çıkın da pirinç ve değerli taşları simgeler.

https://www.pinterest.com.au/tatudharma/daikoku/

6- Benten: Tek tanrıça, lavta çalar. Edebi, müzikal, temsili, dramatik sanatların koruyucusudur ve aşk tanrıçasıdır.

https://tr.pinterest.com/pin/546342998520698547/

7- Jurojin: Yaşlı adam, geyik, turna, kaplumbağa ve asadan parşömen tomarı sarkar. Eğitim tanrısıdır.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jurojin_with_deer.jpg

Netsuke: Japonya’da minyatür heykel

Kabe: (Arapça) Küp

İslam sanatının geometrik motifleri doğa yasalarını tanımlayan düzen, uyum ve birlik gibi dinamik niteliklere gönderme yapar.

Mon: Japon hanedan nişanları

Jo-mon: Klanın sabit nişanı

Kae- mon: Klanın alternatif nişanı

Monun dairesel şekli güneşi çağrıştırır. Talih veya klanın tarihinde önemli bir olayı simgeler. Sıradan samuray tek mon taşır. Efendisi (Daimyo) üç mon kullanabilir.

Kiku- mon: Japonların ulusal amblemi, Japon imparatorunun kae-monudur. Stilize krizantem (Kiku) 16 taç yapraklıdır. Uzun ömür ve mutluluğu simgeler.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kiku_mon_(Japanese_crests_of_chrysanthemum)

Pavlonya: Pembemsi- beyaz renklisalkım çiçekli, kalp şeklinde yaprakları olan kiri bitkisi. Japon imparatorunun Jo- monudur. İmparator ailesinin kae-monu, japon başbakanının monudur.

https://www.pngwing.com/en/free-png-dmdga

Şakayık (Botan- kwa): Bahar mevsimi, evlilik, doğurganlık, bolluk

https://www.pngegg.com/tr/png-hipik

Erik çiçeği: Zor durumların üstesinden gelmek (samuray) ,bahar, talih,Şinto dininde güzel sanatlar geleneğinin hamisi Kitano Tenjin’i simgeler.

https://www.pngegg.com/en/png-csogy

Şintoizm: Japonya’nın yerel dini olan Şinto (Şintoizm), tarih öncesi çağlardan kalma animistik inanç şekillerinin -Taoist, Budist ve Konfüçyüsçü unsurların da etkisiyle- Antikçağ’larda şekillenmeye başlayan modern biçimidir. Tarihî açıdan bakıldığında Ural-Altay halklarına ait animistik kökenli Şamanizm öğretisinin Japon adalarındaki uzantısı olarak da görülebilir. Şinto aslen Çince (şen-tao) bir kelimedir ve “tanrıların yolu” anlamına gelir. Japonca karşılığı kami-no-miçidir. Japon dinî metinlerinde, Japonlar’ın geleneksel dinlerini VIII. yüzyıldan itibaren Japonya’da hızla yayılan Budist inancından ayırmak amacıyla bu Çince söz benimsenmiştir. Şintoizm’in bir kurucusu ve peygamberi olmadığı gibi klasik anlamıyla bir kutsal metni ve dinî kodeksi de yoktur. Şintoizm, daha ziyade ataların ruhlarıyla ilişkilendirilen tabiat üstü varlıklara veya güçlere (kami) belli ritüeller çerçevesinde tapınma, Japon geleneğine ve aileye saygı gösterme üzerine kurulu bir dinî öğreti veya hayat biçimidir. Şintoizm, aynı zamanda ilkel bir tabiatçılık anlayışından beslenen ve tabiatla insan arasında mevcut, görünen ve görünmeyen her türlü ilişkiye önem atfeden güçlü bir ahlâk sistemi geliştirmiştir. Bu tabiatçı ahlâk anlayışı, Konfüçyüsçü sosyal ahlâkın da etkisiyle Ortaçağ’dan itibaren günümüz Şintoizm’inin temelini oluşturmuştur. Şintoizm’in bir diğer özelliği Japonya ve Japon halkıyla özdeşleşmesi, dolayısıyla dışarıya kapalı bir din olmasıdır. Dinî bir sistem biçiminde Şintoizm’in ortaya çıkışı Japon tarihinde Yoyoi adıyla bilinen döneme (m.ö. 300 – m.s. 300 civarı) rastlar. Bunu izleyen Kofun döneminde (m.s. 300-550) günümüzdeki haline yakın bir şekil almıştır. Bu dönemde (m.s. V. yüzyıl) yazının Çin ve Kore yoluyla Japonya’ya girmesiyle Şinto metinleri kayda geçirilmiş, bu durum merkezî bir Şinto sisteminin gelişmesine imkân hazırlamıştır. Milâttan sonra VI. yüzyılda Japonya’ya giren Budizm VIII. yüzyılda güçlenerek Şintoizm’i etkilemiş, Budizm’e karşı Şintoist çevrelerde oluşan tepki Şintoizm’in standart hale getirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu arada Ise’de bulunan Şinto tapınağı merkezî bir tapınak statüsüne ulaşmıştır. Şintoizm modern yapısını büyük oranda 1600-1868 yılları arasını kapsayan Yedo döneminde kazanmıştır. Bu dönem için belirleyici olan en önemli değişimler Şintoizm’in millî bir din olarak algılanması ve devlet dini biçimine dönüştürülmesi, Budist ve Konfüçyüsçü etkilerden arındırma çabasına girilmesi ve birbirinden farklı Şinto gruplarının ortaya çıkması şeklinde özetlenebilir. Yedo dönemini izleyen iç savaşın ardından gelen Meiji restorasyonu döneminde Japonya’da Batı karşıtı ulusalcı bir anlayışın gelişmesine paralel şekilde Şintoizm de tamamen devletin kontrolüne girmiş ve 1871’de Din İşleri Bakanlığı kurularak Şintoizm devletin tek resmî dini (Şinbutsu bunri) haline gelmiştir. 1945’te Japonya’nın II. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasına kadarki dönemde millî Şinto anlayışının yapılanması hız kesmeden devam etmiştir. Bu çerçevede Şintoizm’in toplumu birleştirici bir unsur halinde kullanılması ve halkın kendisine kutsallık izâfe edilen Japon imparatorunun nüfuzu altında birleştirilmesi amaçlanmış, böylece koyu bir yurt severlik bilinci oluşturulmuştur. Savaş sonrasında -Amerika Birleşik Devletleri’nin isteği doğrultusunda- Şintoizm resmî din statüsünden çıkarılmış, daha ziyade halk inancı biçiminde devam etmiştir. Günümüzde gerek Budist/Konfüçyüsçü/Taoist etkiler gerekse Şintoizm’in iç dinamiklerinden kaynaklanan tarihî şartlar dolayısıyla birbirinden farklı dört ana Şinto yorumu bulunmaktadır. En eski Şinto geleneklerini koruduğu kabul edilen Jinja Şinto (tapınak Şinto’su); çoğunlukla folklorik inançlarla şifacılık, büyücülük gibi çok eski animistik uygulamaların karışımından meydana gelen Minzoku Şinto (halk Şinto’su); XVIII. yüzyılda ortaya çıkan modernist-yenilikçi, bazı spiritüel inançlardan oluşan Kyoha Şinto (mezhep Şinto’su) ve Şintoizm’den kaynaklanan, fakat daha da özelleşerek neredeyse yeni bir dinî harekete dönüşen Şintokei Şinşukyo’dur (Şinto’dan gelen yeni yollar). https://islamansiklopedisi.org.tr/sintoizm

Kitano Tenjin: Bu tapınak 947 yılında bilgin ve şair Sugawara-no-Michizane’ye (ölümünden sonra Tenjin olarak adlandırılmıştır) adanmıştır. Kitano-tenmangu Tapınağı Kyoto’nun en büyük türbelerinden biridir. Ayrıntılı mimariye, ilkbaharda erik ağaçlarına ve Japon tarihine aşina olanlara özel ilgi gösteren hazinelerin bir koleksiyonuna sahiptir. Kitano-tenmangu Tapınağı, Heian Döneminde İmparator Uda’ya bir bilim adamı ve danışman olan Sugawara-no-Michizane’nin ruhunu saklar. İftira kurbanı olan sadık bir memurdu ve daha sonra öldüğü Kyushu adasına sürüldü. Ölümünden kısa bir süre sonra bir dizi şiddetli fırtına ve deprem başkenti salladı. Buna ek olarak, onu karalayan bazı insanlar beklenmedik bir felaketle karşılaştı. Bu olaylar, güçlü ruhunun mutsuz olduğu anlamına geliyordu ve İmparatorluk Mahkemesi, ölümünden sonra Karai Tenjin (Ateş ve Gök Tanrısı) adını vererek ve bu tapınağı inşa edilmeye başlandı. Tenjin şimdi skolastik çalışmaların tanrısı olarak kabul edilmektedir ve lise veya üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler arasında son derece popülerdir. Birçok erik ağacı, yaşamı boyunca Michizane’nin kendilerine olan sevgisi nedeniyle dikildi. Şubat ayında her yıl tapınakta bir erik çiçeği festivali düzenlenir. Kitano-tenmangu Tapınağı, asker Toyotomi Hideyoshi tarafından yürütülen ünlü kitle çay töreninin yeriydi ve türbenin hazineleri arasında, bu özel olaya ve Michizane’nin hayatına bağlı eserler vardır. https://prev.kyoto.travel/tr/shrine_temple/142

Çam ağacı: Uzun yaşam, bozulmazlık, uzun süreli evlilik.

Yusufçuk: Güvenilmezlik (uçuş şekli yüzünden) Japon takımadaları yusufçuk’a benzer.

Kelebek (Cho): Kadınsı gösteriş, geyşa, kısa süreli mutluluk, beyaz kelebek ölünün ruhu; iki kelebek mutlu evlilik

Kaplumbağa (Kame): Uzun ömür, kozmozun taşıyıcısı, destek, dayanıklılık ve güç.

Mandala (Sanskritçe): Çember

Yantra (Sanskritçe): Araç

Thangka (Sanskritçe): Düz resim. Bu üçü ruhani eğitimde kullanılır.

Lotus çakrası: Kozmik yaratılış sembolü, çember etrafında genellikle 8 taç yaprak, içinde Davud yıldızı vardır. Lotüs’ün kadim sularda kendiliğinden doğduğuna inanılır. Kozmik rahmi, ana tanrıçayı, dişil yaratıcı gücü simgeler.

https://www.dreamstime.com/stock-image-chakra-lotus-illustration-image32239771

Çember: Evren ve kendilik, varoluşun çevresindeki kozmik dünyalar, aşamalı ve daha yüksek anlayış kademelerini temsil eder.

Merkez: Çemberin ortası, başarılı bir manevi yolculuğun sonu, evrenin merkezi, kozmik Meru dağı (Aydınlanma), manevi aydınlanma ya da mutlak olan (Bindu: Nokta)

Meru Dağı/ Sumeru/ Kailash dağı: Himalayaların uzantısı 4 dinin merkezi (Budizm, Hinduizm, Jain, Bön), 4 önemli nehrin kaynağı (İndus, Brahmaputra, Sutlej ve Karnali) Hinduizm’de tanrı Şiva ve eşinin evi, Budizm’de dünyanın merkezi, Tibetçe Kangri Rinpoche; ‘Değerli Kar Dağı’ diyorlar. Bon metinlerinin pek çok ismi var: Suyun Çiçeği, Deniz Suyu Dağ, Dokuz Yığınlı Swastika Dağı. Jainler için ilk liderlerinin aydınlandığı yerdi. Burada hac amaçlı dağın etrafı tavaf edilir. ayakla yapılmaz günahtır. Sürünerek diz üzerinde yapılır. https://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/nasuh-mahruki/saga-dawa-festivali-ve-kutsal-kailash-dagi-1251209/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaila%C5%9F_Da%C4%9F%C4%B1

Kare: Genelde dünyanın sıradan ve maddi yönünün gösterir. Her bir kenarın merkezindeki geçitler ana yönler aracılığıyla erişilir.

Ucu yukarı bakan Üçgen: Fallus, eril etkin enerji lingamı (Şiva) gösterir. Kenarların üstte birleşmesi yab-yum (Baba-anne) duruşu, dişi ve erkek üreme güçlerinin birleşmesi anlamına gelir.

Ucu aşağı bakan Üçgen: Şakti veya dişi kozmik enerjiyi gösteren yoniyi (vulva) simgeler. Şiva’nın eşi olarak betimlenir.

Çin Zodyak’ı (Terrestrial Branch): 12 dünyevi dal. Güneş ayına karşılık gelmez. 24 saatlik gün çevriminde 2 saatlik periyotlara, kamer ayına ve bütün yıla denk gelir. Doğdukları yılı, o yılın hayvanı adıyla anarlar. Yeni yıl, kış dönümünden sonraki ikinci dolunaya denk gelir. Fare ile başlar,domuzla biter. 12 yıllık çevrim yapar. Takvimde 60 yıllık çevrim yapan 100 göksel sap (2 şerli gruplandırılınca 5 elemente karşılık gelir). Bu hayvanlar Budizm kökenlidir. Buda’nın davetine gelen 6 evcil, 6 vahşi hayvandır. Grup halinde 12 dallı, yıl ağacının dibinde betimlenir. Kozmozun sembolik haritasını temsil eden geleneksel ayna arkalıklarının bir parçasını oluşturarak, takım yıldızlarla ilişkili 28 yaratıktan bir halka içinde çember şeklinde resmedilirler.

https://asianhomeproduct.com/products/chinese-zodiac-wheel-carved-dragon-chop

1- Fare: Ana yönü kuzey, saatleri 23:00-01:00, sanatta çalışkanlık, biriktirme, cimrilik ve refahı simgeler. 2- Öküz: Kuzey-kuzeydoğu, 01:00-03:00, Tarihsel, mitolojik kişileri taşır, fiziksel kuvvet, dayanıklılık, tarım ve baharı simgeler. 3- Kaplan: Doğu, kuzey-doğu, 03:00- 05:00, Saldırganlık,ataklık, öngörülemezlik. Batı ve sonbaharın 4 doğaüstü yaratığından biri, yang ve savaşçılık. 4- Tavşan: Doğu, 05:00- 07:00, Uzun ömür, duyarlılık, yin sembolü, ayda ölümsüzlük iksirini hazırlar. 5- Ejderha: Doğu, güneydoğu, 07:00-09:00, İyiliksever, doğaüstü güçlü 4 yaratıktan biri, özgüven ve ihtiras sembolü. 6- Yılan: Güney, güneydoğu, 09:00-11:00, Korkutucu, güvenilmez, sinsi, açıkgözlü. 7- At: Güney, 11:00-13:00, Kararlılık, sebatkarlık, isteklilik, hızlı gelişen çok çeşitli olaylar. 8- Keçi: Güney, güneybatı, 13:00-15:00, Nezaket, dinlenme, emeklilik. 9- Maymun: Batı, güneybatı, 15:00-17:00, Akıllı, hünerli, meraklı, güvenilmez, oyunbaz, çelişkili duygular. 10- Horoz: Batı, 17:00-19:00, Güneş kuşu, yang özellikleri temsil eder. 11- Köpek: Batı, kuzeybatı, 19:00-21:00, Sadakat, dürüstlük, muhafız. 12- Domuz: Kuzey, kuzeybatı, 21:00-23:00, Şehvet, doğurganlık, dürüstlük.

Tai-chi/Yin-yang: Kadim Çin inancında varoluş ve evrenin işleyişine zemin oluşturan ikilik çemberiyle simgelenir. Kozmoz ve kapsadığı her şey birbirine zıt iki enerjiden ibarettir ve makrokozmoz ile mikrokozmozda uyum ancak bu iki enerji dengelendiğinde sağlanır. Yin: Pasif, negatif, dişil kozmik enerji, karanlık gece, ay, soğuk, nem,dünya. Yang: Aktif, pozitif, eril kozmik enerji, ışık, gündüz, sıcak, kuruluk, gökyüzü. Nokta/Tohum: İki gücün birbiriyle bağlı oluşu. Daire: kozmoz, kozmik yumurta, sonsuz hayat döngüsünü simgeler.

https://pixers.com.tr/posterler/siyah-beyaz-yin-yan-sembolu-62752878

Pa-kua/Bagua Trigramı: Üç çizgiden oluşan sembollerle yin (Kesik çizgi), yang (düz çizgi) arasında değişen ilişkileri simgeler ve geleceği görmede kullanılır. Tai-chi sembollerinin etrafında 8 pa-kua trigramı bulunur. Bunları ilk imparator Fu Hsi, kaplumbağa kabuğu içinde görmüştür. Şans tılsımı olarak ve I Ching Değişimler Kitabı’nda kehanet sistemini oluşturan 64 hegzagramın temelini yapar.

https://www.indiamart.com/proddetail/feng-shui-bagua-9502264455.html

Qian Trigramı: Gökyüzü, güney yönü, at, yorulmazlık, hayvani içgüdü. Dui Trigramı: Durgun su, su kütlesi, kuzeydoğu, keçi/koyun, rahatlık ve haz. Li Trigramı: Hafiflik, ışıma, lütuf, Sülün kuşu, ateşin göksel tezahürü (güneş, şimşek),doğu. Zhen Trigramı: Şimşek, kuzeydoğu, mitsel ejderha, heyecan, hareket, etkinlik. Xun Trigramı: Esneme yeteneği, uzlaşma, uyumlu olma, içe işleme, rüzgar, tahta, güneybatı, horoz. Kan Trigramı: Hareket halindeki su (yağmur, bulut, akarsu, nehir), ay, batı, domuz, tehlike, zorluk. Gen Trigramı: Tepeler, dağlar, kuzeybatı, köpek, işe ara vermek, dinlenmek. Kun Trigramı: Toprak, kuzey, öküz, itaat, ferahlık.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Bagua_trigrams.jpg

Beş Çin Elementi: Toplu olarak 5 kaplanla gösterilir. Bazen başka hayvanlar da olabilir. Kozmik cevherin tümünü oluşturan ve dinamik etkileşimleriyle doğal dünyanın işleyişini düzenler. Nehir (su), alev/fener (ateş), ağaçlar (tahta), metal aletler, altın (metal) ve yer, kapkacak (toprak)dan oluşur.

http://www.fengshui-tr.com/5-element-etkisi.php

1- Toprak: Merkez, mide, metal ya da ondan çıkarılan metal özünü üretir. Suyla negatif ilişkisi var; suyun akışına engel olur. 2- Su: Yin, pasif, negatif enerji, kuzey, kışla ilişkili, böbrekler, tahtayı üretir ama ateşi söndürür. 3- Ateş: Güney, yaz, kalp, kendi kendine söner küle dönerek toprağı yaratır. Erittiği metalle yıkıcı ilişkisi var. 4- Tahta: Doğu, bahar, karaciğer, ateşi besler, toprakla negatif, besin çeker. 5- Metal: Batı, güz, akciğer, suyu ortaya çıkarır, tahtayı yok eder (balta).

Çin Kaligrafisi ve Sembolleri: 1- Beş Lütuf Sembolü: Uzun ömür (shou), refah, sağlık, erdem ve doğal ölüm. Yarasaya benzer. İyi şans, neşe ve uzun ömür simgesi

https://www.teepublic.com/baseball-tee/702022-chinese-longevity-symbol-2-shou-2

2- Çifte mutluluk sembolü: Xi (mutluluk) Yeni evlilere verilir.

Vector Chinese double happiness /www.istockphoto.com/tr/vektör/vektör-çin-çifte-mutluluk-sembol-gm652222156-120084209

3- Talih sembolü: Fu (saadet, iyi şans) Yeni yılda kapı girişinde tutulur.

https://www.123rf.com/photo_22008859_chinese-knots-with-good-luck-symbol-fu-character.html

4- Sağlık Sembolü: Kang (sağlık, canlılık) Fiziksel, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlık ve huzur.

https://publicdomainvectors.org/sv/tag/skylt

Fantastik Hinduizm Yaratıkları: 1- Garuda: Koca kanatlı adam. Altın sarısı tüyleri ile güneş ve Vişnu ile özdeşleşir. Yaşam ağacındaki bir yumurtadan çıkar. Annesi Vinata, babası Kasyapa’dır.  Vişnu’nun bineği (Vahana)dir. Kötücül Nagalarla savaşır. Işık ve yaşamı simgeler.

https://hindistanadair.blogspot.com/2018/10/kuslarn-kral-garuda.html

2- Nagalar: Yılansı varlıklar, mücevherle süslü insan başları, gövde ve kolları olup, geri kalanı yılandır. Deniz altında zengin sarayda yaşayan, okyanus hazinelerini koruyanları doğurganlık, bolluk ve deniz zenginliğini sembolize eder.

http://jeremyvarner.com/blog/2014/04/alterpedia-naga/

3- Ananta /Shesha: Kozmik bir naga (yılan)dır.Sonsuzluğu simgeler. Genelde Vişnu üzerine uzanır. Çok başlıdır.

https://peterbertero.wordpress.com/tag/ananta/

Makara: Dipler/Okyanusların efendisi Varuna’nın vahanasıdır. Balık/sürüngen özellikleri taşır. (Yarı balık, yarı timsah) Bazen fil başlıdır. Oğlak burcuna karşılık gelir.

https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/2764310

Fantastik Çin, Japon Yaratıkları: 1- Ejderha: Çin’de 3 türdür. Lung (gökyüzü) Li (okyanus) ve Jiao (mağara). Suyun bereket veren gücünü simgeler. Talih ve koruyucudurlar. Çinlilerin 4 doğaüstü yaratığındandır. Gökmavisi olan kozmik doğu bölgesini korur. Baharı simgeler.

2- Anka Kuşu/Feng Huang-Çin/ Ho-oo- Japonya: Horoz kafalı, güneşle ilişkili, yang özellikleri taşır, doğurganlık,güney ve yazı simgeler.

https://amazingstories.com/2015/04/asnis-art-blog-feng-huang/

3- Tek Boynuzlu At/Beyaz Kaplan/ Qilin-Kylin-Çin/ Kirin-Japonya: Çift cinsiyetli, yin ve yangın uyumlu birleşimidir. Uzun ömür simgesi, Tek boynuzlu ejderha kafalı, at gövdeli, batı ve sonbahar.

https://www.britannica.com/topic/qilin

4- Yılanla sarılı Kaplumbağa/Kara savaşçı: Kuzey, kış

http://www.mistikalem.com/mitoloji/dunya-ve-cin-mitolojisinde-kaplumbaga-haberi-5528

5- Aslan-köpek/Foo-Çin: Budizmde kötülükten korur. Erkek ise pençesini güneş/Budist mücevher küreye koyar. Dişi ise pençesini yavrusunun üstüne koyar.

https://tr.dhgate.com/product/china-family-feng-shui-copper-brass-door/416630040.html

Çinli alimlerin 4 sanatı(Siyi): Dengeli ve tutarlı kişiliksahibi olmaya yarayan ve rahatlama tekniği olarak da kullanılan becerilerdir. (Müzik, resim, edebiyat, oyun) 1- Qin/Müzik sanatı: Lavta olarak da geçer. (Guqini)

https://store.newhanfu.com/shop/guqin-music

2- Shu/Edebiyat sanatı: Kaligrafi sanatıdır. Fırça uçlu kalemler, kurdeleyle bağlı kitaplar yapılır.

https://tr.aliexpress.com/i/32851101878.html

3- Hua/Resim sanatı: Fırça resmi, bir çift parşömen rulosu ile sembolize edilir. 4-Qi/ Oyun sanatı: Siyah ve beyaz taşların konduğu 2 çanak bulunan Çin oyun tahtası ile sembolize edilir. Go veya Weigi (Kuşatan dama)

Kartal ve pençesinde şimşekler: Zeus/Jüpiter sembolü, önce Antik Roma sonra Fransa İmparatorluğunu simgeler.

https://www.pngresmi.com/png-clipart-zafin

Gül pencere vitray: Kiliselerde camlarda çember (mükemmellik ve cennet) teker (sonsuzluk)kırmızı gül (sevgi ve din şehitliği) Meryem ana (lekelenmemiş dikensiz gül) sembolize eder.

12 Olimpus Tanrısı: 1- Zeus/Jüpiter: Heybetli, taçlı, olgun bir adam, gökyüzüne hakimiyet, yıldırım, kartal, şimşekten asası var.

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/89831/mod_resource/content/0/KLA311%20-%2014.%20Hafta.pdf

2- Hera/Juno: Zeus’un eşi, taçlı, gösteriş meraklısı (Tavus kuşu) tüylerdeki gözler (Argus, Panoptes/yüz gözlü, Nemf İo’nun kardeşi, Hera’nın hizmetçisi) Hera’nın arabasını tavus kuşları çeker.

https://tr.pinterest.com/pin/383087512050916976/

3- Demeter/Ceres: Olgun toprak ana figürü. Başında başak, buğday demeti bulunur, ekin orağı tutar.

https://tr.pinterest.com/pin/423831014912004060/

4- Poseidon/Neptün: Su, denizlerin hakimi. Uzun sakallı, güçlü ve yaşlı bir adam,deniz adamları ve arabasını çeken deniz atları (Hippokampüs) eşlik eder. Üç dişlidenizci mızrağı/zıpkını var.

http://www.antiktarih.com/2018/09/04/denizlerin-efendisi-poseidon/

5- Hermes/Merkür: İlahi haberci, kanatlı şapkası ve kanatlı sandaletleri var. Şifa ve barışı simgeleyen 2 yılanla çevrili asası (Kerykeion) sembolüdür.

https://www.wattpad.com/615319564-yunan-mitolojisi-12-tanr%C4%B1-hermes

6- Hephaistos/Vulcanus: Ufak tefek ve sakattır. Elinde değnek veya örs, çekiç, maşa ile gösterilir. Ateş ve demirciliğin tanrısıdır.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vulcan_(Bissen).jpg

7- Afrodit/Venüs: Güzellik, şehvet düşkünlüğü, cinsellik. Çıplak veya el aynası tutar. Doğurganlık ve aşk için Eros/Cupido/Amor ile birlikte, kırmızı gül, beyaz güvercin, çiçek ve kuşlarla sembolize edilir. Hephaistos’un eşi.

http://www.antiktarih.com/2018/06/02/mitolojik-perspektifte-aphrodite-venus/

8- Ares/Mars: Savaş tanrısı, silah, zırh, miğfer. Kurt (Oğulları Romus ve Romulus’U emzirmiş) ve ağaçkakan sembolüdür.

https://www.turkish-media.com/forum/topic/104848-mitoloji-ve-gezegenler/

9- Apollon/Apollo: Artemis/Diana ile ikizdir. Güneş tanrısı, altın sarısı saçlı, halesi var. Okları güneş ışınlarını simgeler. Lir müzik sevgisini, defne çelengi kaybettiği sevgilisi Daphne ile ilgilidir.

https://okuryazarim.com/yunan-mitolojisinde-apollon/apollo-god-of-light-charles-meynier/

10- Artemis/Diana: Ay tanrıçası. Saçlarını gümüş rengi hilal süsler. Bakire tanrı, atletik bir avcıdır. Kısa giyer.Ok dolu sadak ve yay taşır. Av köpekleri eşlik eder. Geyik kılığına girer.

https://www.pinterest.de/pin/386605949239763707/

11- Athena/Minerva: Akıl, el sanatları ve savaşçılığın koruyucusudur. Kahramanların efendisi olarak miğfer ve pelerin, kalkan (aegis) giyer. Medusa’nın kafasını taşıyan göğüs zırhı var. Atinalılara zeytini verdiği için, zeytin dalı ve bilgelik simgesi baykuşla sembolizedir.

https://www.decorarconarte.com/Sculpture-de-la-deesse-Athena-70cm

12- Hestia/Vesta: Her zaman bu gruba dahil edilmez. Olympos Dağı’nın içindeki ateşi yakmıştır. Hayatın devamlılığı ve uyumlu ilişkileri simgeler.

https://www.tarihlisanat.com/hestia/

İkincil Greko-Romen Tanrı ve Karakterler: 1- Eros/Amor/Cupido: Aşk ve tutkunun genç tanrısı, kanatlı, genellikle yay ve oklarıyla, kör (Aşkın gözü kördür.) ya da alevli bir meşaleyle (Ateşli tutkular) gösterilir.

https://8tracks.com/isak-vj/for-winged-cupid-is-painted-blind

2- Medusa: Yılan saçlı, taşlaştıran bakışlarıyla üç Gorgon kız kardeşten biridir. Diğerleri Euryale ve Stheno’dur. hepsi yılan saçlı, keskin dişlidir Sadece Medusa ölümlüdür. Perseus onu öldürür.

https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=DDM01&DistId=DDM

3- Dionysos/Bakkhos: Üzüm, asma yaprağı, şarap ve bereket tanrısıdır. Tirsus (Ucunda kozalak olan asma ve sarmaşık sarılı değnek) sembolüdür.

https://sites.google.com/site/yunanmitolojisi/yunan-mitolojisi/eski-yunan-tanrilari/dionysos

4- Kybele/Magna Mater: Frigya kökenli. Kule şeklinde tacı var ve tahta oturur, 2 yanında gaddarlığının simgesi aslanlar bulunur.

https://wannart.com/icerik/9137-anadolunun-bolluk-ve-bereket-tanricasi-kybele

Greko-Romen Kahramanlar: 1- Herakles/Herkül: Bebek olarak Hera emzirirken ya da 2 yılanı boğarken gösterilir.

http://www.artnet.com/artists/carle-van-loo/hercules-killing-the-snakes-0awoHPe3mkjbCczAoCuEfA2

Yetişkin hali sopası ve Nemea aslan postu giymiş olarak gösterilir.

https://www.maygiftshop.com/herkul-yunan-dekoratif-biblo

2- Iason: Arganotların lideri, uzun sarı saçlı, leopar postludur. Kolkhis’den Altın Post’u alırlar.

http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=1301

3- Daphne: Apollon’dan kaçar, nehir tanrısı olan babası Peneus onu defne ağcına çevirir.

https://zh-cn.facebook.com/SanatTarihiPlatformu/posts/886849001703152/

4- Arakhne: Dünyanın en yetenekli dokumacısıdır. Athena’dan iyi olduğunu kanıtlayınca onu örümceğe dönüştürür. Örümcek veya örümcek ağı sembolüdür.

http://www.arkeorehberim.com/2015/05/arakhne-ve-sanatn-yasatan-orumcek.html

Kelt haçı: Özellikle İrlanda’da benimsenmiş. Güneş tekeri, uzay, 4 ana yönü temsil eder.

https://www.amazon.com.tr/Pirin%C3%A7-levha-Medium-Irish-Duvara/dp/B00M1XLA3K

Cernunnos: Boynuzlu olan. Keltlerde biçim değiştiren bir bereket tanrısıdır. Geyik boynuzlu ve etrafı hayvanlarla çevrilidir. Geyik cinsel gücü, ağaç dallarına benzeyen boynuzları yeniden doğumu simgeler.

https://www.13moons.com/shop-by-category/home-clothing/statues/cernunnos-celtic-god-statue

Epona: 1 veya 2 atla birlikte bir kadın olarak gösterilir. At doğurganlığın simgesi, at sırtında ise cenazelerde ölülere eşlik edişini simgeler.

https://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_deities

Matronae/Deae Matres: Analar/ Ana tanrıçalar. Bebek, meyve, ekmek, mısır tutarlar. Oturur halde 3 kadındır. Toprağın bereketini simgeler.

https://cyclingarchaeologist.wordpress.com/2016/06/22/visit-bonn/

Savaş Tanrıçaları: Karga, kuzgun (leş yerler). Ölüm, gaipten haber getirmeyi sembolize eder. İrlandalı Macha, Badbh ve Morrigan. Bunların hepsinin tek bir tanrıçanın farklı özellikleri olduğu da düşünülüyor.

https://aminoapps.com/c/ocultismo-amino-oficial/page/blog/morrigan-la-diosa-celta-de-la-muerte/V18l_3YF7u5gpr4YVlbx4Q3obQNxbPaDXW

Aesir: İskandinav mitolojisinde tanrılar

Asgard: İskandinav mitolojisinde tanrıların evi.

Midgard: İskandinav mitolojisinde insanların evi

Nifleheim: İskandinav mitolojisinde yeraltı diyarı.

Vanir: İskandinav mitolojisinde bereket ruhları.

Ragnarök: İskandinav mitolojisinde kıyamet savaşı.

Yggdrasil: İskandinav kozmozunda dünyaların dişbudak ağacı olan bu ağaçta taşındığı simgelenir. 4 ana yönün erkek geyiklerini besler. Tepesinde kartal, köklerinde ejderha yaşar. Korunma ve ebedi yaşam simgesidir. Ragnarök’ten sağ kurtulacaktır.

https://tr.pinterest.com/pin/91409067414810863/

Sleipnir: Loki ile Svadilfari (at) çocuğu, 8 bacaklı, gri at. Odin kullanır. Bolluk, bereket simgesi, gök ve yer altında hızlı ve rahat seyahat eder. İdeal at simgesi.

God Wotan, riding on a horse Sleipnir with a spear and two ravens in a circle of Norse runes. Illustration of Norse mythology, isolated on black, vector illustration https://www.123rf.com/photo_88884689_stock-vector-god-wotan-riding-on-a-horse-sleipnir-with-a-spear-and-two-ravens-in-a-circle-of-norse-runes-illustra.html

Geri ve Freki: Odin’e 2 kurt eşlik eder. Pisboğaz, acımasız, savaşta zaferi temsil ederler. Ayrıca 2 kuzgunu var.

https://tr.pinterest.com/pin/350366045992593751/

Gullinbursti ve Hildisvini: Bereket ruhları Frery ve Freyja bu altın kıllı yaban domuzlarına biner. Vanir’in temsil ettiği bereketin hayvan sembolleridir. Güçlü ve saldırgandırlar, savaşçılar bu nedenle benzer amblemleri kullanır.

https://www.leidenmedievalistsblog.nl/articles/medieval-piggyback-rides-riding-boars-in-the-middle-ages

Hıristiyanlığın Kutsal Üçlüsü: Tanrı, oğul ve kutsal ruh

Tanrı: Gözü çevreleyen üçgen, buluttan çıkan el.

Kutsal ruh: Beyaz bir güvercin veya alev

https://www.youtube.com/watch?v=RyofI-6_dVQ

Alfa ve Omega: Başlangıç ve son. Aynı zamanda Tanrı’yı simgeler.

https://www.pngwing.com/tr/free-png-xiuxo

Trefoil: Birbiri içine geçmiş üç balık, üçgensi motifler, Aziz Patrick’in İrlandalılarca üç yapraklı yonca anlatımı, Kutsal Üçlüyü simgeler.

https://www.dreamstime.com/triquetra-sign-icon-leaf-like-celtic-symbol-trinity-trefoil-knot-simple-black-outline-vector-illustration-image145650024

IHS/IHC : Mesih İsa’yı simgeler.Yunancada “ΙΗΣΟΥΣ” olarak yazılan Jesus adı , IHS ( JHS, IHC veya ΙΗΣ olarak da yazılır ) kısaltmasıdır. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Christogram

Müneccimler/Magi (Latince): Doğudan gelenler. Hediye olarak altın (Kraliyet simgesi), tütsü (Kutsiyet), mür tutan yaşlıları ve simaları farklı üç taçlı kral olarak simgelenir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCneccim_Krallar%C4%B1n_Tap%C4%B1nmas%C4%B1

INRI: İsa’nın ölümünün canlandırıldığı tablolarda çarmıhın üstünde yazar. Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı/ Iesu Nazarenus Rex Iudaeorum

https://www.arthipo.com/tr-tr/raphael-carmiha-gerilme-mond.html

Beytlehem yıldızı: Müneccimlerin Beytlehem’e gitmesine neden olan Doğu Yıldızı, İsa’nın yattığı ahırın tepesinde parlar. 5 uçlu Doğu Yıldızı, 8 uçlu Sabah yıldızı (Venüs) simgeler.

https://www.ortodokslartoplulugu.org/pazar-vaazlar%CE%B9/noelden-onceki-pazar-vaazi/

Öküz ve Eşek: Eski Ahit’te geçer. İsa’nın yemliğe yatırılmasını simgeler.

Çile Aletleri/Arma Christi: Mesih’in silahları. El ve ayaklarını delen çiviler, böğrüne saplanan mızrak ve çarmıhtan indirilirken kullanılan merdiven.

Beyaz Zambak: Meryem’in güzelliği, saflığını simgeler. Vazoda ise rahmini simgeler.

Meryem’in mavi pelerini: Cennet, vaftiz suyu, dindarlık, şefkati temsil eder. Merhamet Anası (Misericordia) pelerini ile insanları korur.

https://www.atlantistablo.com/meryem-ve-isa-c46138.html

Meryem’in tacı: İlahi kraliçe statüsünü simgeler. Yıldızlı taç/hale, deniz yıldızı (Stella maris) şeklindedir.

https://www.ortodokslartoplulugu.org/kutsallarin-kutsali/pisidiali-meryem-ana-yortusu-konusmasi/

Meryem Ana’nın 7 acısı: 7 kılıcın deştiği alevler içinde kalple simgelenir. Simeon’un kehaneti, Mısır’a kaçış, Kudüs’te oğlunu kaybetmesi, çarmıhını taşıyan oğluyla karşılaşması, haçın altında durması, İsa’nın bedenini kollarına alması ve İsa’nın gömülmesini sembolize eder.

https://tr.pinterest.com/pin/306737424607020369/

Hıristiyanlığın 12 Havarisi: İsa’nın İncil’i vaaz etmek için seçtiği müritleridir. Bartholomeus, Küçük Yakup, Yurtsever Simon, Tomas, Yahuda/Thaddeus, Filipus ve 1- Petrus: Balıkçı, horoz (İsa’yı reddedişi), cennet kapılarını açan, birbirini kesen 1 altın, 1 gümüş anahtar, ters haç ve balık, Kefas (Taş)

https://www.makaleler.com/aziz-petrus-kimdir-petrus-haci-nedir

2- Büyük Yakup: Deniz kabuğu

3- Andreas: Petrus’un kardeşi, balıkçı, balık ağı, Saltire haçı (St. Andreas haçı)

https://en.wikipedia.org/wiki/Saltire

4- Yahuda İskaryot: Para kesesi, 30 gümüş para, sarı pelerin, ip, resimlerde masanın ters tarafında, halesiz, koyu renkli, elinde İsa’nın bedenini simgeleyen ekmek lokması var. 4 İncil yazarı: Matta ve Yuhanna mistik kıyamet yaratıkları denilen simgelerle gösterilir.

Agnus Dei (Latince): Tanrı’nın kuzusu, Hazreti İsa’yı simgeler.

5- Matta: Kanatlı adam (İncil’de hazreti İsa’nın insanlığına vurgu yapar), para kesesi (Vergi tahsildarıdır), mızrak/kılıç (ölümünde kullanılan silahlar)

https://safadalli.com/2017/07/01/caravaggionun-aziz-mattasi/

6- Marcos: Kanatlı aslan (Hazreti İsa’nın ihtişamı, hayvanların kralı) Venedik’in amblemidir.

The winged lion of St. Mark is the symbol of the city of Venice in Italy and is often seen holding a book representing power, wisdom and justice https://www.123rf.com/photo_25876297_the-winged-lion-of-st-mark-is-the-symbol-of-the-city-of-venice-in-italy-and-is-often-seen-holding-a-.html

7- Luka: Kanatlı öküz (Hazreti İsa’nın kurban edilmesi, ölümü) Aziz Pavlus’un mürididir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Gospels

8- Yuhanna: Kartal (Hazreti İsa’nın göğe yükselişi) son yemekte Hazreti İsa’ya yaslanır; saçları kazınmış çarmıhın yanında durur; yılanlı kupa sembolüdür.

Vaftizci Yahya: Çöl sakini çileci, saçı sakalı uzun, deve derisi giysili, İsa’yı vaftiz ederken gösterilir. Sazdan haç ve kuzu (Hazreti İsa) sembolüdür.

https://tr.pinterest.com/pin/24347654209641914/

Maria Magdalena/Mecdeleli Meryem: Lazarus ve Martha’nın kardeşi, Hazreti İsa’nın ayağına kutsal yağ sürer, saçlarıyla kurular, tövbe etmiş bir günahkar. Canlı renkte, süslü elbiseli, uzun saçlı, elinde kapaklı kokulu yağ kavanozu tutar.

http://www.artnet.com/artists/jan-brueghel-the-younger/noli-me-tangere-52hC3Lbl5SG9B384Spk32A2

Aziz Nikolaos: Öldürülmüş 3 çocuğu hayata döndürdüğü söylenir. Çocukların baş azizidir. Denizcilerin kurtarıcısıdır. Çapanın üzerindeki 3 altın, çeyiz için kızlara verdiği parayı temsil eder.

https://greekerthanthegreeks.com/2014/12/6th-december-saint-nicholas-day-who-is.html

Aziz Georgios: Hıristiyanlık için şehit olan Romalı asker. Beyaz üzerine kırmızı haç, prensesi ejderhadan kurtarır.

https://www.alamy.com/stock-photo-saint-george-c275281-303-christian-martyr-engraving-depicting-st-george-84668584.html

Aziz Eustathius ve Aziz Hubert: Belçika’nın Liege kentine aittir. Geyik boynuzları arasında haçla gösterilir. İkisi de avda bir geyikle (Hazreti İsa) karşılaşırlar.

https://tr.pinterest.com/john6913/saint-hubert/

Azize Cecilia: Org boruları, müzisyenlerin baş azizesidir.

https://tr.pinterest.com/pin/473581717044736918/

Azize Barbara: Pagan babasının hapsettiği üç pencereli (Kutsal üçlü) kule ile simgelenir. Madenci, topçu, patlama riski olan işlerin baş azizesidir.

Italian School; St Barbara; Museums Sheffield; http://www.artuk.org/artworks/st-barbara-72437https://artuk.org/discover/artworks/st-barbara-72437

Aziz Ambrosius (Milano), Aziz Ioannes Khrysostomos (Konstaninopolis) ve Clairvaux’lu Aziz Bernard: Arı kovanı (Ağızlarından bal damlar).

https://www.nkfu.com/ambrosius-kimdir/

Civistas Dei: Tanrı Şehri (Cennet) Ölen Azizlerin başlarında taçlar, ellerinde palmiye yaprakları bulunur.

Azize Ursula ve Aziz Sebastian: Bir veya daha çok okla gösterilir. İkisi de okla ölmüşler.

https://samb12.weebly.com/symbols.html

Azize Agatha: Kerpeten, tabakta meme, Sicilya’nın azizesi

https://angelusnews.com/faith/saint-of-the-day-agatha/

İskenderiyeli Azize Katerina: 8 kollu çivili bıçaklı teker ve kılıç

https://www.ancient-symbols.com/catherines-wheel

Palmiye dalı: Antik Roma’da güneşe benzer, askeri zaferi simgeler. İlk hıristiyanlarda ölümü alt etmek, yeniden doğum, din şehidi simgesidir.

Eski Ahit, Yahudi kökenden gelir. 9 melek korosu tanrı tahtının etrafında bulunur. 3 aşamalıdır: 1- Danışmanlar (Seraflar, keruvlar, hükümdarlıklar) 2- Yöneticiler (Mülkler, erdemler, güçler) 3- Haberciler (Prenslik/beylikler, başmelekler, melekler)

https://taylormarshall.com/2014/10/nine-choir-hierarchy-angels-scripture-tradition.html

Seraf/Serafim:(İbranice) Yananlar/yılanlar. Kırmızı 6 kanatlı, Tanrısal ışık ve sevgi, sadece yüzleri var. En yüksek melek sınıfıdır. Tahtın bakıcıları.

https://www.youtube.com/watch?v=m8r6wjlL59M

Keruv/Keruvim: Mavi 6 kanatlı, Tanrısal bilgelik. 4 yüzü var. İnsan, öküz, aslan ve kartal. Tahta giden hayat ağacı yolu korur.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cherub

Çocuk melekler: Eros/Amor/Cupido’ya benzer. Masumiyeti simgeler.

Üç Baş Melek vardır: 1- Gabriel/Cebrail: Tanrı’nın vahiylerini peygamberlere ulaştırır.

http://www.artnet.com/artists/dutch-school-utrecht-17/the-angel-gabriel-pveoTifvuNTlSnBt6Vu8BA2

2- Mikael/ Mikail: Adem ve Havva’yı cennetten kovan, adalet teminatı, savaşçı baş melek. Kılıçlı, zırhlı, mahşer gününde terazi ile gösterilir. Yeniden doğacak tartısıdır.

https://www.zieglers.com/st-michael-archangel-2d-holy-card/religious-articles/holy-cards/

3- Rafael/İsrafil: Şifa ve koruma, katoliklerde Tobit kitabı’na göre Tobit’in oğlu Genç Tobias’a eşlik eden yolcu, para kesesi, su testisi, hacı asası, balık, şifalı merhem olan küçük kutu ile simgelenir.

https://www.blessedmart.com/shop/hand-painted-icons/saint-archangel-raphael/?v=ebe021079e5a

Melekler, ışık, iyilik ve güzellik simgesidirler. Sakin yüzlü, başlarının üstünde halka/hale ile taçlanmış, tüylü kanatları vardır. Göksel doğalı ve göklerden haber getirirler.

Hıristiyanlıkta Kutsal Semboller: Labarum 1- Latin Haçı: İsa’nın çarmıha gerilişini ve ölümünü hatırlatır.

https://tr.123rf.com/photo_147037789_a-black-latin-cross-icon-isolated-on-white-background.html

2- Chi-rho:(X-P) Krisman, kristogram, İsa monogramı. İsa’nın yunanca’da adının ilk iki harfi.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chi_Rho

3- Balık: Son akşam yemeği ve Evkristiya (Komünyon) ayinini çağrıştırır. Ayrıca Yunanca balık ( ichthys) Iesous Christos Theou Yios Soter (Hazreti İsa, Tanrı’nın oğlu, Kurtarıcı)

https://www.redbubble.com/i/photographic-print/Ichthus-JESUS-CHRISTIANITY-fish-Secret-Christian-symbol-ichthys-sign-of-the-fish-Black-on-White-by-TOMSREDBUBBLE/21744773.6Q0TX

4- Kuzu ve Sancak: İnsanoğlunu kurtarmak için kendini feda eden Hazreti İsa’yı kuzu simgeler. Yahudilerin Hamursuz Bayramında kurban edilen Paskalya kuzusuyla eşleştirilir. Tanrı’nın kuzusu (Agnus Dei) olarak zafer ve yeniden doğumun sancağını taşır.

unknown artist; Agnus Dei with a Banner of the Order of St John; Museum of the Order of St John; http://www.artuk.org/artworks/agnus-dei-with-a-banner-of-the-order-of-st-john-135595 https://artuk.org/discover/artworks/agnus-dei-with-a-banner-of-the-order-of-st-john-135595

5- Kutsal Kalp: Dikenli telle sarılı, bazen çivilerle delinmiş, üstünde tüten alev bulunur. Hazreti İsa’nın insanoğluna duyduğu sevgi ve insanları günahlarından arındırmak için kendini kurban etmesi.

https://saintcyrils.church/feast-of-the-most-sacred-heart-of-jesus/

6- Yuvarlak Hale: Hazreti İsa, melek ve azizlere konulur. Çember, cenneti simgeler.

7- Üçgen Hale: Kutsal Üçlü, bazen bebek İsa’da kullanılır. Genelde Tanrı’da kullanılır.

https://www.irishcatholic.com/did-god-create-jesus/

8- Haç biçimli Hale: Hıristiyanlık ve çarmıha gerilen İsa’yı sembolize eder. Genelde Hazreti İsa’da kullanılır. Bazen Tanrı’da kullanılır.

https://www.holyarchangelcandles.com/product/the-good-shepherd-icon/

9- Kare Hale: Eser yapılırken hayatta olduğunu gösterir. En sık papa portelerinde kullanılır. Kare, dünyayı simgeler.

https://tr.pinterest.com/pin/493988652849934890/

10- Işık halkası ve Mandorla/ Aureola/ Vesica Piscis (Balık kesesi): Bulutsu vücut halesidir. Badem şeklinde olana mandorla denilir. Göğe yükseliş, görünüm değiştirmede Hazreti İsa’nın, göğe kabulde Hazreti Meryem’in vücudunu sarar.

imandoa001p4 https://cardiphonia.org/2015/02/12/sufjan-stevens-the-transfiguration/

Hıristiyanlıkta Lanet sembolleri: 1- İblis/Şeytan: Kötülüğün tecellisi, kılık değiştirme ustası, genelde keçi boynuzu, toynaklı, düşmüş melek kanatlı (yarasa kanadı), pençe veya çatal tırnaklı, pullu kuyruklu, melez gösterilir. Ejderha, yılan, Basiliskle sembolize edilir.

https://gospelessays.com/2019/02/02/new-testament-week-5-man-will-not-live-by-bread-alone-matt-4-luke-4-5/

2- Basilisk: İblis ve çeşitli günahları simgeler. Horoz kafalı ve ayaklı, yarasa kanatlı, ejderha veya yılan gövde ve kuyrukludur. Kuyruk ucunda bir kafası daha olabilir. Bakışları öldürücüdür.

https://mythology.wikia.org/wiki/Basilisk

3- İfritler, Küçük şeytanlar: İblisin hizmetkarları, cehennnem yaratıkları, efendilerinin küçük suretleridir. Kara derili, boynuzlu, pençe elli, ayaklı ve ucu ok şeklinde kuyrukludur.

https://incognitionblog.wordpress.com/2018/03/26/demonic-possession/

Hıristiyanlığın 7 Ölümcül Günahı: 1- Açgözlülük/Avaritia: Metelik veya para kesei, hazine sandığı/anahtarı, gözbağı (Gözü kör eden para) Akbaba/yırtıcı kuşla sembolize edilir.

https://www.dorotheum.com/en/l/6122763/

2- Şehvet/Luxuria/Libido: Keçi, boğa, ayı, yaban domuzu/domuz, horoz, güvercin, tavşan ve onları kuşatan tutku alevleri.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques_Callot,_The_Seven_Deadly_Sins_-_Lechery.JPG

3- Öfke/İra: Ayı, aslan, kurt, hiddetle kılıç savuran ya da aynı anda 3 ok atan insan.

http://amica.davidrumsey.com/luna/servlet/workspace/handleMediaPlayer;JSESSIONID=121de48d-f0a6-4f2b-9570-86616bd901ab?lunaMediaId=AMICO~1~1~55594~15288

4- Oburluk/Gula: Yabani/evcil domuz, kurt, ayı

https://www.alamy.com/stock-photo-notre-dame-de-fourviere-basilica-mosaic-capital-sin-of-gluttony-gula-148128329.html

5- Tembellik/Acedia/Pigritia: Salyangoz, eşek, domuz, öküz, iskambil, dama gibi oyunlar.

https://www.pinterest.co.kr/pin/690669292826873590/

6- Kıskançlık/İndividia: Bir elinde zehirli yılan tutan diğer elindeki yumurtalık/kalbi yiyen yılansı bukleli sıska bir kadın, sıska bir hırlayan köpek, akrep.

https://tr.pinterest.com/pin/555842778992269599/

7- Kibir/Süperbia: Atından düşen atlı, tavus kuşu, aslan, kartal eşliğinde elinde ayna/borazan tutan.

https://cammelliemoscerinidotcom.net/2018/06/08/la-superbia-cio-che-occorre-per-un-delitto-quasi-perfetto/

7 Hıristiyan Erdemi: Bazen ölümcül günahla karşıtlık yapacak şekilde canlandırılır. Platon, Devlet’te ideal yurttaşta temkin, adalet, dayanıklılık ve ılımlılığı tanımlar. Aziz Pavlus bunlara inanç, ümit ve yardımseverliği eklemiştir.

1- Dayanıklılık /Fortitudo: Miğferli silahlı kadın savaşçı, elinde sopa, üstünde post olabilir. Sütun (Samson, güçlü) gösterilir.

https://lex-antiqua.eu/fortitudo.html

2- Temkin/ Prudentia: Bir elinde ayna, diğerinde yılan/yılanlar tutan üç başlı kadın (Bellek, bilgelik, öngörü), Kitap, pergel, elek, geyik simgeleridir.

https://www.europeana.eu/nl/item/2021663/memorix_fa362a41_5550_87b8_23b1_e5a6dd99c9c6

3- Adalet/Justitia: Gözleri bağlı bir kadın, terazi ve kılıç tutar. Aslan, dünya küresi, satranç seti, pergel, Romalılara ait çubuk (Fasces) simgeleridir.

https://www.figuren-shop.de/en/justitia-figurine-goddess

4- Ilımlılık/ Temperantia: Kınında kılıç, dizgin, fener, kum saati, çoğunlukla bir testiden diğerine su boşaltan (Şarabın etkisini azaltan) kadın.

https://collections.artsmia.org/art/121527/temperance-from-cognition-and-the-seven-virtues-plate-8-sebald-beham

5- İnanç, Ümit, Yardımseverlik/ Fides,Spes, Caritas: Birlikte haç, çapa, kalple gösterilir. Haç ve kadeh inanç; çapa, gemi, karga, çiçek ümit; kalp, ateş, meyve, bebek, pelikan yardımseverliği (Sevgi) gösterir.

https://tr.depositphotos.com/4159206/stock-illustration-antique-scrolls.html

Charge: Hanedan sembolleri

Brisure: Kimlik, statü sembolleri

1- Hilal: Ailenin 2. oğlu, kalkanın ortasındadır. Üst çizginin yanına konur.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_famille_Mol%C3%A9_(Mesgrigny).svg

2- Yıldız/ Mullet/Molet: 3. oğlu gösterir. Kalkanın tepe ortasındadır.

https://www.heraldsnet.org/saitou/parker/Jpglossa.htm

3- Label: En büyük oğul, kraliyet ailesi için farklıdır. 5 sarkıt kral torunu demektir.

https://www.wikiwand.com/en/Label_(heraldry)

Lozenge: Evli kadına ait arma, kocasının armasının yanında gösterilir. Evlenmemiş ya da boşanmış ise babasının armasını eşkenar dörtgen içinde taşır. Dul ise içinde aile armasını koyar.

http://mistholme.com/dictionary/lozenge-mascle-rustre/

Blazon: İngiliz hanedan arma tasarım sistemidir. Kalkan zemininde özel bir renk yoksa, altın sarısı veya gümüş renginde olur.

https://www.alamy.com/stock-image-royal-blazon-luxurious-coat-of-arms-with-lion-on-shield-and-crown-163497368.html

Ordinary: Kalkandaki geometrik şekiller.

Mızrak miğferi: Takanın sağına çevrik ise toprak beyi ya da asilzade (Lonca Üyesi) dir. Mızrak yarışında koruma sağlar, siperliksiz.

https://www.bigstockphoto.com/tr/image-322381813/stock-vector-vector-heraldic-coat-of-arms-in-vintage-style-with-shield%2C-knightly-armor%2C-spears%2C-crown%2C-lions%2C-rib

Taşıyıcılar: Kalkanın 2 yanında durur. Soylular ya da şövalye tarikatini gösterir. Hayvan, sembolik yaratık veya insan olabilir. Kraliçe Victoria’nın Aslan ve tek boynuzlu at.

https://www.alamy.com/stock-photo/queen-victoria-coat-of-arms.html

Kral VIII. Henry’nin aslan ve ejderha

https://tr.pinterest.com/pin/204280533080233074/

Sorguç: Miğferin tepesidir. Kadınlarda bulunmaz. Kraliçelerde var. II. Elisabeth’in yüzü dönük aslan

https://tr.pinterest.com/pin/670051250784680597/

Kıta Avrupa’sında Hanedan Sembolleri: 1- Fleur de lis (Fransızca): Zambak çiçeği, Fransız kraliyet ailesi, İtalya’da Florensa’nın sembolü

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fleur-de-lis-fill.svg

2- Malta Haçı: 4 kollu, 8 sivri uçlu haç. Önce Kudüs Saint Jean şövalyelerinin nişanıydı. Hospitalier şövalyeleri adaya yerleşince adı Malta haçı oldu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Maltese_cross

3- Papalık Arması: Aziz Petrus’u simgeleyen çapraz anahtarlar, papalık simgesi üçlü taç, ortada üç zambak ve stilize tepecikler ve dış kenarları İtalyan at kafasına benzer kalkandır.

https://pnghut.com/png/rBa0DC6Q7M/coats-of-arms-the-holy-see-and-vatican-city-papal-pope-clement-xi-transparent-png

4- İspanya Arması: K(Kastilya/kale), A (Şahlanmış aslan), Z (Bourbon/Zambak), P (Aragon/Poletteri), Z (Navarre/Zincirden kordon), N (Granada/Nar)

https://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_Spain

Hanedan nişanı bir aile veya hanedana bağlılığı gösterir.

İmpresa (İtalyanca) Nişan. İki kısımdır. Bir resim (Corpo/Beden) ile bir ruh (Anima/Özdeyiş)

1- İngiltere Kralı II. Richard: Boynunda taç taşıyan beyaz, erkek geyik. Hazreti İsa’nın acısı ve ruhani arayışı simgeler.

https://tr.pinterest.com/pin/179158891398110873/

2- Tudor Gülü: Lancaster hanedanı kırmızı gülü ile York hanedanının beyaz gülünün karışımıdır. VII. Henry’nin kral olmasıyla biten Gül savaşlarını temsil eder.

https://england16thcentury.weebly.com/tudor-family-rose.html

3- Taç giymiş semender: Fransa Kralı I. François. Etrafında alevler bulunur ve altında Natrisco et Extinguo (İyiyi besler, kötüyü yok ederim) yazar.

https://www.alamy.com/stock-photo-heraldic-symbol-of-francois-i-of-france-105279204.html

4- Medici: İç içe geçen 3 elmas taşlı yüzük ve Semper (Daima)

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.194.html/2019/old-master-paintings-day-sale-n10008

Batı’nın Burç Gezegenleri: Klaudyos Batlamyus /Klaudios Ptolemaios (100-170 ?) İskenderiyeli Yunan asıllı veya Mısır asıllı Yunan. Matematik, coğrafya ve astronomi üzerine çalışmıştır. https://tr.wikipedia.org/wiki/Batlamyus Astronomi şekline göre Dünya merkezde, güneş etrafında döner. Gezegenlerden ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn bulunur.

1- Güneş/Helios/Sol: Appollon/Apollo temsil eder. Aslanı yönetir. Yaratıcı, enerjik, bencil, kendine güvenli.

http://roamingastronomer.blogspot.com/2012/08/sun-sol-helios-which-is-correct.html

2- Ay: Artemis/Diana/ Selene/Luna/Hekate: Üç yönlü bakire, ana ve kocakarı. Yengeçi yönetir. Hassas ve anlayışlı.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moon_symbol_decrescent.svg

3- Merkür: Hermes. Kanatlı başlık ve yılanlı asayı temsil eder. İkizler ve Başak. Zeka, çok yönlülük, konuşkanlık.

https://www.pinterest.cl/pin/652529433496490112/

4- Venüs: Aşk Tanrıçası. El aynası, kolye. Boğa ve Terazi. Girginlik, rahatına düşkünlük.

https://symbolikon.com/downloads/venus-astrology/

5- Mars: Ares. Kalkan, mızrak, erkeklik. Koç ve Akrep. Girişkenlik, rekabetçilik, kararlılık.

https://uyilo.com/downloads/mars-symbol/

6- Satürn: Kronos (Yunan), Tarım tanrısı. Orak tutar. Oğlak ve Kova. Azim, tutuculuk, ihtiyatlılık, çalışkanlık.

https://www.pngwing.com/en/free-png-sghkr

7- Jüpiter: Zeus. Yunanca Z harfi. Kartal. Yay ve Balık. Yayılmacı, coşkun, özgürlükçü.

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Jupiter_symbol.svg

8- Uranüs: Kova. Tuhaf, deneysel, yaratıcı.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Uranus%27s_astrological_symbol.svg

9- Plüton: Hades (Roma) Yeraltı Tanrısı. Akrep. Dönüştürücü, gizemli.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pluto_symbol.svg

10- Neptün: Posidon. Poseidon mızrağı. Balık. Bilinç dışı itki, sezgisel, uyurgezer.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neptune_symbol.svg

Batı astrolojisinde burçlar, Mezopotamya’dan Antik Yunan’a dayanır. Burçlarla dünyadaki yaşam arasındaki ilişki makrokozmoz ve mikrokozmoza benzer. Yukarıda nasılsa, aşağıda da öyledir. Her burçta yönetici gezegen, element, nitelik, kip dörtlü bölümleme (Öncü, sabit, değişken), kutupsallık (eril ya da dişil) etkiler taşır. Yaklaşık her biri bir ayı kapsar.

1- Koç/Aries: 21 Mart’la başlar. Mars, elementi ateş, öncü ve erildir. Güçlü, enerjik, pozitif etkilidir.

https://tr.pinterest.com/pin/460633868123839493/

2- Boğa/Taurus: 21 Nisan, Venüs, toprak, sabit, dişi. Durağan, gerçekçi, istikrarlı.

Taurus zodiac sign black vector illustration. Celestial bull esoteric earth silhouette symbol. Astrological constellation. Horoscope month prediction chart element. Isolated glyph icon https://tr.123rf.com/photo_143337777_stock-vector-taurus-zodiac-sign-black-vector-illustration-celestial-bull-esoteric-earth-silhouette-symbol-astrolo.html

3- İkizler/Gemini : 21 Mayıs, Merkür, hava, değişken, eril. Meraklı, yerinde duramayan, eli her işe yatkın, faal.

https://tr.pinterest.com/pin/32440059799279434/

4- Yengeç/Cancer: 22 Haziran, Ay, su, öncü, dişi. Analık, emzirme.

https://symbolikon.com/downloads/cancer-astrology/

5- Aslan/Leo: 23 Temmuz, Güneş, ateş, sabit, eril. Neşeli, ateşli, canlı, enerjik, buyurgan.

https://symbolikon.com/downloads/leo-astrology/

6- Başak/Virgo: 23 Ağustos, Merkür, toprak, değişken, dişi. Zeki, gerçekçi.

https://www.pngwing.com/en/free-png-bkrqh

7- Terazi/Libra: 23 Eylül, Venüs, hava, öncü, eril. Heyecanını kontrol edebilen, iddialı, dışa dönük.

Libra symbol zodiac icon black color vector illustration flat style simple image https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/libra-symbol-zodiac-icon-black-color-flat-style-vector-21158568

8- Akrap/Scorpio: 23 Ekim, Plüton/Mars, su, sabit, dişi. Temkinli, şefkatli.

https://symbolikon.com/downloads/scorpio-astrology/

9- Yay/Sagittarius: 22 Kasım, Satürn, ateş, değişken, eril. Yayılmacı, canlı, değişken ve enerjik etkiler.

https://tr.pinterest.com/pin/523965737893696076/

10- Oğlak/Capricorn: 22 Aralık, Satürn, toprak, öncü, dişi. Ilımlı, hırslı.

https://www.alamy.com/vector-illustration-of-capricorn-greek-zodiac-sign-symbol-image345800833.html

11- Kova/Aquarius: 20 Ocak, Satürn/Uranüs, hava, sabit, eril. Analitik, kararlı.

https://symbolikon.com/downloads/aquarius-astrology/

12- Balık/Pisces: 19 Şubat, Neptün/Jüpiter, su, değişken, dişi. İdealizm.

https://www.alamy.com/vector-illustration-of-pisces-greek-zodiac-sign-symbol-image345800842.html

Dört Element: Kökeni Antik Yunan’dır. Evrendeki her şeyin tözüdür. Her birinin 2 niteliği (Sıcak, kuru ve soğuk, ıslak) ve 3 burçla (Üçgen veya üçlü) ilgisi vardır. Her burç bedenin bir parçasını simgeler. 4 salgı ile elementlerin ilişkisi vardır. 1- Ateş: Sıcak, kuru, suya karşıt. Eril, Koç, Aslan, Yay. Semender, Hephaistos/Vulcan.

https://symbolikon.com/downloads/fire-alchemy/

2- Su: Soğuk, ıslak, ateşin karşıtı. Dişil, Yengeç, Akrep, Balık. Su perisi, Poseidon/Neptün.

https://symbolikon.com/downloads/water-alchemy/

3- Hava: Sıcak, ıslak, toprağın karşıtı. Eril, İkizler,Terazi, Kova. Hava perileri, Hera/Juno.

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Alchemy_air_symbol.svg

4- Toprak: Soğuk, kuru, havanın karşıtı. Dişi, Boğa, Başak, Oğlak, cinler, Demeter/Ceres.

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Alchemy_earth_symbol.svg

Dört salgının insan vücudunda dolaştığına inanılırdı: 1- Sarı Safra: Aslan, ateş, asabi tipler 2- Balgam: Kuzu, su, ağırkanlı tipler 3- Kan: Maymun, hava, iyimserlik 4- Kara Safra: Domuz, toprak, melankoli

Ezoterik Bilgi: Sadece bu konuda çalışmış, uzman kişilere verilebilen bilgilerdir. Simya, Gül ve Haç Tarikati ve Farmasonluk bu şekildedir. 1- Androjen/Erdişi/Hermafrodit: Simyada ideal bütünlük anlamına gelir.

https://www.learnreligions.com/rebis-from-theoria-philosophiae-hermeticae-95751

2- Gül-Haç Tarikati/ Rosicrucianism: Mistik gizli topluluk. Kurucusu Christian Rosenkreuz

https://m.imagekind.com/From-the-Secret-Symbols-of-the-Rosicrucians–_art?IMID=7bc2c690-c1c6-4659-8dd4-c28175d4e400

3- Masonik Sembol: Tanrı (God) Geometri (G) , pergel ve gönye 8Süleyman’ın tapınağını inşa edenler)

https://irockdecals.com/freemason-templar-masonic-symbol-sticker/

4- Pentagram: 5 köşeli yıldız, evrensel ve kozmik erkek ya da kadını simgeler. İnsanoğlunun sayısıdır. 5 duyu, kafa, kollar ve bacaklar , 5 element (4 element ve ruh/eter). Bütünlük anlamına gelir.

https://tr.123rf.com/photo_22402345_mystical-pentagram-symbol.html

5- Tarot’un Asılmış Adamı: Kehanet ve meditasyonda kullanılır. Tarot kartları, 22 büyük sır (Major Arcana), 14 kartlık, 4 takımdan oluşan 56 küçük sır (Minor Arcana) kartlarından oluşur. XII numaralı Major Arcana kartıdır. Bilgelik için kendini feda eden asılmış adamla gösterilir.

https://www.facebook.com/abouttau/posts/743529716043060/

Fantastik Yaratıklar: 1- Pegasus: Kanatlı beyaz at, Poseidon/Neptün ile Gorgon Medusa’nın yavrusudur. Perseus gibi kahramanların bineği, maneviyat, soyluluk, ünü simgeler. 2- Tek Boynuzlu At: Bedeni bazen antilop olur. Saflık sembolü, sadece bakireler dizginler. Bazen Hazreti İsa’yı sembolize eder. 3-Ejderha: Yılan/İblis anlamında, kuyruğu düğümlenmişse yenilgi anlamındadır.

https://www.deviantart.com/zidanemina/art/Emblema-Judicial-del-Wyvern-789450717

4- Anka Kuşu: Romalılarda ölmüş imparatorun yüceltilmesi, Hıristiyanlarda Hazreti İsa’nın yeniden doğuşunu simgeler.

https://www.pngwave.com/png-clip-art-ckoiq

Hora: (Yunanca) Mevsim, Antik Yunan’da kadınla gösterilirdi. İnsan hayatının evrelerini temsil eder, dört elementi de simgeler. 1-Bahar: Bir buket çiçek veya bahar çiçekleri, Afrodit/Venüs ve Flora Tanrıçalarıdır. Bebek veya çocukluk çağı, hava elementi. 2- Yaz: Başak, buğday demeti, orak, tırpan, Demeter/Ceres, insanoğlunun ilk evresi, ateş, meyve. 3- Güz: Üzüm, asma yaprakları, Dionysos/Bakkhos, olgunluk dönemi, toprak, bereket boynuzu 4- Kış: Yapraksız ağaç, sıkı örtünmüş kadın, üstü örtülü yaşlı adam, Hephaistos/Vulcanus, Boreas, İrene, yaşlılık, ölüm, su.

https://en.wikipedia.org/wiki/Deities_and_personifications_of_seasons

Yaşam ve ölüm iki alegori tipini anlatır. İnsanoğlunun evreleri ve hayatın gelip geçici oluşu, dünyevi mülkiyetin kesin değersizliği.

Vanitas (Latince): Boşunalık, boşluk

1- Doğum ve çocukluk: Kuş yumurtası, insan rahmi, doğurganlık, yaşam, doğum, çocuklar, genç hayvanlar, bahar çiçekleri, bebeklerle simgelenir. 2- Flört ve Nişan: Gençlik, karanfil simgeler. 3- Evlilik ve Olgunluk: Bir çift kuş genellikle kumru, beyaz güvercin, aşk ve doğurganlık tanrıçası Afrodit/Venüs. 4- Yaşlılık ve Ölüm: Baston, kum saati, eriyen sönmüş mumlar, kafatası, iskelet, içi boş deniz kabukları.

7 Temel Bilim: Antik Roma’ya dayanır. Genelde kadın olarak gösterilir.

Trivum (Latince): Üç yol. Gramer, Mantık/Diyalektik ve Retorik (Etkileyici konuşma sanatı/Belagat)

Quadrivium (Latince): Dört yol. Geometri, Aritmetik, Astronomi ve Müzik.

Bazen hepsinin anası felsefe ile gösterilir.

1- Astronomi/Astrologia: Çemberli küre, pergel, sekstant, usturlap, Batlamyus sembolize eder.

https://tr.pinterest.com/pin/436145545145321972/

2- Gramer/Grammatica: Elinde kırbaç veya sopa tutar. Bitki sularken de gösterilebilir. Priscianus veya Donatus’la da sembolize edilir.

https://www.pinterest.ru/pin/485544403547225276/

Priscianus (? 500): Latince dil bilgisi uzmanı.

https://tr.pinterest.com/pin/443463894527707269/

Aelius Donatus (?- 380): Romalı gramer ve retorik öğretmeni.

3- Aritmetik/Arithmetica: Sayı yazılı tablet ya da parşömen, hesap tahtası, cetvel bulunur. Pythagoras’la da sembolize edilebilir.

https://www.alamy.com/arithmetica-from-the-liberal-arts-image232305238.html

4- Müzik/Musica: Lavta, arp tutar. Kuğu (Ölürken şarkı söylediğine inanılır) Pythagoras ya da Kabil soyundan Tubal- Kain’le (İlk demirci) de gösterilebilir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_ancient_Rome

Avustralya Aborjin sanatı, düş zamanı olaylarını ve kavramlarını aktarır.

https://www.pinterest.com.au/pin/100486635413897351/

Düş Zamanı Atalarından Barrginj belirgin meme ve vajinası ile çocuk doğurma ve taşıma simgesidir. Yıldırım adam Namarrgon’un karısıdır. Alyurr (Leichardt’ın çekirgeleri/Aborjin olmayanlar için) ‘un anasıdır.

https://www.alamy.com/stock-photo/barrginj.html
https:https://www.alamy.com/stock-photo-an-aboriginal-rock-painting-art-gallery-featuring-namarrgon-the-lightning-132928978.html21/

Tiki (Maori): İnsan imgesi. Dili dışarıdadır. Kötü güçlere gözdağı verir.

https://boneart.co.nz/products/wooden-tiki-wall-art-7-23

Koru: Yeni Zellanda’da körpe eğrelti otlarına benzer. Yaşam gücü, büyüme ve evrimi simgeler.

https://www.pinterest.nz/pin/311522499221067074/

Aborjinler kadim varlıkların Avustralya’da dolanıp doğal niteliklerini yaratıp, insanlara hayatta kalmaları için gerekli becerileri öğrettikleri Düş Zamanı veya Düşler Alemi’ne inanırlar.

1- Mimi Ruhları: Çöp adam olarak çizilir. Düzenbaz yapıda, avcılık benzeri işleri yaparken çizilir. Kaya yarıklarında yaşarlar. Resim yapmayı öğretirler.

https://tr.pinterest.com/pin/383650461992031875/

2- Gökkuşağı Yılanları: Su kaynaklarında barınır. Suyun hareketi, yağmur mevsimini, bereketi ve sel gibi yıkıcı güçleri sembolize eder.

https://www.researchgate.net/figure/The-Ubirr-Rainbow-Serpent-Kakadu-National-Park_fig8_29468908

3- Yıldırım ruhları: Çekirge duruşlu, etrafını kuşatan kemerle (Yıldırım) gök gürültüsü baltalarıyla birlikte gösterilir.

https://tr.pinterest.com/pin/309692911882555521/

4- Wandjina ruhları: Belirsiz hatları ve bulutsu haleleri ile hayaletimsi simgelerdir. Suyla ilişkilidir. Deniz yoluyla bulutlardan oluşan, yağmur getiren ruhlar, yuvarlak gözlü, burunlu, ağızsız betimlenir. Halelerindeki ışıldayan çizgiler yıldırıma işaret eder.

https://www.creativespirits.info/aboriginalculture/arts/what-are-wandjinas

Aborjinlerin Soyut Sembolleri:

https://tr.pinterest.com/pin/659073726689992129/

1- U Biçimi: Tersi de olabilir. Bir insanın yere oturmasıyla oluşan izdir. Bir kişiyi temsil eder. 2- Eş merkezli çemberler: Genellikle bir yerleşim yerini ifade eder. Su birikintisi, kaya, çukur, kamp noktası, buluşma yeri vs… 3- Dalgalı çizgiler: Akansu, yıldırım, kontrolsüz yangın, duman gibi doğal dinamik gücün düzensiz hareketini temsil eder. 4- Noktalar: Yağmur damlası, kıvılcım, yıldız ışığı, çilek, yumurta. Tamamı nokta ile dolu ise kutsal anlamı gizlenmiş. 5- Kısa çizgiler: Kısa, oval, parmak şeklinde çizgiler kazma sopası, davul tokmağıdır. Bir ucu kancalı düz çizgilerse mızrakları sembolize eder. 6- Düz Çizgiler: Kamp yeri gibi belli bir yere varmak için izlenen güzergahı temsil eder. Hayvanın ayak izi arasındaki bir düz çizgi o hayvanın bedeni veya ilerleyişini temsil eder. Maoriler’in Fantastik Yaratıkları: 1- Manaia/Kuş adamlar: Kertenkele benzeri, kuş gagalı, insan gövdeli, eller üç parmaklı (Pençe) dır. Ölüm sonrası kılavuz ya da koruyucu ruh.

https://www.aotearoa.co.nz/product/manaia-wallhanger-or-manaia-on-stand/

2- Poukai: Kocaman kanatlı kuş. İnsanları yakalayıp yer. Ani vuran hava kaynaklı güçleri sembolize eder.

https://www.flickr.com/photos/pouwhenua/4329751120

3- Taniwha: Su canlısı, canavara benzer, kuyrukludur. Bazısı kötü, bazısı iyi ve güçlü muhafızlardır.

https://tr.pinterest.com/joz2/taniwha/

4- Marakihawi: Taniwha türündendir. Okyanus derinliklerinde yaşar.Avını boru gibi diliyle içeri çeker. Denizlerin yıkıcı gücünü temsil eder.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Web sitenizi WordPress.com ile oluşturun
Başla
%d blogcu bunu beğendi: