Atatürk’ün Yasaklanan Kitabı- Hüseyin Hakkı Kahveci

** Ulak Yayıncılık, 6. baskı, Ekim 2017

Fatih Sultan Mehmet, annesi Sırp Despina (Hüma Hatun). Yahudileri İstanbul’a çağırıp, ayrıcalık tanıdı.

Yavuz Sultan Selim, annesi Ayşe Pontuslu Rum. Saray doktoru, kahyası Yahudi, Mısır’dan gelen ulemalar ile Maturidi yerine Eşari tarikatına döndü. Bu Türkiye’de cemaatlerin temeliydi.

** Maturidi: Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el Matüridi es Semerkandi (853-944) tarafından kuruldu. Yaşadığı devirde Abbasi Devleti zayıflamıştır. Yeni İslam devletleri kurulmaya başladı. Ehl-i sünnet itikadını savunmuş. Bunun yayılmasını sağlamıştır. (https://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1776)

** Eşari: Ali bin İsmail Ebu’l-Hasen’dir. (879- 941) Ehl-i sünnette ikinci yaygın mezheptir. (https://www.yenisafak.com/esarilik-nedir-esariyye-mezhebi-ne-zaman-ortaya-cikmistir-h-2695216)

Kanuni Sultan Süleyman, annesi Polonya Yahudisi Helga (Hafza Sultan) Yahudi gücü doruğa çıktı.

Tanakh/ Tanah: Torah (5 kitap)Tevrat, Nev’im (12 kitap) ,Ketüvim (13 kitap)ve Zebur’dan oluşan Yahudilerin kutsal kitap külliyatı.

** Torah/Tevrat: İbranice İncil’in (Eski Ahit) ilk beş kitabını belirtmek için kullanılır, aynı zamanda Kanun (veya Hıristiyanlıkta Pentateuch) olarak da adlandırılır. Bunlar, geleneksel olarak Sina Dağı’nda Tanrı’dan gelen orijinal vahyi alan Musa’ya atfedilen kitaplardır . Bunlar: Genesis (Yaratılış), Exodus (Mısır’dan çıkış), Levililer, Sayılar ve Tesniye’dir. (https://www.britannica.com/topic/Torah)

** Nev’im: (Peygamberler) Bu bölümde Yeşu liderliğindeki İsrailoğulları tarafından Filistin’in fethedilmeye başlaması ve Babil sürgününe kadar devam eden İsrail tarihi anlatılmaktadır. 

** Ketuvim (Yazılar): Tanah’ın üçüncü bölümü olan Ketuvim dua, ilahi, ezgi ve ağıt gibi öncekilerden farklı bir içeriğe sahiptir. Mezmurlar, Süleyman’ın Meselleri, Vaiz ve Neşideler Neşidesi gibi kitaplar şiirler, bilgelik sözleri, nasihatler ve duaları içermektedir. (http://www.tarihbilimleri.com/yahudi-kutsal-metinleri.html)

Konverso Yahudi: 14 ve 15. yüzyılda İspanya ve Portekiz hakimiyeti altında, Katolisizme geçen Yahudi ve Müslümanlar veya onların torunları

Kanuni’nin eşi Ukrayna Rohatyn doğumlu Yahudi Roxolena (Hürrem Haseki Sultan) ve onun kirası (haremin dış dünya ile bağlantısı) Ester Handali’dir. Bu kişi gelin Nurbanu Sultan (Yahudi asıllı Raşel) için de çalıştı. Hürrem Sultan’ın kızı Mihrimah Sultan’ın Yahudi asıllı Rüstem Paşa ile evlenmesini sağladı. Rüstem Paşa’nın kardeşi Sinan Paşa Kaptan-ı Derya (The Great Jew) oldu. Gemisine Davud Yıldızlı sancak çekti. Bu sancak Barbaros Hayrettin Paşa’nındır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Barbaros-hayrettin-pasanin-sancagi.jpg

Torah, Talmud (Yahudi şeriat kitabı)’ a göre anne Yahudi ise çocuk Yahudi kabul edilir. Buna göre Kanuni, oğlu II. Selim ve onun oğlu III. Murad Yahudidir.

Kudüs’te Süleyman tapınağının Batı duvarına Kanuni adına Mührü Kudüs solda Davud mührü, sağda Kanuni adına Mührü Süleyman vardır.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Akasya içinde Kanuni portresi var. Masonik anlamı sonsuzluk ve ihtişam.

https://www.guncelmeydan.com/pano/500-yil-once-ingiltere-krali-viii-henry-nin-turk-adaletini-ornek-aldigini-kanitladik-cengiz-ozakinci-t45775.html

Kanuni döneminde Şeyhlüislam Ebusuud Efendi, İbrani asıllı ve Sabetay Sevi’nin müritleri ile evlilikler yapmışlar.

** Sabetay Sevi (1626- 76) İspanyol kökenli (Sefarad) bir Yahudi ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaştan itibaren dinî ve mistik konularda eğitim gördü, şehrin en tanınmış hahamlarından Yosef Escapa’dan ders okudu. On sekiz yaşında iken hahamlık icâzeti aldı; ancak hahamlık yapmadı ve kendini mistik konulara adadı. Okuduklarının etkisiyle kendisinin Yahudilerin yüzyıllardır beklediği mesîh olduğuna inandı ve 1648’de İzmir’de mesihliğini ilân etti. Aynı yıllarda Doğu Avrupa’nın pek çok yerinde büyük katliamlara mâruz kalan Yahudiler derin bir hayal kırıklığı ve ümitsizlik yaşamış, aralarında mesîh beklentisi güçlenmişti. Ancak kurtarıcı olduğunu düşünen ve garip davranışlar sergileyen Sabetay Sevi (Şabtay Svi) yahudi cemaati tarafından eleştirilere mâruz kaldı, bir süre sonra da İzmir’den uzaklaştırıldı. Böylece neredeyse ölümüne kadar sürecek olan seyahatlerine başlamış oldu. Selânik, İstanbul, Halep, Kudüs ve Kahire gibi şehirlerde yaşayarak buralardaki mistiklerle görüştü. Sabetay Sevi’nin şöhretinin zirveye ulaştığı 1666 yılı Yahudilerden ziyade Hıristiyanlar için önemlidir; çünkü bu tarihin Hıristiyan Mesîh’inin (Îsâ) ikinci defa geleceği tarih olduğuna inanılıyordu. Fakat Hıristiyanlara göre Mesîh’ten önce deccâlin gelmesi gerekiyordu ve bu gelen Yahudi mesîh deccâlin ta kendisiydi, yani o ikinci defa gelecek olan Îsâ’nın habercisiydi. Ayrıca inanışa göre Osmanlı topraklarından çıkan bir deccâl Osmanlı Devleti’nin sonunu getirecek, Kudüs’ün kapılarını Yahudilere ve neticede Hıristiyanlara açacaktı. Bu sebeple Sabetay hakkındaki haberler, Osmanlı Yahudilerinden ziyade Avrupalı Hıristiyanlar ve Yahudiler arasında heyecan uyandırdı. Nihayet gerek Osmanlı Yahudilerinin gerekse ticaretleri sekteye uğrayan bazı Avrupa devletlerinin şikâyeti üzerine Osmanlı yönetimi, Sabetay Sevi’yi İzmir’den İstanbul’a getirterek sorguladı. Bir süre sonra Çanakkale Boğazı’nda bugünkü Kilitbahir Kalesi’ne hapsedildi. Sabetay’ın hapsedilmesi taraftarları arasında büyük heyecana yol açtı; Osmanlı toprakları dışından gelenlerle beraber harekete katılanların sayısı hızla arttı ve olaylar kontrolden çıkmaya başladı. Bunun üzerine Sabetay, Edirne’ye getirilerek 17 Eylül 1666 tarihinde padişahın gözetiminde padişahın hocası Vanî Mehmed Efendi ve Şeyhülislâm Minkārîzâde Yahyâ Efendi tarafından sorgulandı ve sonuçta kendisinden İslâm’ı benimsemesi istendi. Yahudi hukukunda yer alan hayatın ölüme tercih edilmesi prensibinden hareketle Sabetay Müslüman olmayı kabul etti ve Aziz Mehmed adını aldı. Kalabalığın önemli bir kısmı Sabetay’ı yalancılıkla itham edip geri dönerken küçük bir grup yanılmazlığı kabul edilen mesîhi takip ederek Müslüman oldu ve daha sonra “dönme cemaati” denilen grubun temelini teşkil etti. Diğer küçük bir grup da Sabetay’ın mesîh olduğuna inanmaya devam ederek Yahudi Sabatayistler adını aldı. Vanî Mehmed Efendi’nin gözetiminde sarayda İslâmî eğitime tâbi tutulan Aziz Mehmed Efendi bu eğitim sırasında hem şeriat hem tarikat bilgisi aldı ve Edirne’de bulunan Bektaşî tekkelerini ziyaret etti. Zamanla Kabala ve Sûfîliğin karışımı olan yeni bir teoloji oluşturup mesîhliğinin yeni bir aşamaya geldiğine inanmaya başladı. Vanî Mehmed Efendi ile padişahın gayri müslimleri İslâmlaştırma politikaları çerçevesinde sinagoglara gönderilen Aziz Mehmed Efendi kısa zamanda pek çok Yahudinin Müslüman olmasına vesile oldu. (https://islamansiklopedisi.org.tr/sabatay-sevi)

Arap yarımadasında sadece İmam Yahya yönetimindeki Yemen, Osmanlı’ya bağlı kaldı.

Milli Mücadele Yahudiler için kutsal sayılan Kenan Ülkesi yani Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay’ı içine alan bölgede başlatılmış.

NİLİ: Netzah Yisrael Lo Yeshaker (İbranice) İsrail’in Kurtarıcısı Yalan Söylemez. 1. Dünya Savaşı’nda Filistin’de İngiltere’ye yardım eden Yahudi casusluk ağı.

Goyim: Yahudi olmayan kimse

Ayrılık, hafif ateşleri söndürür, büyük ateşleri alevler.

Abdülmecid Legion d’honneur ( Napolyon Bonapart’ın 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturulmuş Fransa’nın en yüksek dereceli sivil nişanı) ve Garter Haçlı Şövalye nişanı ( Dizbağı Nişanı, İngiltere Kralı III. Edward tarafından verilmeye başlanan en prestijli Birleşik Krallık şövalye nişanı. İngiltere’nin koruyucu azizi olan Saint George’a adanmıştır. Dizbağı Nişanı, ilk olarak 1348’de İngiltere Kralı III. Edward tarafından verilmeye başlanmıştır.)

Abdülaziz Knight Grand Cross of the Order of the Bath ( Banyo Nişanı ya da önceki adıyla En Saygıdeğer Askerî Banyo Tarikatının Nişanı, 1725 tarihinde I. George tarafından verilmeye başlanan bir İngiliz şövalyelik nişanıdır.)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Web sitenizi WordPress.com ile oluşturun
Başla
%d blogcu bunu beğendi: