Faust- Johann Wolfgang von Goethe

Tansık: Mucize

Yazık! Eylemlerimizgibi acılarımız da,

Birer engeldir bize yaşam yolunda.

**

En iyisidir bence pazar ve bayram günleri

Savaştan konuşmak, bir de savaş çığlıkları atmak

Uzak bir ülkede, Türkiye’de

Birbirleriyle boğuşurken insanlar,

Burada pencerede oturmak, içkisini yudumlamak,

Sonra ırmaktan süzülen renkli yelkenlere bakmak,

Akşamleyin sevinçle, kıvançla dönerek eve

Esenlik, mutluluk içinde yaşamı kutsamak.

**

Bay doktor bir mutluluk bu bizim için, Bugün bizi küçümsemeden

Bu halkın arasına karışmanız,

Yüksek bir düşünür olmanıza karşın.

Simyacılık deyimleri: Kızıl Arslan: Kanatlı, gümüş, beyaz renk, güneş, civa (önce yeşil), Kraliçe

Korkusuz Aday: Kanatsız, sabit, altın, kırmızı, sülfür, Kral.

Zambakla Evlilik: Gümüş

Gelin odası

Genç Kraliçe: Tuz/şap

Banyo ateş yalımları

**

Ne mutludur umabilen kimse

Bu yanılma denizinden yüze çıkmayı

Bilinmeyeni gerekser insan,

Oysa bilineni gereksemez pek.

**

Hep yadsıyan ruhum ben

Haklıyım bunda var olan

Yok olacak sonunda tümden,

Yeğdir var olmamak var olmaktan.

**

İnsan, küçük çılgınlık dünyası,

Kendini bir bütün sayıyorsa hep,

Bin bölümün bölümüyüm, başlangıçta bütünün,

Aydınlığı doğuran karanlığın bir bölümü,

**

Şeytanın, cadının bir yasası var:

Nereden girilirse oradan çıkılır,

Birincisinde özgür, ikincisinde tutsağız.

**

Bir gün kandırabilirsen beni şımartarak

Kendi kendimi beğenir duruma getirirsen

O benim son günüm olsun!

Bahse girerim bu konuda.

**

Bütün soylu nitelikleri

Saygın başınızın üstünde yığın,

Aslan yiğitliği,

Geyik devingenliği,

İtalyan sıcakkanlılığı,

Kuzey direngenliğidir bu nitelikler.

**

At gitsin usu da, bilimi de,

İnsanın en yüksek erkidir onlar.

**

Yaşamsal olanı tanımak, açıklamak isteyen

Önce ruhu dışlamaya çalışıyor,

Sonra onu kuran ögeleri ele geçiriyor,

Ne yazık, tinsel bağlantı yok bunlarda,

Doğal işlem diyor buna kimya

Alaya alıyor kendi kendini, bilmeden.

**

Önce sorunları düzenlemeyi öğrenin.

Becerin yalınlaştırmayı,konulara ayırmayı.

**

Sonra, bütün konulardan önce,

Metafizik öğrenmeniz gerekiyor!

Sorunları derinden kavramanın,

Böylece insan beynine uygun

Olanla olmayanı anlamanın,

Görkemli, kullanımlı bir kavram bulmanın yolu bu.

**

Hukuk bilimini seçsem açmaz beni.

Suçlayamam sizi bundan dolayı

Biliyorum, ne durumda, bu öğreti.

Atalardan kalmadır yasalar, haklar,

Sürüyor geçmeyen bir sayrılık gibi,

Kuşaktan kuşağa sürükleniyor bunlar,

Geçiyor gizlice bir yerden bir yere.

Us çılgınlık, iyilik acı çektirme oluyor.

**

Tıbbın ruhu kolay kavranır,

İyice incelerseniz büyük ve küçük dünyaları,

Sonra bırakırsınız hepsini

Tanrısal kaynağa.

Boşunadır her konuda bilimi izlemek.

Öğrenebildiğini öğrenir herkes

**

Gerçek bir Alman sevmez Fransızları,

Oysa onların severek içer şaraplarını.

**

Koş kırlara, ver kendini bu işe,

Başla toprağı kazmaya, eşmeye,

Dağıtma kendini, düşünceni,

Dar bir alanda kalmaya çalış,

Doyur karnını karışıksız yemeklerle,

Hayvanlar içinde hayvan gibi yaşa,

Suç sayma, ektiğin, biçtiğin yeri gübrelemeyi

Budur en iyi uygulama, gereç

Gençleşip seksen yıl yaşamak için!

**

Alışkanlık sonucu inanılır duyulan kimi söze,

İnsan böylece, düşünce ürettiğini sanır.

**

En yüksek gücü

Bilimin

Gizli kalmış tüm dünyada!

Düşünmeyen kimseye

Bağışlanır bilim,

Kazanır bilimi yorulmaksızın.

**

Sağlamdır kilisenin midesi, yutmuş birçok ülkeyi, çekmemiş

Buna karşın, bir kez, sindirim bozukluğu

Sevgili bayanlarım ancak kilise

Sindirebilir emeksiz kazanılan malı.

**

Yaşamınız boyunca ilk kez mi

Yalancı tanıklık etmiş olacaksınız?

Siz tanrıyı, dünyayı, içinde yaşayanları

Başında, gönlünde olanları,

Var gücünüzle, yürekten, tanımlamadınız mı?

Bunu atak bir alınla, serin yürekle yapmadınız mı?

**

… inan ki anlayış denen nesne

Çokluk dar görüşlülük, bencillik demektir.

**

Düşünmem daha tatsız bir olay

Bir şeytanın umutsuzluğa kapılmasından.

**

Kim ona bir ad verebilir?

Kim açıklayabilir:

Ona inanıyorum diye?

Kim onu sezerken

Üstlenebilir

Ona inanmıyorum demeyi?

Tüm varlığı kapsayan,

Tüm varlığı sürdüren

Kuşatmıyor mu dersin

Seni, beni, kendini?

Üstümüzde kubbeleşmiyor mu gök?

Durmuyor mu sapasağlam yer altımızda?

Yükselmiyor mu sevgiyle bakarak bize

Ölümsüz yıldızlar?

Gözümü gözüne dikerek bakmıyor muyum

Sana, tüm varlık sokulmuyor mu

Senin beynine, yüreğine,

Sonsuz bir gizem içinde

Görünmeyen görünür olmuyor mu yanında?

**

Kızlar çok isteklidir öğrenmeye

Birinin dine, geleneklere bağlı olup olmadığını

Onlar, dine bağlanan, bize de bağlanır, derler.

**

Nasıl da korkusuzca yererdim, eskiden,

Zavallı bir kızcağız yanılgıya düşünce!

Başkalarının günahları konusunda,

Yeterince söz bulamaz, dilim dönmezdi!

Kapkara görünürdü, benim de kararttığım yüzü,

Yine yeterince kararmamış gelirdi bana,

Tanrıya sığınır övünürdüm bu durumda,

Şimdi günahlara sürüklendim, suça battım!

Oysa beni bu yıkıma çeken ne varsa

Ne tatlı, ne çekiciydi, ey Tanrım!

**

Walpurgis : 8. yüzyılda yaşamış, Bendikten tarikatına bağlı ermiş bir kadın. İyileştirici gücü olduğuna inanılırdı. Pagan bayramı ile çakıştırılarak (3o Nisan- 1 Mayıs) gece başlar, ertesi gün devam eder. Kuzey Avrupa’da bir çeşit cadılar bayramı gibi kutlanır. (Walpurgis nacht)

Hans Liederlich/ German Jack: Genel bir terim, güçlü adam anlamında.

Ölüm yargısı uygulanırken, Avrupa’da çan çalınıp, değnek kırılırmış.

Ne yazık! Neye yarar insanların ruhundaki

Beceri, gönlündeki iyilik, elindeki işlerlik

Devlette tümden öfke, kötülük egemenlik

Sürerken, yolsuzluklar üstünde kuluçkaya yatılırken?

Kim bakarsa, aşağıya, bu yüksek yerden,

Bu geniş ülkeye, görür derin bir düşteymiş gibi,

Salakların salaklara üstünlüğünü,

Yasal olmayanın yasayla egemenliğini,

Sapkınlık dünyasının, önünde, açıldığını.

Kimi sürü götürüyor, kimi kadın kaçırıyor.

Kimi kilisenin mihrabından, haç, mum,

Buhurdan aşırıyor, ünlenir yıllarca böyle,

Yaşıyor esenlik içinde, dokunulmadan kılına

Besliyor gövdesini, yağlanıyor.

Toplanıyor yakınanlar salonda,

Yargıç çalım satıyor kürsüde.

İşte bu evreden korkunç, öfkeli yığın

Çalkanıyor, öteki ağır suçlarıyla övünüyor

Beriki yüklüyor suç ortağına suçları,

Gerçek suçlu, suçsuz gösteriyor kendini,

Suçlunun suçsuz görünmesi, suçsuzun suçlu

Olmasıdır, böyle dağılıyor dünya, çöküyor,

Herkes yaptığını yok etmenin yolunu arıyor,

Nasıl gelişebilir, bu durumda, bilinç

Şu bizi doğru yola götüren tek güç?

Sonunda bilinçli, sevecen, iyi bir insan

Yöneliyor vurgunculara, ikiyüzlülere,

Ceza vermeyen bir yargıç da

Ortak oluyor kan dökücülere?

**

Kesin yargılardan kaçınmak olmaz;

Herkes üzülür, kaçınır acı çekerse

Yağmaya uğrar egemenlik bile.

**

Doğa ve us, Hıristiyanlara söylenmez bu

Bundandır tanrıtanımazları yakmaları,

Çok sakıncalıdır böyle söylevler,

Doğa günah, us ise şeytandır.

**

Bundan öğrendim aydın bir kişi olduğunuzu!

Binlerce yıl uzaktır elinizle dokunmadığınız size,

Yoktur, sizce, avucunuzun içinde olmayan,

Hep yalandır sizce düşünemediğiniz

Ağırlığı yok sizce tartamadığınızın,

Basmadığınız para da geçersiz, size göre.

**

Kralınız, Roma savaşlarında,

Kendi yararı, sizin mutluluğunuz için

Aşarak yüksek Alp dağlarını

Güzel bir ülke geçirdi ele.

İmparator, Kutsal Papa’nın ayaklarına

Kapanarak, önce, egemenlik yetkisini kazandı,

Sonra tacınıalmaya gittiğinde,

Birer külah getirdi bizlere de.

Yeniden doğmuş gibiyiz hepimiz;

Görmüş geçirmiş her adam bunu

Kıvançla geçirir başına kulaklarına değin.

Çılgın sarsaklara benzetir onu, bu,

Bu külahın altında uslu görünür salak,

**

Sonunda bir değişme, gelişme yok

Yüzbinlerce sarsağıyla oldum olası

Koca bir dangalaktan başka değil dünya.

Thersites: Yunan mitolojisinde, Truva Savaşı’nda Yunan askeri, Agrius oğlu, topal ve sıradan bir asker.

Plutus (Yunanca): Zenginlik, Aristophanes’in komedisinin adı

Faun: Roma mitolojisinde yarı keçi, yarı insan orman tanrısı

Satyr: Yunan mitolojisinde yarı keçi, yarı insan kır ve orman tanrısı

Gnome: Yer cücesi

Pan: SatyrLerin başı olan tanrı

Yeni bir sözcükten sıkılan dar görüşlü müsün?

Hep işittiklerini işitmek mi istiyorsun?

**

Ne varsa bir zaman, görkem, aydınlık içinde,

Hepsi orada, sonsuzlukta kalmak isteyen.

**

Gençliğe gerçek açıkça söylenirse,

Tedirgin olurlar, kıvanç duymazlar.

Yıllar gelip gittikten sonra

Bunları çetin deneyler geçirerek öğrenirler,

Sonra bunu kendi başlarının ürünü sanırlar;

Öğretmen salağın biriydi derler.

**

Dalgacının biri sanırım!.. Hangi öğretmen

Gerçeği, dosdoğru, insanın yüzüne karşı söyler?

İnsan büyültmeyi de küçültmeyi de bilir açıkça,

Sevimli çocuklara önemli, ussal öyküler anlatırken.

**

Şunu bilin ki, öteden beri bilinenlerin

Bir teki bile bilinmeye değmez.

**

Benim için çoktan beri açık bu. Ben salaktım.

Anlıyorum şimdi boş ve salak olduğumu

Almanca’da çok incelmek yalan söylemektir.

**

Bir ölçüsüzlük bence, en kötü durumunda

Değersizin bir değer olduğunu savunması.

**

Budur gençliğin en soylu görevi de!

Ben onu yaratmadan önce yoktu dünya;

Benim, güneşi denizden yükselten;

Benimle başladı ay dolaşmaya yörüngesinde;

O zaman süslendi gün benim geçtiğim yollarda.

Yeşerdi yeryüzü, çiçek açtı karşımda

Bir göz kırpışımla ilk gecede

Açıldı yıldızların görkemli aydınlığı.

Benden başka kimdir sizi kurtaran

O boş, saçma düşüncelerin bağından, baskısından?

Oysa ben özgürüm, içimdeki buyruğa uyarak

Hep özümden fışkıran aydınlığı izliyorum,

İlerliyorum, içimden gelen bir coşkuyla

Aydınlık önümde, karanlık arkamda, hızla.

Homunkulus: 16-19. yüzyıllarda simyacılıkla küçük insan yaratılması.

Peneios/ Peneius: Yunan mitolojisinde Okeanus ile Tethts’in oğlu. Teselya bölgesinin deniz tanrısı

Pharsalus Savaşı: M. Ö. 48 yılında Sezar ile Pompeius arasındaki savaş. Sezar kazandı.

** Asmodeus/ Ashema Deva: Şeytanlar prensi, gazap iblisi. Lilith’in Adem, düşmüş melek Samael’den sonraki eşi. 7 günahtan şehvetin simgesi. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Asmodeus)

Hep yinelenir bu! Üstelik sonsuzca

Yinelenir … Bırakmaz devleti kimse başkasına

Özellikle onu baskıyla alıp yönetene

Bağışlamaz kime. Kendinin egemeni olmayan,

Çok sever komşusunun istencini baskıya almayı,

Bir üstünlük sayar bunu kendince, büyüklük.

** Antaeus/ Antaios: Yunan mitolojisinde Poseidon ve Gaia’nın oğlu. Gücünü topraktan alan yenilmez bir kahraman, Herkül ayaklarını yerden keserek onu yendi. (https://www.britannica.com/topic/Antaeus)

Arimasplar: Yunan mitolojisinde, Kuzey Avrupa2da yaşayan, aslan gövdeli, kartal başlı, kuş pençeli yaratıkların koruduğu insanlar. Altınları çalar ve tek gözlüdürler. İskit ırkı(?)(https://www.merriam-webster.com/dictionary/arimasp)

Sfenks: Yunan mitolojisinde, yolculara bilmeceler sorup, bilmeyenleri yuttuğuna inanılır. Kafası koç/ kuş/ insan, gövdesi uzanan aslan şeklinde heykel.

Senin kendini anlatman da bir bilmecedir

Açıkla kendini içtenlikle, ortaya koy içini:

“İnançlılara da, kötülere de gerekli olan,

Dincilere kılıç sallamada zırh, berikilere çılgınca

Arkadaşlık, ilişkilerini sürdüren hepsi sarsak,

Zeus’u eğlendirmek için birer yaratık”

**

Odysseus/ Ulysses/ Ulis/ Nanos: İthaka kralı

Chiron/ Kheiron: Akhilleus’un akıl hocası, bilge, geleceği görme gücü olan, jimnastik hocası ve hekim. Senturların başı, Kronos ve Philyra’nın oğludur.

Stymphalian kuşları: Yunan mitolojisinde Savaş Tanrısı Ares’in evcil kuşları, insanları yer. Kartal gagalı, kaz ayaklı.

Lerna Yılanı: Hydra

Büyük adam, soylu eğitimci,

Ün kazanmak için kahramanlar soyunu yetiştiren,

Soylu Argonotlar’ı güzel topluluğu,

Şiir ülkesinin temelini atan hep sensin.

Argonotlar: Truva Savaşı öncesi yaşamış bir grup. Iason / Jason’a Altın Postu bulması için yardım edenler. Gemileri Argus (Yapan kişinin adı) En güzel kürekli ve zaman zaman konuşan bir gemi.

Bırakalım bunu kendi yerinde!

Pallas bile öncü diye saygınlık kazanmadı;

Sonunda hep kendi bildiklerini yapıyorlar,

Eğitilmemiş, yetiştirilmemiş gibi.

Pallas: Athena’nın diğer adı

Gea: Gaia

Hebe: Yunan mitolojisinde Zeus ve Hera’nın kızı, Bahar ve gençlik Tanrıçası. Herkül tanrı olunca evlenirler.

İşin içine söylencesel kadın girince, değişir.

Ozan onu işine geldiği gibi gösterir;

Kadın olgunlaşmaz, yaşlanmaz,

Hep iç açıcı bir nitelikte kalır,

Gençken kaçırılır, yaşlanınca çevresinden dolaşılır;

Ozanı yeterince bağlayan bir süre yoktur.

Manto: Yunan mitolojisinde, ünlü kahin Teiresias’ın kızı, kör babasını gezdirir ve gaipten haberler verir.

Seismos (Yunanca): Deprem

Pelion /Pilion: Senturların yaşadığı mistik dağ.

Parnass: Apollo ve Nymphalar için kutsal dağ

Daktyleler: Parmak adamlar. İda dağında ilk demiri çıkaranlar.

Ibykus: Turna, kahin kuş

** Empusa/ Lamia: Vampir, güzel kadın kılığına girip insanları yer, kılık değiştirir. Hekate’nin Lamia ve Empusa adlı kızları var. Lamia’nın bacakları yerine yılan kuyruğu varken, Empusa’nın alev saçan saçları ve biri pirinçten biri eşek iki uyumsuz bacağı vardı. (https://www.theoi.com/Phasma/Empousai.html)

Var olmanın yolu kendi kendisini yaratmaktır.

** Anaksagoras: (M.Ö. 500-428 yaklaşık) “Her şeyde, her şeyden bir parça vardır.” Nous (Yunanca): Kaos ortamında evrene düzen veren güç, akıl. “Evren belli bir amaç ve düzenden oluşur.”

Thales: antik Yunan felsefesinin 7 bilgesinden ilkidir. Mitolojiden doğa dönmüş. “Su hayat verir.”

Pluton/ Orcus: Hades

Aeolus: Rüzgar Tanrısı

Myrmidonlar: Teselya’da Phthiotis’te yaşayan karınca halkı.

Küçüklerle ancak küçük işler görülür,

Küçükler de büyükler içinde büyür.

**

Phorkys: Deniz Tanrısı, Kaos’un oğlu

Phorkyadlar: Kaos’un kızları

Galatea: Deniz perisi, Polyphemus (Kiklop) ona aşık olur. Başka bir versiyonda Kıbrıslı heykeltıraş Pygmalion kadın düşmanıdır. Kendi yaptığı Galatea adlı heykele aşık olur.

Çok düşünmenin gereği yoktur burada,

Engin denizde, baştan başlamalısın, işe!

Küçükten başlanır orada bir işe,

Sevinir insan en küçükleri yutmakla,

Büyür yavaş yavaş böylece, sonra

Kazanır daha yüksek başarılara varma gücünü.

**

Telchineler: Balık çocuklar

Helen ile Klytamnestra kardeş, Helen Sparta Kralı Menelaos’un, Klytamnestra Miken Kralı Agamemnon’un eşi.

Cythera/ Kythira Adası: Afrodit tapınağı var.

Erebos (Yeraltı karanlığı) ve Nyks (Yerüstü karanlığı/ Gece) kardeş, birleşmelerinden Aither (Gün ışığı) ve Hemera (Gün) gibi ışıksal varlıklar doğar.

Hermonia: Helen ve Menealos’un kızı Annesini kaçtığı için affetmez ve teyze oğlu Orestes’le evlenir.

Sevecen, dinç, güzel yapılı, boy pos yerinde,

Greklerde az bulunan bir anlayışta, bir adam.

Barbar diye yeriliyor bu halk, o kanıda değili,

Bunların bir teki bile İlion önünde.

Yamyamlık eden kimi kahramanlar gibi değil.

Deiphobus: Hektor’un kardeşleri içinde en sevdiği.

**

Keskin boru sesleri nasıl tırmalarsa kulakları,

İnsanın yüreğini yıpratırsa öyledir kıskançlık da,

Kemirir yüreğini unutmayan insanın, eskiden

Elindeyken şimdi ondan yoksun kalanın, yitirenin.

Endor Cadısı / Pythanissa: İsrail Kralı Saul, Filistinlilerle olan son savaşında bu cadıdan yardım ister. O da önceki kral Samuel (İsmail)’in ruhunu çağırır.

Danaidler: Kral Danaus’un 50 kızı, Nil nehrinin yakınıda yaşarlar. Amcalarının oğullarıyla evlendirilirler. 49’u kocalarını öldürür. Hypermnestra eşi Lynceus’u öldürmez. 49 kardeş, ölüler diyarında altı delik kaplara su doldurma cezası alır. (Sonsuz çaba)

Ne kaldı bizim için, kendimi, benin olduğunu

Sandığım ne varsa sana bırakmaktan başka?

**

Öyleyse söyle, böyle güzel nasıl konuşabilirim?

Çok kolay bu, sözler içten gelmeli.

Özlemle dolup taşınca insanın gönlü,

Bakınarak sorar çevresine …

Kim benimle diye.

Ruh ne ileriyi görür, ne de geriyi,

Yalnızca şimdiyi…

**

Maia: Yağmur perisi, Hermes’in annesi. Atlas ve Pleione’nin (Okeanid) kızı. Asterope, Electra, Taygete, Dryope, Celaeno ve Alcyone’den oluşan 7 kardeşe Pleiod (Ülker) denir.

Euphorion: Akhilleus ve Helen’in kanatlı çocuğu.

Ne yazık ki gerçekleşiyor benim için eski bir söz:

Birlikte yaşamaz uzun süre güzellikle mutluluk.

**

Aurora (Roma) Eos (Yunan): Şafak tanrıçası. Sürekli aşık olma cezası var. Astarios (Yıldızlara hükmeder)’dan Euros (Keşişleme/Doğu rüzgarı), Zephyros (Karayel/ Batı rüzgarı), Notos ( Lodos/ Güney rüzgarı), Boreas (Poyraz/ Kuzey rüzgarı), Eosphoros ( Venüs/ Sabah yıldızı/ Çoban yıldızı) çocukları olur. Sonraki aşkları Orion (Poseidon’un oğlu), Kleitos, Kephalos (Phaetron/ Parıldayan adlı oğlu olur) ve en uzun süreli aşkı Truvalı prens Tithonos olur. Ölümsüz olur ama çok yaşlanınca çekirgeye döner. (http://www.arkeorehberim.com/2015/08/safak-tanrcas-eos-ve-ask-cezas.html)

Gehinnom/ Hinnom/ Cehennem vadisi: Kudüs’ün güneybatısındadır. Tanrı Molek (Moloch/ Malik/ Baal) adına ilk çocuklar kurban olarak yakılırmış.

Asurbanipal/ Sardanapal: Son Asur kralı ve eğlence düşkünü

Peter Squenz: Andreas Gryphius (1616-64) Alman Barok edebiyatı şairi) tarafından yaratılmış karakter

Raufebold (Almanca): Kabadayı, kavgacı

Habe bald (Almanca): Yakında var.

Halte fest (Almanca): Bekle

Tezden erir en büyük gömü bile,

Akıp gider yaşamın selinde.

Almak iyidir, ancak korumak daha iyidir.

**

Bencillik öğretisi kendini korumadır artık,

Bir özveri, saygı, görev, bağlılık değil.

Düşünmez misiniz, bitince hesabınız,

Sizinkini de yakacak komşu evindeki yangın?

**

Eile beute (Almanca): Acele ganimet

Güvercin barışın simgesel ulağıdır,

Kargalar da savaş buyruğu iletir.

Undine: Su perisi

Guelf: Papalık yanlısı

Ghibellin: İmparatorluk yanlısı

Bilmeyen yoktur ne olduğunu doğruluğun,

Başkalarını sömürmek derler onun adına.

Hepiniz ayakdaşsınız bu konuda;

“Ver bakalım” dır işinizin simgesi.

Kançı: Konsolosluk, büyükelçilikte yazı işlerini yapanlar

** Baucis ve Philemon: Yaşlı ve yoksul bir çift, bulundukları kasabada kimsenin konuk etmediği Zeus ve Hermes’i konuk ederler. Kasaba yok edilir. İkisi de dağda bir tapınağa bekçi olurlar. Ölünce iç içe geçmiş meşe ve ıhlamur ağacına dönerler. (https://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/Baucis/baucis.html)

Yadsınmaz bu olay, her soylu kulağa

İğrenç gelir bu çan sesi.

O uğursuz dan-dun-dan sesleri

Sislendiriyor akşamın açık havasını,

Karışıyor yaşanan tüm olaylara

İlk yıkanmadan mezara değin.

Sanırsın dan-dun arasında geçen

Erimiş bir düş gibidir yaşam.

**

Lemurlar: Yeraltındaki kötü ruhlar, evlere dadanırlar.

Ne anlamı var “İşte bitti artık” demenin?

En iyisi “Var olmamıştı” demektir, burada

Oysa hep varmış gibi dönüp duruyor ortada

Tüm nesneler, sonsuz boşluğu yeğlerdim, ben.

Pater Ecstaticus: Yüksekte olan, Aşk

Pater Seraphicus: Ortda olan, Yalnızlık

Pater Profundus: Aşağıda olan, Doğa

Doctor Morianus: Öğretmen Mary

Magna Peccetrix (Latince): Büyük günahlar/ Maria Magdalena

Mulier Samaritana/ Photine: Yakup’un kuyusundaki Samiriyeli kadın (Hz. İsa’ya su verir)

Maria Aegyptiaca: Mısırlı Meryem, 6. yüzyılda yaşamış, 522 yılında ölmüştür. Önceleri fahişelik yapmış sonra tövbe etmiş, azize olmuştur.

Mater Gloriosa/ Virgin Mary /Hz. Meryem

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Web sitenizi WordPress.com ile oluşturun
Başla
%d blogcu bunu beğendi: